Polityka prywatności

  Ebury Partners UK Limited („my”, „nas” lub „nasze”) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Państwa prywatności.

  W ramach naszej zwykłej działalności zbieramy pewne dane osobowe od naszych klientów.  Niniejsza polityka określa zasady, na jakich przetwarzamy wszelkie takie dane osobowe, które gromadzimy lub które nam Państwo podają.  Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką, aby zrozumieć nasze praktyki dotyczące danych osobowych.

  Odwiedzając strony internetowe www.ebury.com, online.ebury.com lub bos.eburypartners.com („nasze strony”) akceptują Państwo i zgadzają się na praktyki opisane w niniejszych zasadach.

  Do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („rozporządzenie”):

  Administrator danych

  Ebury Partners UK Limited,
  100 Victoria Street,
  Londyn, SW1E 5JL.
  Telefon: +44 (0) 20 3872 6670
  Email: info@ebury.com

  Inspektor ochrony danych

  Ben de la Salle, Ebury Partners UK Limited,
  100 Victoria Street, Londyn, SW1E 5JL.
  Telefon: +44 (0) 20 7197 9900
  Email: dpo@ebury.com

  Mogą Państwo kontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku pytań dotyczących ochrony danych.

  Mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru. Na potrzeby przetwarzania przez nas danych wiodącym organem nadzorczym jest:


  Lead Supervisory Authority (Główny organ nadzoru)

  Information Commissioner’s Office (Biuro Komisarza ds. Informacji)
  Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Zjednoczone Królestwo
  Telefon: +44 (0) 303 123 1113
  Email: casework@ico.org.uk
  Strona internetowa: https://ico.org.uk


  Informacje, które nam Państwo podają.Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane Państwa dotyczące:

  • Mogą nam Państwo udzielić informacji na swój temat wypełniając formularze na naszych stronach lub kontaktując się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Obejmuje to informacje podawane podczas rejestracji w celu korzystania z naszych stron internetowych, subskrypcji naszych usług, składania zamówień, zawierania transakcji na naszych stronach lub zgłaszania problemów z nimi związanych. Informacje, które nam Państwo podają, mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje finansowe i kredytowe.
  • Mogą nam Państwo przekazać informacje dotyczące beneficjentów, udziałowców, powierników i dyrektorów, aby umożliwić nam świadczenie naszych usług. Może to nastąpić poprzez wypełnienie formularzy na naszych stronach lub poprzez kontaktowanie się z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób. Przed ujawnieniem nam takich informacji muszą Państwo uzyskać odpowiednią zgodę. Informacje, które nam Państwo podają, mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje finansowe i kredytowe tych osób.

  Zbierane przez nas informacje dotyczące Państwa.

  Przy każdej Państwa wizycie na naszych stronach możemy automatycznie zbierać następujące informacje:

  • informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera użytkownika z Internetem, informacje dotyczące logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma;
  • informacje o Państwa wizycie, w tym pełny adres URL (Uniform Resource Locator), ścieżka dostępu do, w ramach i z naszych stron (w tym data i godzina); produkty, które Państwo przeglądali lub wyszukiwali; czas odpowiedzi strony, błędy pobierania, czas wizyt na poszczególnych stronach, informacje o interakcji na stronie (takie jak przewijanie, kliknięcia i przeciągnięcia myszą) oraz metody używane do wyjścia ze strony oraz numer telefonu użyty do połączenia z numerem działu obsługi klienta.

  Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł.

  • Możemy otrzymywać informacje o użytkowniku, jeśli korzysta on z innych witryn internetowych, które prowadzimy lub innych usług, które świadczymy. Dane te mogą być udostępniane wewnętrznie i łączone z danymi zebranymi na tej stronie. Współpracujemy również ściśle z osobami trzecimi (w tym na przykład z partnerami biznesowymi, podwykonawcami w zakresie usług technicznych, płatniczych i dostawczych, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, dostawcami informacji o wyszukiwaniu, agencjami informacji kredytowej) i możemy od nich otrzymywać informacje o użytkowniku. W takim przypadku zapewnimy, że będzie to w pełni zgodne z rozporządzeniem.

  Ciasteczka (Cookies)

  Przetwarzanie plików cookie odbywa się na podstawie „dorozumianej zgody”. Podczas pierwszej wizyty na naszych stronach internetowych poinformujemy Państwa o stosowanych przez nas plikach cookie oraz o tym, że kontynuując przeglądanie naszych stron internetowych, wyrażają Państwo zgodę na ich stosowanie.

  Cookie to bardzo mały plik tekstowy umieszczony na Państwa komputerze, który pozwala nam odróżnić Państwa od innych użytkowników naszych stron. Te pliki cookie pomagają nam zapewnić użytkownikowi dobre wrażenia podczas przeglądania naszych stron. Używamy następujących plików cookie:

  • Niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie, które są wymagane do działania naszych stron. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają zalogowanie się do bezpiecznych obszarów naszych stron.
  • Cookie analityczne/związane z wydajnością. Pozwalają nam one rozpoznawać i liczyć liczbę odwiedzających oraz zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po naszych stronach podczas korzystania z nich. Pomaga nam to poprawić sposób działania naszych stron, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo odnajdą to, czego szukają.
  • Funkcjonalne cookie. Są one używane do rozpoznawania Państwa po powrocie na nasze strony. Dzięki temu możemy spersonalizować nasze treści, pamiętając o Państwa preferencjach (np. wybór języka lub regionu).

  Należy pamiętać, że osoby trzecie (w tym na przykład sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, takich jak usługi analizy ruchu sieciowego) mogą również używać plików cookie, nad czym nie mamy żadnej kontroli. Te pliki cookie mogą być plikami analitycznymi/związanymi z wydajnością lub ukierunkowanymi reklamami.

  Użytkownik może zablokować pliki cookie, aktywując w przeglądarce ustawienia pozwalające na zablokowanie ustawień wszystkich lub niektórych plików cookie. Jednakże jeśli używają Państwo ustawień przeglądarki do blokowania wszystkich plików cookie (w tym niezbędnych plików cookie), mogą Państwo nie mieć dostępu do wszystkich lub części naszych stron.

  W jaki sposób wykorzystujemy Państwa informacje

  Informacje, które nam Państwo podają. – Wykorzystamy te informacje:

  • do wykonania naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych z Państwem oraz dostarczania informacji, produktów i usług, których Państwo od nas zażądają;
  • do udzielenia Państwu informacji o innych produktach i usługach, które oferujemy;
  1. w przypadku obecnych klientów będziemy kontaktować się z Państwem wyłącznie w celu uzyskania informacji o towarach i usługach podobnych do tych, które były przedmiotem wcześniejszej sprzedaży lub negocjacji w sprawie sprzedaży.
  2. jeśli są Państwo nowym klientem, skontaktujemy się z Państwem tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe były wykorzystywane w ten sposób, prosimy zaznaczyć odpowiednie pole na formularzu, na którym gromadzimy dane.
  3. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, korzystając z linków znajdujących się na dole marketingowych e-maili od nas lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.
  • do powiadamiania o zmianach w naszych usługach;
  • do odpowiadania na wszelkie pytania zadane za pośrednictwem naszych stron, telefonicznie, mailowo lub w inny sposób.
  • do przestrzegania obowiązków prawnych, którym podlegamy jako administrator danych i podmiot regulowany
  • gdy jest to konieczne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej
  • w przypadku wykonywania zadań w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej nad udzielonej

  Zbierane przez nas informacje dotyczące Państwa. – Wykorzystamy te informacje:

  • do zarządzania naszymi stronami i do wewnętrznych działań, w tym do rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i ankietowych;
  • do ulepszania naszych stron internetowych w celu zapewnienia, że treści są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Państwa i Państwa komputera;
  • do umożliwienia Państwu uczestnictwa w interaktywnych funkcjach naszych usług w dowolnym czasie;
  • w ramach naszych starań o zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony naszych stron;
  • do pomiaru lub zrozumienia skuteczności reklam wyświetlanych Państwu i innym, a także do dostarczania odpowiednich dla Państwa reklam;

  Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł. – Wykorzystamy te informacje:

  Możemy łączyć te informacje z informacjami, które nam Państwo podają oraz informacjami, które zbieramy na Państwa temat. Możemy wykorzystać te informacje oraz informacje łączone do celów określonych powyżej (w zależności od rodzaju informacji, które otrzymujemy).

  Państwa informacje przez nas ujawniane

  Możemy udostępniać Państwa dane osobowe dowolnym członkom naszej grupy, co oznacza nasze oddziały, przedstawicielstwa, spółki zależne, zgodnie z definicją zawartą w sekcji 1159 brytyjskiej ustawy o spółkach z 2006 r. Każde takie udostępnienie odbędzie się w pełnej zgodności z rozporządzeniem. Nigdy nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych bez Państwa zgody. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku wybranym stronom trzecim. W razie konieczności jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkich aspektów rozporządzenia. Poniżej przedstawiamy rodzaje organizacji, którym możemy udostępniać niektóre Państwa dane osobowe:

  • Partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy – w celu realizacji wszelkich umów zawartych z nimi lub z Państwem.
  • Analitycy i dostawcy wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszych stron.
  • Agencje informacji kredytowej w celu oceny Państwa zdolności kredytowej, w przypadku gdy jest to warunkiem zawarcia przez nas umowy z Państwem. Możemy ujawnić Państwa dane osobowe stronom trzecim:
  • W przypadku sprzedaży lub kupna przez jakichkolwiek przedsiębiorstw lub aktywów, w którym to przypadku możemy ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiego przedsiębiorstwa lub aktywa.
  • Jeśli Ebury Partners UK Limited lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez osobę trzecią, w takim przypadku dane osobowe przechowywane przez Ebury Partners UK Limited na temat jej klientów będą jednym z przekazanych aktywów.
  • Jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Państwa danych osobowych w celu wywiązania się z jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych Warunków korzystania lub Regulaminu i innych umów, lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszych, spółek należących do naszej grupy, klientów lub innych podmiotów. Obejmuje to wymianę informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami w celu ochrony przed nadużyciami finansowymi i ograniczenia ryzyka kredytowego.

  Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

  Dotyczące Państwa dane, które gromadzimy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez personel działający poza EOG, który pracuje dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Personel taki może być zatrudniony m.in. przy realizacji zamówienia, przetwarzaniu danych dotyczących płatności oraz świadczeniu usług wsparcia technicznego. W razie potrzeby przekazywanie będzie w pełni zgodne z rozporządzeniem.

  Wszystkie Państwa dane osobowe będą chronione na wysokim poziomie, niezależnie od tego, gdzie są przetwarzane i czy są przechowywane przez nas, naszych kontrahentów lub agentów.

  Wszystkie informacje, które nam Państwo podają, są przechowywane pod naszą kontrolą. Wszystkie transakcje płatnicze będą szyfrowane. Tam, gdzie podaliśmy Państwu (lub Państwo wybrali) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części naszej witryny, są Państwo odpowiedzialni za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy o nieudostępnianie hasła nikomu.

  Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że dołożymy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na naszą stronę; jakiekolwiek przesyłanie danych odbywa się na Państwa ryzyko. Po otrzymaniu informacji o użytkowniku, będziemy korzystać z rygorystycznych procedur i zabezpieczeń, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi.

  W przypadku szczególnych obaw dotyczących sposobu przesyłania danych, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia alternatywnej metody.

  Państwa prawa

  Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, dpo@ebury.com. Korzystając z przysługujących praw, zawsze będziemy informować o wszelkich prawnie uzasadnionych przyczynach dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z zapytaniem, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy te dane.

  Mają Państwo prawo dostępu do bezpłatnych informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa, niezależnie od tego, czy są one przekazywane do kraju trzeciego czy organizacji międzynarodowej i związanych z tym zabezpieczeń.

  Mają Państwo prawo do otrzymywania wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat, w formacie powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego.

  W przypadku gdy posiadane przez nas informacje nie są dokładne lub są niekompletne, mają Państwo prawo zażądać ich poprawienia i zrobimy to bez zbędnej zwłoki.

  Mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez nas wszelkich danych, które przetwarzamy na Państwa temat, w przypadku gdy przetwarzanie to nie jest już konieczne.

  Jeżeli uprzednio wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych, mają Państwo prawo do usunięcia tej zgody i do zaprzestania przetwarzania przez nas Państwa danych w związku z tą zgodą. Mają Państwo również prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Państwa danych.

  Zewnętrzne strony

  Nasza strona może czasami zawierać linki do i ze stron naszych sieci partnerskich, reklamodawców i partnerów.  Jeśli skorzystają Państwo z linka do którejkolwiek z tych stron, prosimy pamiętać, że strony te mają swoje własne zasady ochrony prywatności i że nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności.  Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych na te strony.

  Przechowywanie danych

  Okres przechowywania danych osobowych zależy od ustawowego okresu przechowywania danych osobowych obowiązującego nas jako podmiot regulowany. Po upływie tego okresu dane osobowe są bezpiecznie usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania umowy, rozpoczęcia umowy lub w związku z innym postępowaniem prawnym.

  Zmiany w naszej polityce prywatności

  Polityka ta została ostatnio zaktualizowana 01.05.2018. Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do naszej polityki prywatności w przyszłości, będą publikowane na tej stronie i, w stosownych przypadkach, ogłaszane pocztą elektroniczną. Prosimy o częste sprawdzanie aktualizacji i zmian w naszej polityce prywatności.