Nowy odcinek Ebury Podcast FXTalk! Słuchaj tutaj

Informacja Ebury Partners UK Ltd dotycząca wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

 • Wróć na stronę główną Bloga
 • Analizy walutowe
  Analizy walutowe|Blog
  Analizy walutowe|Blog|Rynki walutowe
  Analizy walutowe|Rynki walutowe
  Analizy walutowe|Rynki walutowe|Wiadomości
  Analizy walutowe|Wiadomości
  Analizy walutowe|Wiadomości|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Analizy walutowe|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Blog
  Blog|Rynki walutowe
  Blog|Wiadomości
  Fraud
  Prasa i media
  Rynki walutowe
  Rynki walutowe|Wiadomości
  Rynki walutowe|Wiadomości|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Rynki walutowe|Współpraca z Ebury|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Rynki walutowe|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Wiadomości
  Wiadomości|Współpraca z Ebury
  Wiadomości|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Współpraca z Ebury
  Współpraca z Ebury|Zarządzanie ryzykiem kursowym
  Zarządzanie ryzykiem kursowym
 • Latest

20 February 2019

Autor
Rosie Sanderson

Content Marketing Executive

Szanowni Państwo,

P
omimo zbliżającego się, zgodnego z procedurami Unii Europejskiej, terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii (31 marca 2019 r), formuła tego procesu jak i jego skutki pozostają dalej w znacznym stopniu niejasne dla uczestników rynku finansowego. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji, Ebury podjęło szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i pewności współpracy z Państwem jako z naszymi Klientami w zakresie całego spektrum realizowanych transakcji.

Obecna sytuacja oraz działania podjęte przez Ebury w celu przygotowania na scenariusz tzw. „twardego” Brexitu (czyli wyjścia Wielkiej Brytania z Unii Europejskiej bez umowy).

W przypadku negatywnego rozwoju wypadków, jeśli Brexit dojdzie do skutku bez przyjęcia negocjowanej umowy „Brexitowej” oraz bez żadnych przepisów przejściowych, firmy finansowe z Wielkiej Brytanii, działające na terenie Unii Europejskiej na podstawie zezwolenia Brytyjskiego nadzoru finansowego i notyfikacji swojej działalności w poszczególnych krajach (zasada tzw. „Paszportu Europejskiego”) mogą utracić prawa do oferowania swoich usług i działalności na terenie Unii na tej podstawie.

Dla wyjaśnienia zasada „Paszportu Europejskiego”, umożliwia firmom finansowym zarejestrowanym w jednym z krajów Unii świadczenie usług w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) na takich samych warunkach jak w kraju rejestracji, co oznacza, że brytyjska firma finansowa mogła do tej pory oferować swoje usługi na terenie całej Unii na podstawie Paszportu w takim samym zakresie jak w Wielkiej Brytanii. Utrata praw do Paszportów po Brexicie oznaczałaby, że Ebury Partners UK będzie mogła obsługiwać wyłącznie klientów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii.

Przygotowując się na taki scenariusz, W celu zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa transakcji, utworzyliśmy spółkę o nazwie Ebury Partners Belgium NV, która jest regulowana przez Narodowy Bank Belgii jako „Autoryzowana Instytucja Płatnicza” („Authorised Payment Institution”) i jeśli Brexit dojdzie do skutku w tzw. „twardej” wersji, tj. bez umowy, to Ebury Partners Belgium NV w sposób automatyczny przejmie rolę Ebury Partners Ltd i będzie kontynuowała obsługę klientów zarejestrowanych w EOG.

Skutki powyższej zmiany dla Polskich klientów Ebury.

W praktyce Państwa codzienna relacja z Ebury nie ulegnie zmianie, Niezbędne natomiast będą:

 • Aktualizacja Warunków Handlowych:
  Ponieważ prawo belgijskie różni się nieznacznie od prawa brytyjskiego, udostępnimy Państwu nowy zestaw Warunków Handlowych z prośbą o ich akceptację (analogicznie jak przy pierwotnej rejestracji firmy). Akceptacja tych warunków zapewni w sposób niezakłócony ciągłość Państwa współpracy z Ebury oraz możliwość zawierania nowych transakcji, z tą różnicą, że partnerem Państwa dla wszystkich transakcji stanie się Ebury Partners Belgium NV.
 • Kontrakty terminowe:
 • Stroną transakcji we wszystkich już zawartych transakcjach forward pozostanie Ebury Partners UK Ltd, aż do daty wygaśnięcia, z tą różnicą, że będą one rozliczane i obsługiwane za pośrednictwem spółki belgijskiej. W praktyce zmiana ta nie będzie wymagała zmiany sposobu Państwa postępowania w relacjach z Ebury.

Następne kroki.

Ważne jest aby pamiętać że dopóki nie dowiemy się więcej o ostatecznych losach i formie Brexitu nie możemy powiedzieć z całą pewnością co się wydarzy. Pragniemy jednak zapewnić Państwa, że jesteśmy dobrze przygotowani na każdy możliwy scenariusz.

W miarę rozwoju wydarzeń należy zwracać uwagę na wysyłane przez nas komunikaty, w których będziemy informować Państwa, o wszelkich zmianach które mogą mieć wpływ na Naszą współpracę.

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej o tym co robimy aby przygotować się do Brexitu, lub jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tego co Brexit może dla Państwa oznaczać, prosimy o kontak się ze swoim Specjalistą lub Dealerem Ebury, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości.

UDOSTĘPNIJ