20.01.2022 Webinar: Perspektywy na rok 2022 (po angielsku) Zapisz się tu!

Informacja o prywatności

Ebury Partners Belgium NV/SA („my”, „nas” lub „nasze”) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Państwa prywatności.

 

W ramach naszej zwykłej działalności zbieramy pewne dane osobowe od naszych Klientów. Niniejsza polityka określa zasady, na jakich przetwarzamy wszelkie takie dane osobowe, które gromadzimy lub które nam Państwo podają. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką, aby zrozumieć nasze praktyki dotyczące danych osobowych.

 

Odwiedzając strony internetowe www.ebury.com, online.ebury.com lub bos.eburypartners.com („nasze strony”) akceptują Państwo i zgadzają się na praktyki opisane w niniejszych zasadach.

 

Do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („rozporządzenie”):

Administrator danych 

Ebury Partners Belgium NV/SA, Kunstlaan 52, 1000 Brussels, Belgium

Telefon:  +32 (0) 2 891 03 42

Email: [email protected]

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych, Ebury Partners UK Limited, 100 Victoria Street, Londyn, SW1E 5JL. 

Telefon: +44 (0) 20 7197 9900

E-mail: [email protected]

 

Mogą Państwo kontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku pytań dotyczących ochrony danych.

Wniosek o udostępnienie danych można złożyć za pośrednictwem tego linku.

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru. Na potrzeby przetwarzania przez nas danych wiodącym organem nadzorczym jest:

 

Data Protection Authority (Organ ochrony danych)
Rue de la Presse 35, 1000 Brussels

Telefon: +32 (0)2 274 48 00

Email: [email protected]

Strona internetowa: https://www.dataprotectionauthority.be

 

 

 

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane Państwa dotyczące:

Informacje, które nam Państwo podają.

 • Mogą nam Państwo udzielić informacji na swój temat wypełniając formularze na naszych stronach lub kontaktując się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Obejmuje to informacje podawane podczas rejestracji w celu korzystania z naszych stron internetowych, subskrypcji naszych usług, składania zamówień, zawierania transakcji na naszych stronach lub zgłaszania problemów z nimi związanych. Informacje, które nam Państwo podają, mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje finansowe i kredytowe.

 

 • Mogą nam Państwo przekazać informacje dotyczące beneficjentów, udziałowców, powierników i dyrektorów, aby umożliwić nam świadczenie naszych usług. Może to nastąpić poprzez wypełnienie formularzy na naszych stronach lub poprzez kontaktowanie się z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób. Przed ujawnieniem nam takich informacji muszą Państwo uzyskać odpowiednią zgodę. Informacje, które nam Państwo podają, mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje finansowe i kredytowe tych osób.

 

Zbierane przez nas informacje dotyczące Państwa.

 

Przy każdej wizycie na naszych witrynach możemy automatycznie gromadzić następujące dane:

 • informacje natury technicznej, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do łączenia komputera z Internetem, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma;

 

 • informacje o wizycie, w tym pełne dane o sekwencji uruchamianych adresów URL (Uniform Resource Locators) do, za pośrednictwem i z poziomu naszych witryn (w tym data i godzina), przeglądane lub wyszukiwane produkty, czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, czas odwiedzin wybranych stron, informacje dotyczące interakcji ze stroną (takie jak przewijanie, kliknięcia i najechanie myszą) oraz metody używane do przechodzenia na inne strony i każdy numer telefonu używany do połączenia z naszym numerem działu obsługi Klienta.

 

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł.

 

 • Możemy otrzymywać informacje o Tobie, jeśli korzystasz z innych stron internetowych, które obsługujemy lub za pośrednictwem innych świadczonych przez nas usług. Dane te mogą być udostępniane wewnętrznie i łączone z danymi gromadzonymi na niniejszej stronie. 
 • Ściśle współpracujemy również ze stronami trzecimi (np. podmiotami wprowadzającymi, partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, płatniczych i dostawczych, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, dostawcami informacji dot. wyszukiwania, biurami informacji kredytowej) i możemy otrzymywać od nich informacje o Tobie. 

W przypadku otrzymania informacji zapewnimy, że będzie to w pełni zgodne z rozporządzeniem.

 

Ciasteczka (Cookies)

 

Przetwarzanie plików cookie odbywa się na podstawie „dorozumianej zgody”. Podczas pierwszej wizyty na naszych stronach internetowych poinformujemy Państwa o stosowanych przez nas plikach cookie oraz o tym, że kontynuując przeglądanie naszych stron internetowych, wyrażają Państwo zgodę na ich stosowanie.

 

Cookie to bardzo mały plik tekstowy umieszczony na Państwa komputerze, który pozwala nam odróżnić Państwa od innych użytkowników naszych stron. Te pliki cookie pomagają nam zapewnić użytkownikowi dobre wrażenia podczas przeglądania naszych stron. Używamy następujących plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie, które są wymagane do działania naszych stron. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają zalogowanie się do bezpiecznych obszarów naszych stron.

 

 • Cookie analityczne/związane z wydajnością. Pozwalają nam one rozpoznawać i liczyć liczbę odwiedzających oraz zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po naszych stronach podczas korzystania z nich. Pomaga nam to poprawić sposób działania naszych stron, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo odnajdą to, czego szukają.

 

 • Funkcjonalne cookie. Są one używane do rozpoznawania Państwa po powrocie na nasze strony. Dzięki temu możemy spersonalizować nasze treści, pamiętając o Państwa preferencjach (np. wybór języka lub regionu).

Należy pamiętać, że osoby trzecie (w tym na przykład sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, takich jak usługi analizy ruchu sieciowego) mogą również używać plików cookie, nad czym nie mamy żadnej kontroli. Te pliki cookie mogą być plikami analitycznymi/związanymi z wydajnością lub ukierunkowanymi reklamami.

 

Użytkownik może zablokować pliki cookie, aktywując w przeglądarce ustawienia pozwalające na zablokowanie ustawień wszystkich lub niektórych plików cookie. Jednakże jeśli używają Państwo ustawień przeglądarki do blokowania wszystkich plików cookie (w tym niezbędnych plików cookie), mogą Państwo nie mieć dostępu do wszystkich lub części naszych stron.

 

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa informacje

 

Informacje, które nam przekazujesz – wykorzystamy następujące dane:

 • W celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających ze wszelkich umów zawartych między Tobą a nami oraz w celu dostarczenia informacji, produktów i usług, których od nas żądasz.
 • W celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających ze wszelkich umów zawartych między nami a stronami trzecimi dotyczących usług świadczonych na rzecz użytkownika. 
 • W takich okolicznościach informacje o użytkowniku zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji postanowień umowy. 
 • W przypadku gdy istnieje uzasadniony interes, w celu monitorowania stosunku umownego między nami a stronami trzecimi związanymi z użytkownikiem.
 • W celu dostarczenia informacji o innych oferowanych przez nas produktach i usługach.
 • Jeśli jesteś istniejącym Klientem prywatnym, skontaktujemy się z Tobą jedynie w celu uzyskania informacji o produktach i usługach podobnych do tych, które były przedmiotem wcześniejszej sprzedaży lub negocjacji w sprawie sprzedaży. 
 • Jeśli jesteś nowym prywatnym Klientem, skontaktujemy się z Tobą tylko wtedy, jeśli wyrazisz na to zgodę. Jeśli nie chcesz, abyśmy korzystali z Twoich danych w ten sposób, zaznacz odpowiednie pole w formularzu, w którym zbieramy Twoje dane. 
 • Jeśli jesteś Klientem korporacyjnym/biznesowym, skontaktujemy się z Tobą w momencie zidentyfikowania uzasadnionego interesu w związku z oferowanymi przez nas usługami i Twoją firmą.
 • Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, korzystając z łączy podanych na dole przesłanych przez nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub kontaktując się z firmowym IOD.
 • W celu poinformowania o zmianach w zakresie świadczonych przez nas usług.
 • W celu udzielenia odpowiedzi na każde zapytanie złożone za pośrednictwem naszych witryn, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób.
 • W celu spełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy jako administrator danych i działalność podlegająca nadzorowi. Obejmuje to:
 • wykorzystanie danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • wykrywanie, zapobieganie i ściganie przypadków oszustw lub kradzieży, a także zapobieganie nielegalnemu lub zabronionemu korzystaniu z naszych usług lub innej nielegalnej lub niezgodnej z prawem działalności; 
 • monitorowanie i zgłaszanie problemów dotyczących zgodności. 
 • Może to ponadto obejmować wykorzystywanie danych osobowych do weryfikacji i uwierzytelniania tożsamości oraz wykorzystywanie stron trzecich do pomocy w tym zakresie. Zobacz informacje, które ujawniamy na Twój temat.
 • Gdy jest to wymagane w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej.
 • W przypadku wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych na rzecz naszej firmy.

 

Zbierane przez nas informacje dotyczące Państwa. – Wykorzystamy te informacje:

 • do zarządzania naszymi stronami i do wewnętrznych działań, w tym do rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i ankietowych;

 

 • do ulepszania naszych stron internetowych w celu zapewnienia, że treści są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Państwa i Państwa komputera;

 

 • do umożliwienia Państwu uczestnictwa w interaktywnych funkcjach naszych usług w dowolnym czasie;

 

 • w ramach naszych starań o zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony naszych stron;

 

 • do pomiaru lub zrozumienia skuteczności reklam wyświetlanych Państwu i innym, a także do dostarczania odpowiednich dla Państwa reklam;

 

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł. – Wykorzystamy te informacje:

 

Możemy łączyć te informacje z informacjami, które nam Państwo podają oraz informacjami, które zbieramy na Państwa temat. Możemy wykorzystać te informacje oraz informacje łączone do celów określonych powyżej (w zależności od rodzaju informacji, które otrzymujemy).

 

Państwa informacje przez nas ujawniane

 

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe dowolnym członkom naszej grupy, co oznacza nasze oddziały, przedstawicielstwa, spółki zależne, zgodnie z definicją zawartą w sekcji 1159 brytyjskiej ustawy o spółkach z 2006 r. Każde takie udostępnienie odbędzie się w pełnej zgodności z rozporządzeniem. 

 

Nigdy nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych bez Państwa zgody. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku wybranym stronom trzecim. W razie konieczności jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkich aspektów rozporządzenia. Poniżej przedstawiamy rodzaje organizacji, którym możemy udostępniać niektóre Państwa dane osobowe:

 • Partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy – w celu realizacji wszelkich umów zawartych z nimi lub z Państwem.

 

 • Analitycy i dostawcy wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszych stron.

 

 • Agencje informacji kredytowej w celu oceny Państwa zdolności kredytowej, w przypadku gdy jest to warunkiem zawarcia przez nas umowy z Państwem. 

 

 •  W przypadku wyrażenia zgody, Usługi Weryfikacji Tożsamości w celu potwierdzenia Państwa  tożsamości za pośrednictwem aplikacji online:

 

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe stronom trzecim:

 

 • W przypadku sprzedaży lub kupna przez jakichkolwiek przedsiębiorstw lub aktywów, w którym to przypadku możemy ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiego przedsiębiorstwa lub aktywa.

 

 • Jeśli Ebury Partners Belgium NV/SA lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez osobę trzecią, w takim przypadku dane osobowe przechowywane przez Ebury Partners UK Limited na temat jej Klientów będą jednym z przekazanych aktywów.

 

 • Jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Państwa danych osobowych w celu wywiązania się z jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych Warunków korzystania lub Regulaminu i innych umów, lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszych, spółek należących do naszej grupy, Klientów lub innych podmiotów. Obejmuje to wymianę informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami w celu ochrony przed nadużyciami finansowymi i ograniczenia ryzyka kredytowego.

 

Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

Dotyczące Państwa dane, które gromadzimy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez personel działający poza EOG, który pracuje dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Personel taki może być zatrudniony m.in. przy realizacji zamówienia, przetwarzaniu danych dotyczących płatności oraz świadczeniu usług wsparcia technicznego. W razie potrzeby przekazywanie będzie w pełni zgodne z rozporządzeniem.

 

W szczególności możemy przekazywać Twoje dane na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub USA.

W przypadku przekazywania danych do EOG odbywa się to zgodnie z warunkami umowy przejściowej zawartej między Wielką Brytanią a UE, wspieranej przez stosowanie standardowych klauzul umownych. W przypadku transferów do USA jest to wspierane przez stosowanie standardowych klauzul umownych i odpowiednich środków.

 

Wszystkie Państwa dane osobowe będą chronione na wysokim poziomie, niezależnie od tego, gdzie są przetwarzane i czy są przechowywane przez nas, naszych kontrahentów lub agentów.

 

Wszystkie informacje, które nam Państwo podają, są przechowywane pod naszą kontrolą. Wszystkie transakcje płatnicze będą szyfrowane. Tam, gdzie podaliśmy Państwu (lub Państwo wybrali) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części naszej witryny, są Państwo odpowiedzialni za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy o nieudostępnianie hasła nikomu.

 

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że dołożymy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na naszą stronę; jakiekolwiek przesyłanie danych odbywa się na Państwa ryzyko. Po otrzymaniu informacji o użytkowniku, będziemy korzystać z rygorystycznych procedur i zabezpieczeń, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi.

W przypadku szczególnych obaw dotyczących sposobu przesyłania danych, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia alternatywnej metody.

 

Państwa prawa

 

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, [email protected] Korzystając z przysługujących praw, zawsze będziemy informować o wszelkich prawnie uzasadnionych przyczynach dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z zapytaniem, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy te dane.

 

Mają Państwo prawo dostępu do bezpłatnych informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa, niezależnie od tego, czy są one przekazywane do kraju trzeciego czy organizacji międzynarodowej i związanych z tym zabezpieczeń.

 

Mają Państwo prawo do otrzymywania wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat, w formacie powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego.

 

W przypadku gdy posiadane przez nas informacje nie są dokładne lub są niekompletne, mają Państwo prawo zażądać ich poprawienia i zrobimy to bez zbędnej zwłoki.

 

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez nas wszelkich danych, które przetwarzamy na Państwa temat, w przypadku gdy przetwarzanie to nie jest już konieczne.

 

Jeżeli uprzednio wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych, mają Państwo prawo do usunięcia tej zgody i do zaprzestania przetwarzania przez nas Państwa danych w związku z tą zgodą. Mają Państwo również prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Państwa danych.

 

Zewnętrzne strony

 

Nasza strona może czasami zawierać linki do i ze stron naszych sieci partnerskich, reklamodawców i partnerów. Jeśli skorzystają Państwo z linka do którejkolwiek z tych stron, prosimy pamiętać, że strony te mają swoje własne zasady ochrony prywatności i że nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych na te strony.

 

Przechowywanie danych

 

Okres przechowywania danych osobowych zależy od ustawowego okresu przechowywania danych osobowych obowiązującego nas jako podmiot regulowany. Po upływie tego okresu dane osobowe są bezpiecznie usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania umowy, rozpoczęcia umowy lub w związku z innym postępowaniem prawnym.

 

Zmiany w naszej polityce prywatności

 

Polityka ta została ostatnio zaktualizowana we wrześniu 2020. Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do naszej polityki prywatności w przyszłości, będą publikowane na tej stronie i, w stosownych przypadkach, ogłaszane pocztą elektroniczną. Prosimy o częste sprawdzanie aktualizacji i zmian w naszej polityce prywatności.