Nigeria. Największa gospodarka Afryki chce przyciągnąć zagranicznych partnerów handlowych. Polacy upatrują w tym szansę Czytaj

Regulamin strony

Poniższy regulamin opisuje w jaki sposób Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej www.ebury.pl (dalej zwaną ‘naszą stroną’ bądź ‘naszą witryną’). Regulamin ten dotyczy zarówno gości jak i zarejestrowanych Użytkowników.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą treścią przed skorzystaniem z naszej witryny.

Korzystając z naszej strony internetowej, Użytkownicy zgadzają się przestrzegać poniższego regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z regulaminem, nie może z niej korzystać.

Odnośniki

Regulamin naszej strony internetowej jest częścią poniższych dokumentów prawnych, które również określają zasady funkcjonowania naszej witryny:

Polityka Prywatności: określa w jaki sposób wykorzystujemy dane Użytkowników oraz informacje zebrane podczas ich wizyt na naszej stronie. Odwiedzając naszą stronę internetową, Użytkownik zgadza się z tym dokumentem oraz zaświadcza, iż wszystkie informacje których udziela Ebury są prawdziwe.

Informacje dotyczące Ebury Partners Belgium NV / SA

www.ebury.pl jest stroną obsługiwaną przez Ebury Partners Belgium NV / SA („My”). Ebury Partners Belgium (NV / SA) jest spółką zarejestrowaną w Belgii w Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 0681.746.187, z siedzibą pod adresem Avenue des Arts 52, B-1000 Bruksela, Belgia, jako instytucja płatnicza przez Narodowy Bank Belgii w ramach PIL (Licencja instytucji płatniczej).

Zmiany na naszej stronie internetowej

Ebury zastrzega sobie prawo do zmian na stronie, w celu uaktualnienia oferty. Staramy się regularnie uaktualniać wszystkie dostępne informacje, jednak niektóre z nich mogą być przedawnione. Ebury nie jest prawnie zobowiązane do wyżej wymienionych zmian.

Dostęp do naszej strony

Strona internetowa www.ebury.pl jest stroną bezpłatną.

Ebury dokłada wszelkich starań, aby usługa dostępu do materiałów i treści była realizowana bez żadnych przeszkód czy przerw, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jej niepoprawne funkcjonowanie w przypadku zaistnienia problemów technicznych. Zastrzegamy sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu strony. Nasza witryna może zostać przez nas zawieszona, wycofana z użytku publicznego bądź zmieniona w każdej chwili bez uprzedniego informowania Użytkowników.

Użytkownik ma obowiązek poinformować innych Użytkowników odwiedzających naszą stronę (oraz używających tych samych narzędzi czy też tego samego połączenia internetowego) o niniejszym regulaminie.

Konto Użytkownika i hasło

Jeśli dany Użytkownik posiada kod identyfikacyjny bądź hasło (wybrane przez Użytkownika lub podane przez Administratora) jest on odpowiedzialny za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Hasło nie powinno być przekazywane osobom trzecim lub nieautoryzowanym.

Ebury zastrzega sobie prawo do skasowania bądź zablokowania hasła czy też kodu identyfikacyjnego, jeśli Użytkownik nie przestrzega regulaminu.

Jeśli Użytkownik posiada wiedzę iż osoba trzecia lub nieautoryzowana ma w swoim posiadaniu jego/jej hasło, powinien nas o tym niezwłocznie poinformować pisząc na adres [email protected].

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie oraz prawa przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność spółki Ebury.

Materiały te, oraz marka Ebury, chronione są prawem międzynarodowym.

Użytkownik ma prawo drukować i pobierać materiały do tego przeznaczone, jak również przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Użytkownik nie ma prawa zmieniać treści materiałów które wydrukował bądź pobrał i które stanowią własność intelektualną Ebury. Zabronione jest również używanie ilustracji, zdjęć, wideo czy jakichkolwiek innych instrumentów medialnych które znajdują się na stronie internetowej Ebury i są własnością Administratora.

Prawa autorskie materiałów które zostały wydrukowane bądź pobrane, zawsze muszą być uznane.

Bez uprzedniej zgody Ebury Użytkownik strony nie może wykorzystywać jej treści lub materiałów marketingowych w celach komercyjnych.

Wiarygodność informacji

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o spółce Ebury oraz o ofercie naszych usług i produktów. Informacje te nie powinny stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych.

Treść naszej strony internetowej została przygotowana ze szczególną starannością, i wedle naszej wiedzy, na podstawie wiarygodnych danych. Ebury nie gwarantuje jednak prawdziwości tych informacji i nie ponosi odpowiedzialności za błędy wystąpione na witrynie.

Odpowiedzialność

Spółka Ebury ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za:

  • użytkowanie, czy też niewłaściwe użytkowanie naszej strony
  • używanie informacji i treści znajdujących się na naszej stronie internetowej

W szczególności nie jesteśmy odpowiedzialni za:

  • utratę środków pieniężnych, dochodów, sprzedaży czy zysków
  • przerwy w handlu
  • utratę przewidywanych oszczędności
  • utratę możliwości konkretnej sprzedaży czy utratę reputacji bądź wizerunku
  • jakąkolwiek pośrednią stratę poniesioną przez Użytkownika/ Klienta

Konkretne i dokładnie określone granice naszej odpowiedzialności względem Użytkownika czy Klienta bedą respektowane jeśli są skutkiem świadczenia przez nas naszych usług, bądź wynikają z korzystania z naszych produktów. Są one wymienione w Warunkach Handlowych.

Wirusy

Ebury nie gwarantuje, iż nasza strona internetowa jest zawsze wolna od wirusów oraz innych programów zagrażających bezpieczeństwu urządzeń komputerowych.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich urządzeń poprzez użycie programów ochrony antywirusowej.

Zabronione jest wprowadzenie wirusów, bomb logicznych, koni trojańskich oraz innych programów wirusowych mających na celu intencjonalne zagrożenie bezpieczeństwu naszej strony internetowej.  Użytkownicy nie mają prawa do nieuatoryzowanego dostępu do naszej strony, naszych serwerów czy bazy danych. Nie przestrzeganie tego prawa skutkować będzie wszczęściem przez nas procedur karnych oraz ujawnieniem przez nas danych personalnych Użytkownika, który takich działań się podejmuje, oraz przekazaniem tych danych właściwym organom ścigania. Dostęp do naszej strony dla tego Użytkownika będzie natychmiastowo zablokowany.

Linki kierujące do naszej strony

Użytkownik może wykorzystywać link kierujący do strony internetowej Ebury, pod warunkiem iż robi to zgodnie z obowiązującym prawem oraz tylko wtedy gdy nie zagraża to naszej reputacji i wizerunkowi.

Link kierujący do naszej strony nie może być użyty jako forma jakiejkolwiek asocjacji czy powiązania z Ebury, w szczególności jeśli taka nie istnieje.

Użytkownik nie może wykorzystywać linku kierującego do naszej witryny na stronach internetowych których nie jest właścicielem oraz/lub administratorem.

Strona internetowa Ebury, oraz jej ukształtowanie, nie może być częścią żadnej innej strony internetowej.

Ebury zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia pozwolenia na używanie linku kierującego do naszej strony w każdej chwili, bez uprzedniego informowania o tym Użytkownika.

Jeśli Użytkownik chciałby w jakikolwiek sposób użyć treści zawartej na naszej stronie internetowej powinien się skontaktować z Ebury pisząc na adres [email protected].

Linki do stron zewnętrznych oraz ich treści

Linki na naszej stronie, które kierują do zewnętrznych stron są poza naszą kontrolą i Ebury nie jest odpowiedzialne za treści które się na nich znajdują. Jeśli Ebury używa linków do zewnętrznych stron, robi to dlatego, iż uważa że informacje tam zawarte mogą być pożyteczne dla Użytkownika.

Informacje prawne

Powyższy regulamin jest strzeżony przez prawo belgijskie.

Marki

„EBURY” jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Ebury Partners Belgium NV / SA Limited.

Kontakt

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszego regulaminu, prosimy o kontakt na adres [email protected]