Polityka prywatności

  Postanowienia ogólne

  W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników strony internetowej Ebury, oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Ebury Partners UK Limited, z siedzibą w Londynie, 100 Victoria Street, SW1E 5JL, Wielka Brytania, publikuje dokument w którym wyjaśnia w jaki sposób dane przekazywane przez użytkowników strony internetowej (zwanych dalej ‘Użytkownikami’) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą treścią, tak aby lepiej zrozumieć naszą politykę prywatności.

  Odwiedzając stronę internetową Ebury www.ebury.pl Użytkownicy zgadzają się z poniższym regulaminem.

  Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników wyżej wymienionej strony (zwanej również ‘witryną’) jest Ebury Partners UK Limited (dalej zwany również ‘Administratorem’), z siedzibą w Londynie, 100 Victoria Street, SW1E 5JL, Wielka Brytania. Ebury przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Gromadzenie i przetwarzanie danych

  Ebury zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze strony internetowej w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem witryny, możliwe jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza, bądź wysłanie danych kontaktowych w celu uzyskania dodatkowych informacji. W trakcie rejestracji Administrator poinformuje Użytkownika podanie których z wymienionych w formularzu danych jest niezbędne do udostępnienia treści i/lub realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

  Każda wizyta Użytkownika na stronie internetowej Ebury może skutkować w pozyskaniu przez Administratora poniższych informacji:

  • imienia, nazwiska, adresu, adresu email, numeru telefonu oraz dodatkowych informacji (np. dotyczących firmy czu zatrudnienia Użytkownika)
  • informacji dotyczących używanego urządzenia i logowania (daty, czasu wizyty i numeru IP urządzenia z którego nastąpiło połączenie oraz danych na temat statystyki oglądalności strony, ruchu do i z poszczególnych witryn). Działania te mają na celu udoskonalenie funkcjonalności strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb Użytkownika.

  Ebury może również otrzymywać informacje o Użytkownikach z innych źródeł – jeśli Użytkownik używa stron internetowych bądź innych portali admininstrowanych przez Ebury. Ponadto, Ebury współpracuje z organizacjami zewnętrznymi (na przykład konsultantami technicznymi, agencjami reklamowymi) i może uzyskiwać informacje na temat Użytkowników od wyżej wymienionych organizacji.

  Cookies: Polityka automatycznego przechowywania danych na urządzeniach końcowych Użytkownika i/lub przekazywanych przez użytkownika automatycznie

  Na portalu Ebury stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (‘cookies’). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania strony internetowej do potrzeb Użytkowników.

  Pliki ‘cookies’ są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkowników, i służą do identyfikacji przeglądarki w trakcie korzystania ze strony. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, ich aktywności i sposobie korzystania ze strony internetowej. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

  Administrator wykorzystuje poniżej wymienione typy plików cookies:

  Cookies wymagane: są niezbędne do działania witryny, umożliwiają poruszanie się po stronie internetowej oraz korzystanie z dostępnych na niej usług i funkcji. Bez tych cookies strona nie działa płynnie oraz Administrator nie byłby w stanie zaoferwać Użytkownikowi pełnej jej funkcjonalności.

  Cookies związane z wydajnością: zbierają informacje o sposobach korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników. Zebrane informacje są anonimowe i używane wyłącznie do ulepszenia działania witryny. Takie pliki informują na przykład o najczęściej odwiedzanych stronach naszej witryny, a także pomagają zidentyfikować najczęstsze trudności na jakie napotykają się Użytkownicy w trakcie korzystania ze strony.

  Cookies związane z funkcjonalnością: pozwalają Administratorowi zapamiętywać wybory dokonane przez Użytkownika podczas odwiedzania strony. Umożliwiają udostępnianie lepszych, bardziej spersonalizowanych funkcji, na przykład zapamiętują preferencje marketingowe Użytkownika, takie jak zgoda bądź brak zgody na przesyłanie przez Ebury wiadomości marketingowych e-mailem.

  Cookies kierujące reklamy: rejestrują wizyty Użytkownika na witrynie, strony które Użytkownik odwiedził, oraz linki które zostały kliknięte. To pomaga Administratorowi wyświetlać reklamy oraz informacje dobrane poszczególnie do preferencji Użytkownika.

  Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  Wykorzystywanie informacji udzielonych Ebury przez Użytkowników

  Ebury zastrzega sobie prawo do wykorzystywania:

  • Informacji udzielonych nam przez Użytkownika:
   • w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem (bądź Klientem), a Ebury, oraz w celu dostarczenia informacji o usługach i produktach, którymi Użytkownik wyraził zainteresowanie
   • w celu dostarczenia informacji o usługach i produktach, które są podobne w swoich funkcjach do tych, które Użytkownik uprzednio zakupił, bądź którymi wyraził zainteresowanie
   • w przyszłości, w celu dostarczenia informacji na temat produktów i usług którymi, w opinii Ebury, Użytkownicy mogą być zainteresowani. Jeśli Użytkowik jest już Klientem Ebury, materiały marketingowe które będą wysyłane będą odnosić się jedynie do usług i produktów podobnych do tych, które Klient zakupił czy też którymi uprzednio wyraził zainteresowanie. Jeśli Użytkownik jest nowym klientem, Administrator będzie wysyłał odpowiednie materiały dopiero po wyrażeniu przez Użytkownika zgody, za pomocą zakreślenia odpowiednich opcji w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie aby Ebury wykorzystywało dane osobowe w ten sposób, powinien zakreślić odpowiednie preferencje w formularzach rejestracyjnych
   • w celu informowania Klientów o uaktualnieniach, bądź zmianach w ofercie naszych produktów czy usług
   • w celu upewnienia się, iż treść oraz zawartość witryny jest dostosowana do potrzeb Użytkowników
  • Administrator gromadzi informacje o naszych Użytkownikach:
   • w celu prawidłowego zarządzania stroną internetową (administrowanie wewnętrznych operacji informatycznych, testowanie, analiza danych)
   • w celu usprawnienia funkcjonalności witryny
   • w celu upewnienia się, iż witryna gwarantuje maksimum bezpieczeństwa dla Użytkowników
   • w celu pomiaru efektywności reklam, oraz aby dostarczyć reklam i innych materiałów marketingowych dopasowanych do potrzeb i preferencji Użytkownika
   • w celu rekomendacji usług i produktów dopasowanych do preferencji Użytkowników
  • Informacje które Ebury otrzymuje z innych źródeł:

  Administrator rezerwuje sobie prawo skompilowania danych otrzymanych z zewnętrznych źródeł oraz zestawienia ich z informacjami które posiada o danym Użytkowniku, w celach wyżej wymienionych.

  Ujawnianie informacji o Użytkownikach

  Administrator zastrzega sobie prawo do dzielenia się informacjami o Użytkownikach z innymi spółkami wchodzącymi w skład grupy Ebury.

  Ebury nigdy nie udostępnia danych personalnych o Użytkownikach strony internetowej organizacjom zewnętrznym bez zgody tych Użytkowników. Dotyczy to:

  • Innych firm, a także organizacji z którymi Ebury współpracuje
  • Dostarczycieli usług internetowych (np. przeglądarek)

  Administrator może udzielić informacji poszczególnym organizacjom w wypadku gdy:

  • Spółka Ebury sprzeda, bądź zakupi, inną spółkę lub innego rodzaju aktywa
  • Spółka Ebury zostanie zakupiona przez inną firmę
  • Spółka Ebury zostanie prawnie zobowiązana do udzielenia informacji o danym Użytkowniku przez odpowiednie organy ścigające oraz w przypadku gdy ujawnienie danych czy informacji zagwarantuje ochronę prawną oraz ochronę bezpieczeństwa spółki Ebury i jej funkcjonowania. Dotyczy to również wymiany informacji z urzędami, instytucjami czy organizacjami regulującymi.

  Przechowywanie informacji Użytkowników

  Dane, które są zarejestrowane poprzez używanie strony internetowej mogą być przechowywane przez Administratora poza terenem Unii Europejskiej. Mogą być również przetwarzane poza Unią Europejską przez osoby pracujące dla Ebury, albo przez pracowników zatrudnionych przez naszych kontrahentów. Pracownicy Ci mogą być zaangażowani w proces formalnej rejestracji formularza wypełnionego przez Użytkownika, transakcji zapłaty za usługi świadczone przez Ebury, czy pomoc w rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów gdy Użytkownik skorzysta z infolinii. Jednakże, wszystkie dane, bez względu na to czy są w posiadaniu Administratora czy jego kontrahentów, pozostają danymi poufnymi.

  Każda informacja, której udziela Użytkownik jest przechowywana na bezpiecznych serwerach Ebury. Jakakolwiek płatność przetwarzana na stronie internetowej Ebury jest zakryptyzowana. Jeśli Użytkownik otrzymał (bądź sam wybrał) hasło dające możliwość zalogowania się w witrynie Ebury, jest odpowiedzialnością Użytkownika aby się tym hasłem nie dzielić z osobami trzecimi i zachować bezpieczeństwo tego hasła.

  Administrator zwraca uwagę, iż transmisja niektórych informacji przez internet nie jest stuprocentowo bezpieczna. Pomimo tego, iż Ebury stara się dostarczyć najwyższy poziom bezpieczeństwa i zachować poufność wszystkich danych przekazywanych przez Użytkownika, nie może zagwarantować bezpieczeństa danych transmitowancyh do naszej strony. Kiedy Administrator otrzymuje dane personalne, używa on wszystkich dostępnych środków aby te poufne informacje nie były przekazywane osobom trzecim (osobom nieuatoryzowanym).

  Prawa Użytkownika

  Każdy Użytkownik ma prawo wystąpić z prośbą o nie wykorzystywanie danych personalnych do celów marketingowych. Administrator informuje każdego Użytkownika (przed zebraniem informacji) czy, i w jaki sposób, jego/jej dane będą przez Ebury użyte. Użytkownicy mogą zakreślić odpowiednie preferencje na formularzu, w celu aby ich dane nie były w żaden sposób wykorzystywane. Mogą również wystąpić z taką prośbą pisząc na adres info@ebury.pl.

  Witryna internetowa Ebury może zawierać linki kierujące Użytkownika do innych stron internetowych czy portali. Jeśli Użytkownik zdecyduje się użyć takiego linku, musi być świadomy, iż są to strony nie podlegające administracji Ebury a więc posiadają własną politykę dotyczącą prywatności i poufności danych.

  Dostęp do informacji

  Zgodnie z przepisami prawnymi, Użytkownik może w każdym momencie poprosić o informacje na temat tego jakie dane są przechowywane przez Administratora na jego/jej temat.

  Zmiany i uaktualnienia w Polityce Prywatności

  Jakiekolwiek zmiany czy uaktualnienia do Polityki Prywatności Ebury będą zamieszczone na tej stronie internetowej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Ebury może również poinformować Klientów o zmianach pocztą elektroniczną. Prosimy o regularne sprawdzanie Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej.

  Kontakt

  Pytania, komentarze czy prośby względem Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres info@ebury.pl