Wiadomości

Optymim związany z Brexitem wsparł funta brytyjskiego

Autor

Enrique Díaz-Álvarez

Najnowszy

Na przestrzeni ostatniego tygodnia rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych USA spadły o 15 punktów bazowych, do czego przyczyniły się niepokojące odczyt wskaźników nastrojów biznesu. łabe dane o nastrojach wpłynęły również na wzrost oczekiwań względem obniżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej. Gorsze warunki utrudniały dolarowi amerykańskiemu kontynuację dotychczasowej aprecjacji.
Enrique Díaz-Álvarez 7 Oct 2019Enrique Díaz-Álvarez 30 Sep 2019Jakub Makurat 27 Sep 2019Enrique Díaz-Álvarez 23 Sep 2019Enrique Díaz-Álvarez 16 Sep 2019agnieszkakowalska 16 Sep 2019Enrique Díaz-Álvarez 2 Sep 2019Ulubiony zwyczaj prezydenta Trumpa, polegający na rozstrajaniu rynków finansowych w niekontrolowany sposób za pomocą Twittera, dotychczas nie przyczynił się do gwałtownych ruchów dolara w relacji do pozostałych walut G10. Nieco więcej trudów musiały znieść natomiast waluty gospodarek wschodzących.
Enrique Díaz-Álvarez 27 Aug 2019Silne uwierzytelnianie klienta (SCA) jest wymogiem dyrektywy UE PSD2 *, która nakłada obowiązek użycia co najmniej dwóch elementów uwierzytelniających do weryfikacji płatności elektronicznych.
Rosie Sanderson 21 Aug 2019Jakub Makurat 12 Aug 2019Jakub Makurat 12 Aug 2019Enrique Díaz-Álvarez 5 Aug 2019Enrique Díaz-Álvarez 29 Jul 2019Enrique Díaz-Álvarez 22 Jul 2019Matthew Ryan 16 Jul 2019