Nowy odcinek Ebury Podcast FXTalk! Słuchaj tutaj

Śniadanie Ekonomiczne Ebury w Hotelu Rzeszów w Rzeszowie

 • Wróć na stronę główną Bloga
 • Analizy walutowe
  Analizy walutowe|Blog
  Analizy walutowe|Blog|Rynki walutowe
  Analizy walutowe|Rynki walutowe
  Analizy walutowe|Rynki walutowe|Wiadomości
  Analizy walutowe|Wiadomości
  Analizy walutowe|Wiadomości|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Analizy walutowe|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Blog
  Blog|Rynki walutowe
  Blog|Wiadomości
  Fraud
  Prasa i media
  Rynki walutowe
  Rynki walutowe|Wiadomości
  Rynki walutowe|Wiadomości|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Rynki walutowe|Współpraca z Ebury|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Rynki walutowe|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Wiadomości
  Wiadomości|Współpraca z Ebury
  Wiadomości|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Współpraca z Ebury
  Współpraca z Ebury|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Zarządzanie ryzykiem kursowym
 • Latest

12 August 2019

Autor
Jakub Makurat

Szanowni Państwo,

Śniadanie Ekonomiczne Ebury jest wyjątkowym wydarzeniem skierowanym do każdego przedsiębiorcy prowadzącego handel międzynarodowy. Druga połowa roku 2019 z kilku powodów może przynieść nam znaczną zmienność na rynku walutowym. Trwająca wojna handlowa, niepewność co do Brexitu i niejasna koniunktura gospodarcza w Unii Europejskiej to kluczowe trendy decydujące o kształtowaniu się kursów w obecnym otoczeniu ekonomicznym.

Jakub Makurat, który odpowiada w Ebury za współpracę z przedsiębiorcami w Polsce, Czechach i na Słowacji opowie szerzej o możliwościach i zagrożeniach stojących przed polskimi importerami i eksporterami w nadchodzących kwartałach.

Nasze śniadania mają już 4 letnią historię i pomagają właścicielom i menedżerom w firmach na lepsze zrozumienie współczesnej ekonomii i zrozumienie czynników wpływających na kursy walut. Mamy przekonanie, że przekazane informacje ułatwią Państwu podejmowanie decyzji biznesowych i planowanie przepływów finansowych. Podzielimy się także dobrymi praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym i sposobami na zabezpieczenie marży handlowej w transakcjach międzynarodowych. Wierzymy, że spotkanie z Ebury to szansa na wymianę spostrzeżeń i własnych doświadczeń z pozostałymi uczestnikami wydarzenia.

Wtorek, 10 września 2019, godz. 10:00
Hotel Rzeszów
al. J. Piłsudskiego 44
35-001 Rzeszów

Udział jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji

UDOSTĘPNIJ