Euro rośnie na fali wzrostu niemieckiego PKB

Enrique Díaz-Álvarez20/Lis/2017Analizy walutowe

Czynniki wzmacniające EUR/USD z zeszłego tygodnia. Po pierwsze, znacznie silniejsze od oczekiwań dane o PKB z trzeciego kwartału potwierdziły, że gospodarka strefy euro przechodzi na wyższy poziom wzrostu. Drugim czynnikiem był spadek rentowności amerykańskich obligacji długoterminowych w stosunku do krótkoterminowych, zjawisko znane bardziej jako “spłaszczanie krzywej rentowności”. Taki ruch oznacza, że rynek nie jest do końca przekonany co do możliwości długotrwałego utrzymania wysokich stóp procentowych w USA. Miało to bezpośredni wpływ na dolara, który początkowe straty odrobił głównie na fali dobrych danych zyskując najbardziej wobec walut towarowych takich jak dolar australijski i nowozelandzki.

W tym tygodniu na rynki wpłynie polityka europejska oraz niska zmienność wynikająca z amerykańskiego Święta Dziękczynienia. W związku z brakiem istotnych odczytów w kalendarzu ekonomicznym po obu stronach atlantyku oczekujemy, że zawirowania wokół stworzenia stabilnej koalicji rządzącej w Niemczech będą miały największy wpływ na rynek walutowy.

EUR

Lepszy od oczekiwań odczyt niemieckiego PKB wpłynął pozytywnie na wycenę waluty europejskiej, jednakże w naszej ocenie krótkoterminowy wzrost jest wątpliwy i nie ma szans na utrzymanie.
Europejski Bank Centralny dyskontuje poniekąd silny wzrost ekonomiczny w strefie euro. To, co jest potrzebne by zagwarantować wyższe stopy procentowe, to jednoznaczny trend wzrostowy inflacji bazowej, a my wciąż takiego nie dostrzegamy.
“Minutki” z ostatniego posiedzenia EBC, których oczekujemy w najbliższy czwartek powinny rozjaśnić nieco stanowisko banku centralnego w stosunku do coraz głębszej dywergencji pomiędzy prognozą, a faktycznym odczytem przeciętnego poziomu cen.

GBP

Gorszy od oczekiwań raport dotyczący inflacji w Zjednoczonym Królestwie wpłynął negatywnie na wycenę funta brytyjskiego na początku ubiegłego tygodnia. Największe straty zanotował wobec waluty europejskiej, odrabiając nieco straty względem dolara.
W tym tygodniu zmienność na funcie brytyjskim może kształtować projekt budżetu na 2018 rok, który zostanie przedstawiony w najbliższą środę. Oczekujemy kilku pozytywnych informacji w odniesieniu do szerokich oczekiwań rynku.
Polityka wciąż budzi ogromne emocje na wyspach brytyjskich. Konserwatyści tracą w sondażach co może przekładać się na wewnętrzną presję aby zmienić mało popularną politykę “zaciskania pasa” wprowadzoną przez konserwatystów po objęciu władzy.
Taki scenariusz może być pozytywny dla funta.

USD

Rynki walutowe przeoczyły bardzo ważną informację z USA. Wzrost inflacji w październiku powinien zapewnić komfort decydentom Rezerwy Federalnej, którzy obawiali się najbardziej niezdolności do wzrostu przeciętnego poziomu cen oraz wynagrodzeń, oczekiwanego w obecnym momencie cyklu koniunkturalnego.
Obecnie jesteśmy dużo bardziej pewni, że listopadowy raport o wynagrodzeniach, pierwszy po serii huraganów z okresu września i października pokaże powrót odczytu do rosnącego trendu. Uważamy, że taki scenariusz umocni w przekonaniu przedstawicieli Rezerwy Federalnej co do zasadności dalszych podwyżek stóp po ich grudniowym spotkaniu.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.