Złoty pozostaje silny, koniec tygodnia przyniesie decyzję EBC

Enrique Díaz-Álvarez23/Paź/2017Analizy walutowe

Ubiegły tydzień był dobry dla amerykańskiej waluty. Ponowione oczekiwania w kwestii wdrożenia reformy podatkowej oraz spekulacje dotyczące tego, kto zostanie nowym prezesem Rezerwy Federalnej wsparły rynkowe oczekiwania względem podwyżek stóp procentowych. Kuszące wydaje się powiązanie słabszego kursu EUR/USD z wydarzeniami politycznymi w Europie, a w szczególności z kwestią Katalonii, jednak euro było drugą najlepiej radzącą sobie walutą z grupy G10. Największe straty w ubiegłym tygodniu odnotował dolar nowozelandzki, który był poddany znacznej wyprzedaży, na wieść o utworzeniu koalicji rządzącej pod wodzą Partii Pracy. Wyraźnie tracił również rand południowoafrykański, który reagował na informacje o kolejnym przetasowaniu w gabinecie prezydenta Zumy.

Wydarzeniem tygodnia będzie czwartkowe spotkanie Europejskiego Banku Centralnego. Jest to ostatnie wydarzenie, przed grudniowym spotkaniem FED, które niesie za sobą znaczące ryzyko dla pary EUR/USD. W nadchodzących dniach czekają nas również spotkania banków centralnych Norwegii i Szwecji, a także Banku Kanady.

PLN

Polska waluta zakończyła ubiegły tydzień na niemal niezmienionym poziomie w relacji do euro i dolara amerykańskiego. Złoty z kolei umocnił się w relacji do GBP, zyskując na słabości funta brytyjskiego.

W kontekście polskiego złotego nie można pominąć wydarzeń z piątkowej nocy. Wbrew naszym oczekiwaniom agencja Standard & Poor’s nie zdecydowała się na podniesienie ratingu ani perspektywy Polski. Agencja poinformowała, że zagrażające Polsce ryzyka równoważą solidne fundamenty polskiej gospodarki. Jako warunki determinujące przyszłą, potencjalną podwyżkę ratingu agencja wyznaczyła ograniczenie deficytu na rachunku bieżącym kraju i trwały spadek długu publicznego i kosztów jego obsługi. Podwyżka mogłaby nastąpić również jeśli zostałby zreformowany budżet (w celu uwzględnienia konsekwencji zmian demograficznych) lub gdyby długoterminowy potencjał wzrostu gospodarczego okazałby się wyższy od prognoz.

W bieżącym tygodniu złoty powinien reagować na informacje z innych krajów, w szczególności na czwartkową decyzję EBC. Jedynym istotnym odczytem z polskiej gospodarki, jaki poznamy będą wtorkowe dane dot. stopy bezrobocia we wrześniu. Zgodnie z prognozami analityków i danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) bezrobocie we wrześniu wyniosło 6,9%.

GBP

Dane dotyczące inflacji i dynamiki płac, które poznaliśmy w ubiegłym tygodniu przypieczętowały podwyżkę stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, do której powinno dojść w przyszłym tygodniu. Inflacja CPI we wrześniu wzrosła do poziomu 3% w ujęciu rocznym i znalazła się najwyżej od 2012 r. Inflacja bazowa rosła z kolei o 2,7% r/r. Pomimo tego, że dynamika płac jest niższa niż dynamika cen, rynek pracy w dalszym ciągu jest w dobrej kondycji. Rynek pracy znajduje się w okolicy pełnego zatrudnienia. Rynki obecnie szacują prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych podczas kolejnego spotkania banku centralnego na około 80%, co naszym zdaniem odpowiada rzeczywistości. W tym kontekście, biorąc pod uwagę historycznie niskie poziomy na których obecnie znajduje się brytyjska waluta, każda poprawa w kwestii negocjacji dotyczących Brexitu powinna przyczynić się do silnego umocnienia w relacji do euro.

EUR

Ubiegły tydzień nie przyniósł zbyt wiele nowych informacji. Kryzys w Hiszpanii w związku z sytuacją w Katalonii nie miał zbyt dużego wpływu na rynek walutowy, który zdaje się być znacznie bardziej skupiony na czwartkowym spotkaniu EBC. Rada powinna ogłosić szczegóły oczekiwanego wydłużenia programu luzowania ilościowego. Niełatwo oszacować dokładnie oczekiwania rynków, biorąc pod uwagę złożoność decyzji, jakie musi podjąć EBC. Równie istotne jak sama decyzja będzie opinia EBC w kwestii tego, dlaczego pomimo silnego wzrostu gospodarczego inflacja bazowa ma problem ze wzrostem w kierunku celu inflacyjnego. Indeksy aktywności biznesu, których odczyty poznamy we wtorek będą również obserwowane przez inwestorów, którzy będą chcieli stwierdzić, czy kryzys w Hiszpanii ma jakieś przełożenie na sentyment biznesu w regionie.

USD

Amerykański Senat podjął kluczowy krok, który umożliwi przeprowadzenie reformy podatkowej bez potrzeby szukania poparcia wśród Demokratów – tak długo, jak długo republikańscy senatorowie będą ją popierać. Program stymulacji fiskalnej w Stanach Zjednoczonych wpłynąłby na gospodarkę operującą przy pełnym zatrudnieniu, co wiązałoby się z tym, że Rezerwa Federalna w 2018 r. prawdopodobnie podniosłaby stopy procentowe szybciej niż oczekuje rynek. Pojawia się coraz więcej rynkowych “plotek” dotyczących tego, kto zostanie nowym prezesem FED. Jesteśmy zdania, że rynkowe zamieszanie z tym związane jest przesadzone, biorąc pod uwagę fakt, iż ograniczenia instytucjonalne Rezerwy Federalnej nie pozwalają, aby nominowana osoba miała przesadnie duży wpływ na politykę prowadzoną przez bank centralny.

Jedyną istotną informacją gospodarczą ze Stanów Zjednoczonych, jaką poznamy w bieżącym tygodniu będzie piątkowy odczyt dynamiki PKB w trzecim kwartale. Nie będzie można na nim do końca polegać, z uwagi na fakt, iż we wrześniu Stany Zjednoczone nawiedziły huragany, które wywołały zakłócenia w gospodarce USA. W związku z tym spodziewamy się, że amerykańska waluta będzie reagować przede wszystkim na informacje z innych krajów.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.