Złoty zakończył ubiegły tydzień umacniając się w relacji do funta brytyjskiego

Enrique Díaz-Álvarez06/Lis/2017Analizy walutowe

W ubiegłym tygodniu waluty G10 nie były poddane zbyt dużym wahaniom. Jerome Powell został nominowany na prezesa FED, co uspokoiło rynki. Powell jest uznawany za osobę, która będzie podążała śladami obecnej prezes Rezerwy Federalnej. Informacje z Katalonii w ubiegłym tygodniu nie miały przesadnie dużego wpływu na rynki, raport z amerykańskiego rynku pracy pokazał przede wszystkim wpływ huraganów na dane, z kolei inwestorzy raczej nie zmieniali swojego nastawienia. W konsekwencji, wszystkie waluty G10 zakończyły tydzień w obrębie wahań o 1 p.p. od poziomu z początku tygodnia. Co tyczy się rynków wschodzących – obserwowaliśmy słabość liry tureckiej. Waluta negatywnie reaguje na fakt, iż za wzrostem inflacji nie idą odpowiednio silne i zdecydowane działania banku centralnego. Bank jest poddany presji politycznej i z uwagi na to, nie jest w stanie odpowiednio reagować.

Bieżący tydzień nie będzie zbyt obfity w dane makro. Uwaga skupi się na innych kwestiach, w szczególności detalach dotyczących projektu republikańskiej reformy podatkowej oraz negocjacji w kwestii Brexitu.

PLN

Ubiegły tydzień przyniósł umocnienie złotego w relacji do funta brytyjskiego, co związane było z czwartkową komunikacją Banku Anglii, która towarzyszyła pierwszej od ponad dekady podwyżce stóp procentowych. W relacji do euro i dolara amerykańskiego złoty zakończył tydzień na niemal niezmienionym poziomie, umacniając się w pierwszej części tygodnia, w drugiej oddając jednak zyski.

Ubiegły tydzień przyniósł dwie publikacje z krajowej gospodarki – zgodnie z oczekiwaniami wstępny szacunek inflacji w październiku pokazał spadek dynamiki z poziomu 2,2% do 2,1% w ujęciu rocznym. Indeks PMI, pokazujący aktywność w sektorze przemysłowym spadł nieoczekiwanie z poziomu 53,7 do 53,4, jednak nadal znajduje się na wysokim poziomie.

Co tyczy się bieżącego tygodnia – najważniejszym wydarzeniem z Polski, będzie spotkanie Rady Polityki Pieniężnej, zakończone środową decyzją w sprawie stóp procentowych i konferencją prasową (odpowiednio ok. 12:00/13:00 i 16:00). Inwestorzy nie spodziewają się zmian stóp procentowych. Dla rynków kluczowe znaczenie będzie miała komunikacja ze strony Rady, w obliczu coraz bardziej wyraźnych podziałów w RPP. Ekonomiści raczej nie spodziewają się, że do podwyżek dojdzie do końca pierwszej połowy 2018 r. Większość skłania się raczej, że zmiany będą miały miejsce w trzecim lub czwartym kwartale przyszłego roku.

GBP

Reakcja rynków na czwartkową podwyżkę stóp procentowych w Wielkiej Brytanii to podręcznikowy przykład sprawdzenia się starego, rynkowego powiedzenia “kupuj plotki, sprzedawaj fakty”. Funt brytyjski zyskiwał przed podwyżką, jednak po fakcie doświadczył silnej wyprzedaży, tracąc około 1% w relacji do głównych walut i złotego. Inwestorzy skupili się na gołębim komunikacie banku – usunięto z niego informację o tym, że stopy mogą wzrosnąć bardziej, niż oczekują rynki. Warto zwrócić uwagę, że projekcje wzrostu gospodarczego i inflacji nie uległy istotnym zmianom. Komunikacja banku wskazuje na potrzebę co najmniej dwóch kolejnych podwyżek stóp procentowych. Jesteśmy zdania, że wyprzedaż funta brytyjskiego jest przesadzona.

EUR

Słabe, wstępne dane inflacyjne dla strefy euro w październiku, które zostały opublikowane w poniedziałek nie wywołały silnych wahań na rynku. Brak reakcji inwestorów jest bardzo zaskakujący. Indeks CPI obniżył się z poziomu 1,5% do 1,4% r/r. Co jednak bardziej niepokojące – indeks bazowy, który nie bierze pod uwagę zmian cen najbardziej zmiennych komponentów obniżył się z poziomu 1,1% do 0,9% w ujęciu rocznym, do poziomów notowanych wiosną. Naszym zdaniem EBC w grudniu powinien obniżyć prognozy inflacji. Perspektywy jakichkolwiek podwyżek stóp procentowych w strefie euro są coraz bardziej oddalone w czasie, a rosnąca różnica między stopami procentowymi w strefie euro i USA powinna wywierać presję na euro w 2018 r.

Bieżący tydzień nie będzie obfitował w istotne dane gospodarcze, spodziewamy się, że wspólna waluta będzie reagowała na informacje zewnętrzne.

USD

Rynki odetchnęły z ulgą po tym, jak Jerome Powell został wyznaczony na prezesa Rezerwy Federalnej. Inwestorzy spodziewają się, że jego “styl rządzenia” będzie zbliżony do tego prowadzonego przez Janet Yellen. Spotkanie Rezerwy Federalnej w ubiegłym tygodniu nie przyniosło istotnych informacji. Bank centralny jedynie zasugerował, że grudzień będzie miesiącem kolejnej, wyczekiwanej podwyżki stóp procentowych. Październikowy raport z rynku pracy pokazał wzrost zatrudnienia w sektorach pozarolniczych oraz spadek dynamiki płac. Nietypowe odczyty były związane z wpływem huraganów, które nawiedziły Stany Zjednoczone w miesiącu poprzedzającym badania.

W tym tygodniu nie poznamy żadnych kluczowych danych gospodarczych. W związku z tym uwaga inwestorów powinna skupiać się przede wszystkim na ocenie potencjalnych efektów, jakie zapowiadana reforma podatkowa będzie miała na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, która operuje przy pełnym – lub zbliżonym do pełnego – zatrudnieniu.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.