Prognozy dla walut G10

Enrique Díaz-Álvarez21/Sty/2016Analizy walutowe

W ciągu kilku ostatnich miesięcy o sytuacji walut grupy G10 w dalszym ciągu decydowały rozbieżne podejścia do polityki pieniężnej ze strony Rezerwy Federalnej i niemal wszystkich pozostałych większych banków centralnych.

Po długotrwałych spekulacjach i prognozach Rezerwa Federalna wreszcie zaczęła długo oczekiwany cykl zacieśniania polityki pieniężnej i zapowiedziała w grudniu 2015 r. pierwszą od ponad dziewięciu lat podwyżkę stopy referencyjnej. Zupełnie odmienne stanowisko zajmują liczne banki grupy G10 – zwłaszcza Europejski Bank Centralny – coraz intensywniej usiłujące ożywić gospodarki swoich krajów, którym ostatnio zaszkodziły wciąż niskie ceny ropy naftowej oraz globalne spowolnienie wynikające z pogorszenia sytuacji gospodarczej w Chinach.

W styczniu ceny ropy wciąż gwałtownie spadały, osiągając najniższy od dwunastu lat poziom o wartości około 30 dolarów. Oznacza to, że w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy nastąpiła zaskakująca, 70-procentowa obniżka, która spowodowała najniższy od wielu lat poziom walut uzależnionych od ropy: korony norweskiej i dolara kanadyjskiego, a zarazem zapobiegła większemu wzrostowi inflacji zasadniczej we wszystkich krajach.

Ponadto obawy wywołane niedawnymi zakłóceniami na rynku chińskim, na którym ceny akcji spadły od początku roku o 20%, spowodowały ponowny zwrot ku bezpiecznym walutom – jenowi, frankowi szwajcarskiemu i – w mniejszym zakresie – amerykańskiemu dolarowi. Przyczyniło się to do dalszej wyprzedaży walut rynków wschodzących, z których wiele osiągnęło najniższy w historii poziom wobec dolara.

W najbliższych miesiącach najważniejszy dla walut G10 będzie ewentualny dalszy wzrost kursu dolara. Naszym zdaniem, będzie to w znacznym stopniu zależało od tempa i rytmu przyszłych podwyżek stóp procentowych dokonywanych przez Rezerwę Federalną. Biorąc pod uwagę siłę gospodarki – a zwłaszcza rynku pracy – USA, która całkowicie uniezależniła się od wstrząsów i słabości rynków zagranicznych, w dalszym ciągu spodziewamy się, że Rezerwa Federalna będzie podnosić stopy mniej więcej co kwartał. Powinno to utrzymać dobrą relację dolara wobec wszystkich pozostałych walut G10.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółową prognozą dla dolara, euro, funta, jena i innych pobierz nasz darmowy raport.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.