Śniadanie ekonomiczne z Ebury w Warszawie

Jakub Makurat01/Lut/2018Wiadomości

SZANOWNI PAŃSTWO,

Ubiegły rok na rynkach upłynął pod znakiem zmian politycznych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Spadek globalnego ryzyka sprawił, że uwaga inwestorów od pewnego czasu skupia się jednak na innych niż kwestie polityczne czynnikach. Wyraźna poprawa sytuacji gospodarczej na Starym Kontynencie sprawiła, iż oczekiwania inwestorów wobec działań Europejskiego Banku Centralnego zaczęły gwałtownie rosnąć. Jak przekłada się to na kurs wspólnej europejskiej waluty? Co zrobi EBC i dlaczego RPP nie rozważa podwyżek stóp procentowych w Polsce?

Podczas spotkania zaprezentujemy i omówimy główne czynniki, które miały wpływ na rynek walutowy w kolejnych kwartałach. Opowiemy również o skutecznych sposobach zabezpieczenia ryzyka kursowego, które pomogą ochronić kapitał przed potencjalnymi zmianami na rynkach.

Śniadania Ekonomiczne są dla nas wyjątkowym wydarzeniem. Będąc uczestnikiem, mają państwo szansę na lepsze zrozumienie bieżącej sytuacji na rynku walutowym. Oprócz tego oferujemy możliwość zapoznania się z efektywnymi strategiami pozwalającym zabezpieczyć Państwa biznes przed niekorzystnymi zmianami kursów walut. Wierzymy, że spotkanie z ekspertem oraz szansa na wymianę spostrzeżeń i własnych doświadczeń z pozostałymi uczestnikami wydarzenia, będzie dla Państwa owocne.

Serdecznie zapraszam,
Jakub Makurat
Dyrektor Generalny
Ebury Polska

Czwartek, 15 lutego 2018, godz. 10:00
Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98
00-510 Warszawa

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w Śniadaniu Ekonomicznym z Ebury, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

 

Drukuj

Autor: Jakub Makurat

Dyrektor Generalny Ebury Polska. Zaangażowany w rozwój handlu zagranicznego w firmach sektora MSP w Polsce. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami w celu ułatwienia im dostępu do efektywnych rozliczeń i skutecznych metod zarządzania ryzykiem finansowym.