Polityka rozpatrywania reklamacji

  Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia wobec jakiegokolwiek aspektu naszej usługi, prosimy o informację. Kontakt z Ebury możliwy jest pocztą, faksem lub drogą e-mailową (complaints@ebury.com). Prosimy o adresowanie korespondencji do Menedżera Compliance.

  Dział Reklamacji jest przygotowany na Państwa ewentualne skargi i będzie współpracował z Państwem w celu rozwiązania problemu.

  Procedura składania reklamacji

  Firma Ebury Partners Limited ustanowiła wewnętrzną procedurę reklamacji, aby mieć pewność, że Państwa skarga zostanie rozpatrzona w sposób sprawny i przez właściwą osobę. Aby pomóc nam w jak najszybszej analizie i rozwiązaniu problemu, prosimy o przekazanie nam następujących informacji:

  • Nazwę Państwa firmy, adres i numer referencyjny klienta
  • Opis problemu, z którym się Państwo zetknęli
  • Państwa ewentualne sugestie dotyczące rozwiązania problemu
  • Kopie wszystkich istotnych dla sprawy dokumentów, np. listów
  • Numer telefonu, pod którym możemy się z Państwem skontaktować

  Natychmiast podejmiemy próbę rozwiązania Państwa problemu dbając o to, aby cała procedura była dla Państwa jak najmniej uciążliwa. Pierwszym krokiem jest dla nas wyjaśnienie, na czym polega problem i określenie, co możemy zrobić, aby został on rozwiązany. Więcej informacji od Państwa, dotyczących problemu pomoże nam w jego sprawnym rozwiązaniu.

  Może się zdarzyć, że rozwiązanie problemu będzie wymagało więcej czasu. Jeżeli nie uda nam się go rozwiązać do następnego dnia i jeżeli jeszcze nie otrzymacie od nas propozycji rozwiązania problemu wtedy:

  • Wyślemy potwierdzenie skargi na piśmie w ciągu 5 dni roboczych.
  • Poinformujemy, kto zajmie się Państwa skargą i jak można się z tą osobą skontaktować.

  Jeżeli Państwa reklamacja okaże się wyjątkowo złożona, o postępach będziemy informowali na bieżąco.

  Postaramy się rozwiązać problem i dostarczyć Państwu pełną odpowiedź w ciągu 15 dni roboczych. Okres ten może zostać wydłużony do 35 dni roboczych w przypadku gdy odpowiedź nie będzie mogła zostać dostarczona z przyczyn leżących poza naszą bezpośrednią kontrolą. W takim wypadku Ebury skieruje do Państwa stosowne pismo przed upływem ww. terminu.

  W naszej ostatecznej odpowiedzi znajdzie się:

  • Podsumowanie reklamacji
  • Podsumowanie wyników naszego dochodzenia
  • Informacja o tym, czy uznajemy, iż błąd nastąpił z naszej strony i czy reklamacja zostanie przez nas uwzględniona
  • Szczegóły propozycji dotyczącej rozwiązania problemu oraz termin obowiązywania ww. propozycji
  • Jeżeli to Państwa dotyczy, powiadomienie o prawie do skierowania sprawy do Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych (ang. Financial Ombudsman Service)

  Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić Państwu ostatecznej odpowiedzi w ciągu 8 tygodni skierujemy do Państwa pismo zawierające:

  • Wyjaśnienie, dlaczego nie możemy zapewnić Państwu ostatecznej odpowiedzi, ze wskazaniem, do kiedy ją Państwo otrzymacie.
  • Jeżeli to Państwa dotyczy, powiadomienie o prawie do skierowania sprawy do Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych (ang. Financial Ombudsman Service).

  Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych (ang. Financial Ombudsman Service)

  Brytyjski parlament ustanowił instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych (ang. Financial Ombudsman Service) jako oficjalnego niezależnego eksperta w rozstrzyganiu skarg między konsumentami a przedsiębiorstwami świadczącymi usługi finansowe. Jeżeli złożyli Państwo skargę i nie są Państwo w pełni zadowoleni z rozwiązania dostarczonego przez Ebury, mogą Państwo uzyskać od nas informacje objaśniające działanie instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych (Financial Ombudsman Service) lub bezpośrednio skontaktować się z ww. instytucją pod adresem:

  Financial Ombudsman Service
  Exchange Tower
  London
  E14 9SR

  Adres strony internetowej : www.financial-ombudsman.org.uk
  E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
  Numer telefonu: +44 (0) 800 023 4567 lub +44 (0) 300 123 9123

  Państwa opinia jest dla nas kluczowa. Państwa sugestie pozwolą nam w przyszłości oferować produkty jeszcze bardziej dostosowane do Państwa potrzeb.