Płatności do dostawców: Znaki Ostrzegawcze
Prowadzenie międzynarodowej lub nawet globalnej działalności niesie za sobą wiele korzyści. Można wyszukiwać najlepsze produkty po najkorzystniejszych cenach, posiadać różnorodnych klientów oraz uzyskać dostęp do najlepszych zasobów talentów podczas rekrutacji na całym świecie.
Z
drugiej jednak strony, współpraca z osobami, z którymi nie spotkałeś się osobiście lub z którymi komunikujesz się głównie za pośrednictwem poczty e-mail, wiąże się z dodatkowym ryzykiem. To ryzyko można ograniczyć, tak aby zapewnić ochronę Twojej Firmy.

Obserwujemy rosnącą liczbę przypadków, w których e-maile służbowe zostały naruszone po jednej lub obu stronach relacji biznesowej. Umożliwia to oszustom uzyskanie wszystkich informacji potrzebnych do podszywania się pod nabywcę, dostawcę lub w niektórych przypadkach obie strony.

Co można zrobić?Podczas płacenia dostawcy lub beneficjentowi po raz pierwszy, należy zwrócić uwagę na kilka znaków ostrzegawczych (tzw. czerwonych flag). Dotyczy to również przypadków nagłej zmiany danych bankowych istniejącego beneficjenta.

Każda czerwona flaga gwarantuje dodatkowe dochodzenie i wyjaśnienia. Najlepszym sposobem jest skontaktowanie się z dostawcą przez telefon za pośrednictwem niezależnie zweryfikowanego numeru telefonu w celu zweryfikowania danych szczegółów.

Znaki ostrzegawcze:- Dostawca i bank dostawcy znajdują się w różnych krajach.
- Nazwa konta bankowego jest niezgodna z nazwą Twojego dostawcy.
- Dostawca kontaktuje się z Tobą z nieoczekiwanego adresu e-mail lub innego nieoczekiwanego kanału.
- Nagła zmiana danych rachunku bankowego w ostatniej chwili.
- Dostawca wywiera nadmierną presję, aby wysłać płatność.

Wskazane jest zbadanie i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości przed dokonaniem płatności. Wszelkie próby oszustwa prosimy zgłaszać na adres fraud@ebury.com
Drukuj