Rezerwa Federalna niemal na pewno utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Enrique Díaz-Álvarez18/Wrz/2017Rynki walutowe

Rezerwa Federalna w najbliższą środę ogłosi decyzję w kwestii stóp procentowych. Decydenci w USA niemal na pewno pozostawią stopy procentowe na niezmienionym poziomie, inwestorzy jednak będą oczekiwać na nieco więcej szczegółów w kwestii ścieżki przyszłych podwyżek stóp procentowych.

Amerykańska waluta doświadczyła sporej wyprzedaży po tym, jak Rezerwa Federalna utrzymała stopy procentowe podczas spotkania w lipcu i jednocześnie uznała słabość krajowej inflacji. Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) zmienił swoją retorykę w kwestii wzrostu dynamiki cen, informując, iż poziom inflacji znajduje się “poniżej” celu inflacyjnego na poziomie 2%. Poprzedni komentarz FOMC informował, że inflacja znajduje się jedynie “nieco poniżej” celu.

Inwestorzy na rynku walutowym na te zmiany zareagowali obniżając oczekiwania względem tempa zacieśniania polityki monetarnej. Spadek oczekiwań inwestorów w kwestii działań FOMC połączony z niezdolnością prezydenta Trumpa do wprowadzenia jakichkolwiek znaczących zmian w polityce USA przyczynił się do ostrej wyprzedaży amerykańskiej waluty. Indeks opisujący siłę dolara na początku września spadł do najniższego poziomu od dwunastu miesięcy, od czasu podwyżki stóp w grudniu ubiegłego roku stracił ponad 10% (Wykres 1).

Wykres 1: Indeks dolara amerykańskiego(wrzesień ’16 – wrzesień ’1
7)
null
Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 15/09/2017

Z uwagi na nieco mniej optymistyczną ocenę stanu amerykańskiej gospodarki, członkowie FOMC podczas ostatniej aktualizacji “dot plot” utrzymali swoje oczekiwania względem podwyżek stóp procentowych na niemal niezmienionym poziomie. Rynki zdają się uważać, iż perspektywa podwyżki stóp procentowych do końca roku jest nieco bardziej prawdopodobna niż sądziły jeszcze kilka tygodni temu. Prawdopodobieństwo podwyżki przed końcem roku zgodnie z fed fund futures w obecnej chwili wynosi około 47% (Wykres 2).

Wykres 2: Prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w grudniu br. (maj ’17 – wrzesień ’17)

Źródło: Bloomberg Data: 15/09/2017

Słabsza dynamika cen

Dane gospodarcze z USA od czasu publikacji ostatniego “dot plot” były dosyć mieszane. Dynamika cen zwolniła, w porównaniu z początkiem roku, kiedy notowaliśmy poziomy w okolicach nawet 3%. Inflacja na przestrzeni ostatnich czterech miesięcy znajdowała się poniżej celu inflacyjnego banku centralnego (Wykres 3). Inflacja CPI w sierpniu wzrosła do poziomu 1,9%, co mogłoby – o ile trend zostanie utrzymany – dać FOMC powód do zacieśnienia polityki monetarnej być może nawet już w grudniu.

Wykres 3: Inflacja w USA (2013 – 2017)

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 15/09/2017

Wzrost gospodarczy pozytywnie zaskoczył – w drugim kwartale zaktualizowany odczyt pokazał, że dynamika PKB rosła o 3% w ujęciu rocznym. Wzrost gospodarczy był najwyższy od trzech lat. FED, mimo to zdaje sobie sprawę z problemów gospodarczych, jakie wywołały huragany Harvey oraz Irma. Problemy pogodowe stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych, związane z ich skutkami koszty to 70-300 mld $ (około 0,5 – 1,5% amerykańskiego PKB). Ostatnie dane wskazują, że efekt owych problemów odbił się negatywnie na amerykańskim rynku pracy – dane dotyczące liczby wniosków o zasiłki dla bezrobotnych pokazały wzrost do najwyższego poziomu od dwóch lat.

Czego możemy spodziewać się w środę?

Jesteśmy zdania, że FED podczas spotkania w środę utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Kluczową informacją mającą wpływ na amerykańską walutę będzie najprawdopodobniej publikacja “dot plot” FOMC, która pozwoli nam zapoznać się z indywidualnymi oczekiwaniami członków decyzyjnego ramienia Rezerwy Federalnej w kwestii poziomu stóp procentowych w kolejnych latach. Z uwagi na niższy poziom dynamiki cen, mediana projekcji przyszłych stóp procentowych może być poddana nieznacznemu obniżeniu, co może nałożyć presję na amerykańską walutę. Niemniej, jakakolwiek wzmianka sugerująca optymizm w retoryce banku centralnego w kwestii perspektyw dla inflacji oraz brak informacji o obawach banku centralnego w kwestii dynamiki wzrostu gospodarczego może pozwolić na uniknięcie strat. Spodziewamy się, że prezes Yellen pozwoli na utrzymanie możliwości grudniowej podwyżki stóp procentowych.

Nawet dosyć ostra obniżka projekcji FOMC do której może dojść w środę powinna potwierdzić, iż nadal mamy do czynienia z wyraźną dywergencją pomiędzy oczekiwaniami rynku, a oczekiwaniami członków FOMC względem tempa podwyżek stóp procentowych (Wykres 4). Taki stan rzeczy, w naszej opinii jest nie do utrzymania. W związku z czym nadal spodziewamy się powrotu dolara na wyższe poziomy, wraz ze zbliżaniem się oczekiwań rynku do oczekiwań członków FOMC.

Poza głosowaniem w kwestii stóp procentowych, inwestorzy oczekują, że FED rozpocznie ograniczanie swojego bilansu, który urósł do ogromnych rozmiarów, w trakcie prowadzenia przez bank centralny programu luzowania ilościowego. Co tyczy się tej kwestii – wierzymy, że owa decyzja jest kwestią techniczną i nie będzie miała zbyt dużego wpływu na poziom stóp i rynki walutowe.

Wykres 4: “Dot Plot” FOMC, a krzywa OIS (2017 – 2019)

Źródło: Bloomberg Data : 15/09/2017

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.