Śląska Konferencja Eksportowa
Szanowni Państwo,

Śląska Konferencja Eksportowa Ebury jest wyjątkowym wydarzeniem skierowanym do każdego przedsiębiorcy prowadzącego handel międzynarodowy a w szczególności po stronie eksportu. Koniec roku 2019 z kilku powodów może przynieść nam znaczną zmienność na rynku walutowym. Trwająca wojna handlowa, niepewność co do Brexitu i niejasna koniunktura gospodarcza w Unii Europejskiej to kluczowe trendy decydujące o kształtowaniu się kursów w obecnym otoczeniu ekonomicznym.

Jakub Makurat, który odpowiada w Ebury za współpracę z przedsiębiorcami w Polsce, Czechach i na Słowacji opowie szerzej o możliwościach i zagrożeniach stojących przed polskimi eksporterami w
nadchodzących kwartałach.

Nasi znamienici goście podczas panelu dyskusyjnego przedstawią praktyczne spojrzenie na ekspansję międzynarodową widzianą oczami zupełnie odmiennych branż.

Jakub Łańcucki pełniący w Ebury rolę Dyrektora Sprzedaży przedstawi praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem kursowym od strony produktów i możliwości jakie niesie ze sobą nowoczesna bankowość transakcyjna.

Monika Kiełtyka, która w największym polskim brokerze ubezpieczeń należności zarządza oceną ryzyka opowie o współpracy z Klientami korzystającymi z usług finansowych na płaszczyźnie anality finansowej i oceny ryzyka.

Nasze eventy mają już 4 letnią historię i pomagają właścicielom i menedżerom w firmach na lepsze zrozumienie współczesnej ekonomii i zrozumienie czynników wpływających na rozwój biznesu. Mamy przekonanie, że przekazane informacje ułatwią Państwu podejmowanie decyzji biznesowych i planowanie przepływów finansowych. Wierzymy, że spotkanie z Ebury to szansa na wymianę spostrzeżeń i własnych doświadczeń z pozostałymi uczestnikami wydarzenia.

Zapraszamy

Czwartek, 28 listopada 2019, godz. 9:00
Hotel Novotel Katowice Centrum
Aleja Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice

Udział jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji
Drukuj