Informacja Ebury Partners UK Ltd dotycząca wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
Szanowni Państwo,
P
omimo zbliżającego się, zgodnego z procedurami Unii Europejskiej, terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii (31 marca 2019 r), formuła tego procesu jak i jego skutki pozostają dalej w znacznym stopniu niejasne dla uczestników rynku finansowego. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji, Ebury podjęło szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i pewności współpracy z Państwem jako z naszymi Klientami w zakresie całego spektrum realizowanych transakcji.

Obecna sytuacja oraz działania podjęte przez Ebury w celu przygotowania na scenariusz tzw. „twardego” Brexitu (czyli wyjścia Wielkiej Brytania z Unii Europejskiej bez umowy).

W przypadku negatywnego rozwoju wypadków, jeśli Brexit dojdzie do skutku bez przyjęcia negocjowanej umowy „Brexitowej” oraz bez żadnych przepisów przejściowych, firmy finansowe z Wielkiej Brytanii, działające na terenie Unii Europejskiej na podstawie zezwolenia Brytyjskiego nadzoru finansowego i notyfikacji swojej działalności w poszczególnych krajach (zasada tzw. „Paszportu Europejskiego”) mogą utracić prawa do oferowania swoich usług i działalności na terenie Unii na tej podstawie.

Dla wyjaśnienia zasada „Paszportu Europejskiego”, umożliwia firmom finansowym zarejestrowanym w jednym z krajów Unii świadczenie usług w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) na takich samych warunkach jak w kraju rejestracji, co oznacza, że brytyjska firma finansowa mogła do tej pory oferować swoje usługi na terenie całej Unii na podstawie Paszportu w takim samym zakresie jak w Wielkiej Brytanii. Utrata praw do Paszportów po Brexicie oznaczałaby, że Ebury Partners UK będzie mogła obsługiwać wyłącznie klientów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii.

Przygotowując się na taki scenariusz, W celu zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa transakcji, utworzyliśmy spółkę o nazwie Ebury Partners Belgium NV, która jest regulowana przez Narodowy Bank Belgii jako „Autoryzowana Instytucja Płatnicza” („Authorised Payment Institution”) i jeśli Brexit dojdzie do skutku w tzw. „twardej” wersji, tj. bez umowy, to Ebury Partners Belgium NV w sposób automatyczny przejmie rolę Ebury Partners Ltd i będzie kontynuowała obsługę klientów zarejestrowanych w EOG.

Skutki powyższej zmiany dla Polskich klientów Ebury.W praktyce Państwa codzienna relacja z Ebury nie ulegnie zmianie, Niezbędne natomiast będą:

  • Aktualizacja Warunków Handlowych:
    Ponieważ prawo belgijskie różni się nieznacznie od prawa brytyjskiego, udostępnimy Państwu nowy zestaw Warunków Handlowych z prośbą o ich akceptację (analogicznie jak przy pierwotnej rejestracji firmy). Akceptacja tych warunków zapewni w sposób niezakłócony ciągłość Państwa współpracy z Ebury oraz możliwość zawierania nowych transakcji, z tą różnicą, że partnerem Państwa dla wszystkich transakcji stanie się Ebury Partners Belgium NV.


  • Kontrakty terminowe:

  • Stroną transakcji we wszystkich już zawartych transakcjach forward pozostanie Ebury Partners UK Ltd, aż do daty wygaśnięcia, z tą różnicą, że będą one rozliczane i obsługiwane za pośrednictwem spółki belgijskiej. W praktyce zmiana ta nie będzie wymagała zmiany sposobu Państwa postępowania w relacjach z Ebury.


Następne kroki.Ważne jest aby pamiętać że dopóki nie dowiemy się więcej o ostatecznych losach i formie Brexitu nie możemy powiedzieć z całą pewnością co się wydarzy. Pragniemy jednak zapewnić Państwa, że jesteśmy dobrze przygotowani na każdy możliwy scenariusz.

W miarę rozwoju wydarzeń należy zwracać uwagę na wysyłane przez nas komunikaty, w których będziemy informować Państwa, o wszelkich zmianach które mogą mieć wpływ na Naszą współpracę.

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej o tym co robimy aby przygotować się do Brexitu, lub jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tego co Brexit może dla Państwa oznaczać, prosimy o kontak się ze swoim Specjalistą lub Dealerem Ebury, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości.
Drukuj