Nowy odcinek Ebury Podcast FXTalk! Słuchaj tutaj

SCA i co to oznacza dla Ciebie

 • Wróć na stronę główną Bloga
 • Analizy walutowe
  Analizy walutowe|Blog
  Analizy walutowe|Blog|Rynki walutowe
  Analizy walutowe|Rynki walutowe
  Analizy walutowe|Rynki walutowe|Wiadomości
  Analizy walutowe|Wiadomości
  Analizy walutowe|Wiadomości|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Analizy walutowe|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Blog
  Blog|Rynki walutowe
  Blog|Wiadomości
  Fraud
  Prasa i media
  Rynki walutowe
  Rynki walutowe|Wiadomości
  Rynki walutowe|Wiadomości|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Rynki walutowe|Współpraca z Ebury|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Rynki walutowe|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Wiadomości
  Wiadomości|Współpraca z Ebury
  Wiadomości|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Współpraca z Ebury
  Współpraca z Ebury|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Zarządzanie ryzykiem kursowym
 • Latest

21 August 2019

Autor
Rosie Sanderson

Content Marketing Executive

Co to jest SCA?

Silne uwierzytelnianie klienta (SCA) jest wymogiem dyrektywy UE PSD2 *, która nakłada obowiązek użycia co najmniej dwóch elementów uwierzytelniających do weryfikacji płatności elektronicznych. Ma to na celu ograniczenie oszustw i zwiększenie bezpieczeństwa płatności online.

M
a to na celu ograniczenie oszustw i zwiększenie bezpieczeństwa płatności online.

SCA będzie dotyczyć płatności internetowych „inicjowanych przez klienta”. Oznacza to, że wszystkie przelewy bankowe i większość płatności kartą wymaga SCA. Stałe polecenia zapłaty z drugiej strony są uważane za inicjowane przez kupujących i nie wymagają silnego uwierzytelniania.

* Wyjaśnienie PSD2

Druga dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD2) zostanie wdrożona we wszystkich państwach członkowskich UE we wrześniu 2019 r.

PSD2 to nowe prawodawstwo dotyczące płatności w Europie i wymaga od dostawców usług płatniczych, takich jak Ebury, wprowadzenia szeregu zmian w celu zapewnienia lepszej obsługi, zwiększenia bezpieczeństwa i obniżenia kosztów.

Dlaczego wymaga aktualizacji?

Pierwotna dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD) została utworzona w 2007 r., Aby skupić się na poprawie płatności – w szczególności poleceń przelewu, poleceń zapłaty i kart.

W miarę jak cyfryzacja gospodarki europejskiej postępowała masowo w ciągu ostatnich kilku lat, PSD potrzebowała aktualizacji, aby uwzględnić nowych podmioty rynku finansowego – takie jak fintechy, takie jak Ebury.

PSD2 wchodzi w życie w celu zwiększenia bezpieczeństwa płatności, zwiększenia ochrony klientów, wspierania innowacji i konkurencyjności oraz zapewnienia równych szans zarówno dla banków, jak i innych dostawców usług płatniczych.

Co to dla ciebie znaczy?

Będziesz musiał aktywować uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA) w ciągu następnych kilku tygodni, ponieważ stanie się ono obowiązkowe przy logowaniu do konta Ebury Online ORAZ przy wykonywaniu zleceń i nowych płatności. 2FA jest już dostępne do skonfigurowania podczas logowania do Ebury Online i wkrótce stanie się funkcją podczas dokonywania płatności.

2FA (uwierzytelnianie dwuetapowe) będzie wymagać dwóch elementów:

1. Coś, co wiesz (np. Hasło)
2. Coś, co posiadasz (np. Urządzenie mobilne)

Po wejściu w życie nowych przepisów banki i fintechy zaczną odmawiać zleceń bez reguły SCA przy wykonywaniu płatności, dlatego ważne jest, aby aktywować dwuetapową weryfikację na Ebury Online.

Jeśli jesteś zainteresowany odczytaniem oryginalnych wymagań SCA, są one określone w Regulacyjnych Standardach Technicznych (RTS).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wdrażania PSD2, skontaktuj się ze swoim opiekunem w Ebury lub wyślij e-mail na adres PSD2@ebury.com.

UDOSTĘPNIJ