Nigeria. Największa gospodarka Afryki chce przyciągnąć zagranicznych partnerów handlowych. Polacy upatrują w tym szansę Czytaj

Informacja o prywatności

1. Wstęp

Ebury Partners Belgium NV/SA („My”, „Nas” lub „Nasze”) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności.

W ramach normalnej działalności biznesowej zbieramy pewne dane osobowe od Naszych klientów. Niniejsza informacja określa podstawy, w ramach których przetwarzamy dane osobowe zebrane przez nas lub przekazane nam przez Ciebie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym powiadomieniem, aby zrozumieć nasze praktyki dotyczące Twoich danych osobowych.

Odwiedzając strony www.ebury.pl, online.ebury.com lub bos.eburypartners.com („Nasze strony”) akceptujesz i wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszym powiadomieniu.

2. Nasze dane kontaktowe

Dla celów ochrony danych, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) („Rozporządzenie”):

Administrator danych 

Ebury Partners Belgium NV/SA, Kunstlaan 52, 1000 Brussels, Belgium

Telefon:  +32 (0) 2 891 03 42

Email: [email protected]

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych, Ebury Partners UK Limited, 100 Victoria Street, Londyn, SW1E 5JL. 

Telefon: +44 (0) 20 7197 9900

E-mail: [email protected]

 

Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi ochrony danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Skorzystaj z tego linku , aby wypełnić Wniosek dotyczący ochrony prywatności / Skargę.

3. Jak złożyć skargę

Masz prawo złożyć skargę do Organu nadzorczego. Wiodącym Organem nadzorczym dla celów przetwarzania przez nas danych jest:

Wiodący organ nadzoru
Urząd Ochrony Danych
Rue de la Presse 35, 1000 Bruksela
Telefon: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: https://www.dataprotectionauthority.be

4. Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane dotyczące Ciebie:

Dane przekazywane nam przez Ciebie w ramach korzystania z naszych witryn lub usług.
Możesz przekazywać nam dane o sobie, wypełniając formularze w naszych witrynach lub kontaktując się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Obejmuje to dane podawane podczas rejestracji w celu korzystania z naszych witryn, subskrybowania naszych usług, składania zamówień lub dokonywania transakcji w naszych witrynach bądź zgłaszania problemów z naszymi witrynami.

Podane przez Ciebie dane mogą obejmować:

 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu
 • Dane identyfikacyjne, takie jak poświadczone dokumenty tożsamości, dowód adresu lub dokumentacja biznesowa zawierająca Twoje dane osobowe
 • Dane finansowe i kredytowe

Możesz przekazywać nam dane dotyczące beneficjentów, udziałowców, powierników i dyrektorów, aby umożliwić nam świadczenie naszych usług. Można je przekazać poprzez wypełnianie formularzy na naszych witrynach, kontakt telefoniczny, e-mail lub w inny sposób. Przed ujawnieniem nam takich informacji należy uzyskać odpowiednią zgodę. Podane przez Ciebie dane mogą obejmować ich imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu oraz informacje finansowe i kredytowe.

Możesz przekazać nam dane dotyczące innych kont prowadzonych przez inne instytucje finansowe, aby umożliwić nam świadczenie naszych usług. Można je przekazać poprzez wypełnianie formularzy na naszych witrynach, kontakt telefoniczny, e-mail lub w inny sposób. Przed ujawnieniem nam takich informacji należy uzyskać odpowiednią zgodę. Podane przez Ciebie informacje mogą obejmować kod banku, kraj banku, rodzaj rachunku, nazwę banku i numer rachunku.

Informacje, które zbieramy o Tobie podczas korzystania z naszych witryn
Podczas każdej wizyty w naszych witrynach możemy automatycznie gromadzić następujące dane:

 • informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma;
 • informacje o Twojej wizycie, w tym pełny strumień kliknięć Uniform Resource Locators (URL) do, przez i z naszych witryn (w tym data i godzina); produkty oglądane lub wyszukiwane przez Ciebie; czasy reakcji strony, błędy pobierania, długość wizyt na określonych stronach, informacje o interakcji ze stroną (takie jak przewijanie, kliknięcia i najechania myszą) oraz metody używane do przeglądania stron i wszelkie numery telefonów używane do połączenia się z numerem naszej obsługi klienta.

Dane, które otrzymujemy z innych źródeł podczas świadczenia naszych usług.

 • Możemy otrzymywać dane o Tobie, gdy korzystasz z innych witryn internetowych prowadzonych przez nas lub innych świadczonych przez nas usług. Dane te mogą być udostępniane wewnętrznie i łączone z danymi zebranymi na tej stronie.
 • Ściśle współpracujemy również z osobami trzecimi (w tym na przykład z pośrednikami, partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, płatniczych i dostawczych, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, dostawcami informacji o wyszukiwaniu, biurami informacji kredytowej) i możemy otrzymywać od nich informacje o Tobie.

W przypadku otrzymania takich danych zapewnimy, że będzie to w pełni zgodne z Rozporządzeniem.

5. Pliki cookie

W przypadku przetwarzania plików cookie stosujemy zasadę „wyraźnej zgody”. Przy pierwszej wizycie w naszych witrynach poinformujemy Cię o używanych przez nas plikach cookie i damy Ci możliwość wyrażenia zgody na używanie przez nas plików cookie. Niektóre pliki cookie są absolutnie niezbędne do działania naszych witryn.

Plik cookie to bardzo mały plik tekstowy umieszczany na Twoim komputerze, który umożliwia nam odróżnienie Ciebie od innych użytkowników naszych witryn. Te pliki cookie pomagają nam zapewnić Ci poprawne wrażenia podczas przeglądania naszych witryn. Używamy następujących plików cookie:

Ściśle niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie, które są wymagane do działania naszych witryn. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają zalogowanie się do zabezpieczonych obszarów naszych witryn.

Cookie analityczne / dotyczące wydajności. Umożliwiają nam rozpoznawanie i liczenie odwiedzających oraz sprawdzanie, w jaki sposób poruszają się oni po naszych witrynach podczas korzystania z nich. Pomaga nam to w ulepszaniu działania naszych witryn, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo znajdują to, czego szukają.

Funkcjonalne pliki cookie. Są one używane do rozpoznawania Ciebie, gdy powracasz do naszej witryny. Dzięki temu możemy Ci zaoferować spersonalizowane treści, zapamiętując Twoje preferencje (np. wybór języka lub regionu).

Należy pamiętać, że strony trzecie (w tym na przykład sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, takich jak usługi analizy ruchu w sieci) mogą również używać plików cookie, nad którymi nie mamy kontroli. Te pliki cookie mogą być plikami analitycznymi/wydajnościowymi lub plikami cookie związanymi z targetowaniem.

Możesz zablokować pliki cookie, aktywując w swojej przeglądarce ustawienia pozwalające na odrzucenie wszystkich lub niektórych plików cookie. Jeśli jednak w ustawieniach przeglądarki internetowej zablokujesz wszystkie pliki cookie (w tym niezbędne pliki cookie), możesz nie być w stanie uzyskać dostępu do wszystkich lub części naszych witryn.

6. Jak wykorzystujemy dane o Tobie

Dane przekazywane nam przez Ciebie. Będziemy wykorzystywać te dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych:

 • w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych między nami a Tobą oraz w celu dostarczenia Tobie informacji, produktów i usług, o które się do nas zwrócisz;
 • wykonywania naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między nami a stronami trzecimi dotyczących usług świadczonych na Twoją rzecz;
  • W takich okolicznościach dane o Tobie będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej z Tobą;
  • gdy istnieje określony, prawnie uzasadniony interes, w celu monitorowania relacji umownej między nami a osobami trzecimi zaangażowanymi w relacje z Tobą oraz gdy
  • przetwarzanie odbywa się w uzasadnionym interesie Ebury lub innej strony, a interes taki nie jest podrzędny w stosunku do Twoich interesów lub praw w zakresie ochrony jego danych osobowych. Może to obejmować przetwarzanie Twoich danych w celu (i) identyfikacji lub zapobiegania podejrzanym lub obłożonym wysokim ryzykiem transakcjom bądź fałszerstwom, a także przeprowadzania wewnętrznych badań i analiz, (ii) komunikacji z Tobą oraz (iii) informowania Ciebie o nowych produktach i usługach, które oferujemy lub w celu promowania nowych produktów i usług innych podmiotów, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Przed przetwarzaniem Twoich danych osobowych na potrzeby realizacji naszych uzasadnionych interesów w celach określonych w niniejszej polityce określamy, czy takie przetwarzanie jest konieczne i starannie rozważamy wpływ naszych działań związanych z przetwarzaniem na Twoje podstawowe prawa i wolności. Zbiorczo ustaliliśmy, że takie przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów i że przetwarzanie, które prowadzimy, nie wpływa negatywnie na te prawa i wolności.
 • dostarczania Tobie informacji o innych produktach i usługach, które oferujemy;
  • w przypadku gdy jesteś już dotychczasowym klientem prywatnym, będziemy kontaktować się z Tobą wyłącznie w celu przekazania informacji o towarach i usługach podobnych do tych, które były przedmiotem poprzedniej sprzedaży lub negocjacji w sprawie sprzedaży.
  • w przypadku, gdy jesteś nowym klientem prywatnym, będziemy się z Tobą kontaktować tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w ten sposób, zaznacz odpowiednie pole w formularzu, w którym zbieramy Twoje dane.
  • jeśli jesteś klientem korporacyjnym/biznesowym, skontaktujemy się z Tobą, jeśli zidentyfikowaliśmy uzasadniony interes związany z oferowanymi przez nas usługami i Twoją działalnością.
  • Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie, korzystając z linków umieszczonych na dole marketingowych wiadomości e-mail od nas lub kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.
 • aby informować o zmianach w naszych usługach;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania złożone przez Ciebie za pośrednictwem naszych witryn, telefonu, poczty elektronicznej lub w inny sposób.
 • w celu przestrzegania zobowiązań prawnych, którym podlegamy jako administrator danych i firma podlegająca regulacjom prawnym. Obejmuje to:
  • wykorzystywanie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • wykrywanie, zapobieganie i ściganie oszustw lub kradzieży, a także zapobieganie nielegalnemu lub niedozwolonemu korzystaniu z naszych usług oraz innym nielegalnym lub bezprawnym działaniom.
  • monitorowanie i zgłaszanie kwestii związanych z przestrzeganiem przepisów.
  • Może to również obejmować wykorzystywanie Twoich danych osobowych do sprawdzania i uwierzytelniania Twojej tożsamości oraz korzystanie z pomocy osób trzecich w tym zakresie. Patrz sekcja Dane, które ujawniamy na Twój temat.
 • gdy jest to konieczne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.
 • podczas wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej nam.

Dane, które otrzymujemy z innych źródeł. Będziemy wykorzystywać te dane:

Możemy łączyć te dane z danymi przekazanymi nam przez Ciebie oraz danymi zebranymi przez nas o Tobie. Możemy wykorzystywać te dane oraz dane połączone do celów określonych powyżej (w zależności od rodzaju otrzymywanych danych).

Dane, które ujawniamy na Twój temat

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy, czyli naszym oddziałom, przedstawicielstwom, spółkom zależnym, ostatecznej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym, zgodnie z definicją zawartą w sekcji 1159 brytyjskiej ustawy o spółkach z 2006 r. Każde takie udostępnienie będzie odbywało się w pełnej zgodności z rozporządzeniem.

Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych bez Twojej zgody. Możemy udostępniać dane o Tobie wybranym stronom trzecim; jeśli jest to konieczne, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkich aspektów rozporządzenia. Poniższym organizacjom możemy udostępniać niektóre Twoje dane osobowe:

 • Partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom w celu realizacji wszelkich umów zawieranych przez nas z nimi lub z Tobą.
 • Dostawcom usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszych witryn.
 • Biurom informacji kredytowej w celu oceny Twojej zdolności kredytowej, jeśli jest to warunkiem zawarcia przez nas umowy z Tobą.

 

 • W przypadku udzielenia zgody – usługi weryfikacji tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości za pomocą aplikacji online:
  • Jumio: https://www.jumio.com/legal-information/privacy-policy/
  • Fenergo: https://www.fenergo.com/privacy-policy/
  • ComplyAdvantage: https://complyadvantage.com/privacy-notice/?_gl=1*p6jxbj*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjw9-KTBhBcEiwAr19ig2OSj0REqOzFOv-F0iOviANzgmw4ztWmNaXPqAW9F2VmwKWrj2c3WRoCd3EQAvD_BwE
  • LexisNexis: https://www.lexisnexis.com/global/privacy/en/privacy-policy-uk.page
 • Policja i organy ścigania, jeśli wymaga tego prawo.
 • Uczestniczymy w programie dostawcy usług płatniczych Amazon („PSP”), którego celem jest zwiększenie możliwości wykrywania, zapobiegania i podejmowania działań przeciwko groźnym podmiotom, tak aby Amazon i uczestniczący w programie dostawcy usług płatniczych mogli nadal chronić klientów i sprzedawców przed oszustwami i nadużyciami. Jeśli Twoje konto Ebury jest zarejestrowane w Amazon, będziemy – jako PSP – udostępniać Amazon określone dane zgromadzone podczas procesu wdrażania do firmy oraz podczas korzystania z naszych Usług. Może to obejmować dane gromadzone przez nas w ramach obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy, takie jak dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i dane dotyczące kont w Ebury oraz rachunku bankowego. Jeśli Amazon dezaktywuje lub zamyka Twoje konto z powodu (i) nadużycia, oszustwa, nielegalnej działalności, (ii) naruszenia regulaminu Amazon lub (iii) rozpoczęcia postępowania sądowego lub egzekucyjnego wobec Ciebie, możemy udostępnić dodatkowe informacje, w tym informacje dotyczące transakcji na koncie Ebury należącym do Ciebie.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe stronom trzecim:

 • W przypadku sprzedaży lub zakupu przez nas jakiejkolwiek firmy lub aktywów, w którym to przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów.
 • Jeżeli Ebury Partners Belgium NV/SA lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią, w którym to przypadku dane osobowe posiadane przez Ebury Partners Belgium NV/SA na temat jej klientów będą jednym z przekazywanych aktywów.
 • Jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu spełnienia obowiązku prawnego lub w celu egzekwowania lub stosowania naszych Warunków użytkowania lub Warunków handlowych i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas, spółek z naszej grupy, klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

7. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe

Dane, które zbieramy od Ciebie, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Dane mogą być również przetwarzane przez personel działający poza EOG, który pracuje dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Pracownicy ci mogą być zaangażowani m.in. w realizację Twojego zamówienia, przetwarzanie danych dotyczących płatności oraz świadczenie usług pomocniczych. W przypadku konieczności dokonania takich transferów, będą one dokonywane w pełnej zgodności z rozporządzeniem.

W szczególności możemy przekazywać Twoje do Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych.

W przypadku przekazywania danych do innej jurysdykcji, odbywa się to zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych, przy wsparciu standardowymi klauzulami umownymi w przypadku przekazywania danych wewnątrz Ebury. W związku z przekazywaniem danych do USA, możemy przekazywać dane osobowe z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych oraz dodatkowych środków, jeśli jest to wymagane.

Wszystkie Twoje dane osobowe będą objęte wysokim poziomem ochrony bez względu na to, gdzie są przetwarzane i czy są przechowywane przez nas, naszych wykonawców czy agentów.

Wszystkie dane przekazywane nam przez Ciebie są przechowywane pod naszą kontrolą. Wszelkie transakcje płatnicze będą zaszyfrowane. Jeśli podaliśmy Ci (lub sam wybrałeś/wybrałaś) hasło, które umożliwia Ci dostęp do pewnych części naszej witryny, ponosisz odpowiedzialność za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nieudostępnianie nikomu hasła.

Niestety, przesyłanie danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do naszej witryny; wszelkie przesyłanie danych odbywa się na Twoje własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich danych stosujemy ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi.

Jeśli masz szczególne zastrzeżenia co do metody przesyłania danych, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia alternatywnej metody.

8. Twoje prawa

 

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected]. Podczas wykonywania swoich praw zawsze poinformujemy Cię o wszelkich zgodnych z prawem powodach, które mogą wymagać od nas dalszego przetwarzania Twoich danych.

Masz prawo zażądać od nas informacji o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także zadawać pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania tych danych.

Masz prawo do bezpłatnego dostępu do informacji o danych osobowych, które przechowujemy, o tym, czy są one przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o związanych z tym zabezpieczeniach.

Masz prawo otrzymać wszelkie dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Jeśli posiadane przez nas dane nie są dokładne lub są niekompletne, masz prawo zażądać ich skorygowania, co zostanie uczynione bez zbędnej zwłoki.
Masz prawo zażądać od nas usunięcia wszelkich przetwarzanych przez nas danych dotyczących Ciebie, jeśli ich przetwarzanie nie jest już konieczne.

Jeśli wcześniej wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych, masz prawo do cofnięcia tej zgody oraz do zażądania zaprzestania przetwarzania przez nas danych zgodnie z tą zgodą. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych.

9. Witryny zewnętrzne

Nasza witryna może od czasu do czasu zawierać łącza do i z witryn sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli skorzystasz z łącza do którejkolwiek z tych witryn, pamiętaj, że mają one własne zasady ochrony prywatności, a my nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych w tych witrynach należy zapoznać się z tymi zasadami.

10. Przechowywanie Twoich danych

Okres przechowywania Twoich danych zależy od ustawowych okresów przechowywania, do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani jako organizacja regulowana. Po upływie tego okresu dane osobowe są bezpiecznie usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania umowy, zawarcia umowy lub w związku z innym postępowaniem prawnym.

11. Zmiany w naszej Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja została ostatnio zaktualizowana w dn. 29 marca 2022 r. Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzać w przyszłości w naszej Informacji o ochronie prywatności, będą publikowane na tej stronie oraz, w stosownych przypadkach, przekazywane Tobie pocztą elektroniczną. Należy często sprawdzać, czy nie pojawiły się aktualizacje lub zmiany w naszej Informacji o ochronie prywatności.