Moody’s zadecydował: perspektywa Polski znów “neutralna”. Złoty reaguje

Enrique Díaz-Álvarez15/Maj/2017Analizy walutowe

W piątek, 12 maja, Moody’s, czyli jedna z agencji tzw. “Wielkiej Trójki”, które charakteryzują się największą renomą i udziałem w rynku, decydowała w kwestii oceny wiarygodności kredytowej Polski. Agencja podtrzymała dotychczasową ocenę kraju na poziomie A2, co sprawia iż jest obecnie instytucją najlepiej oceniającą wiarygodność kredytową Polski. Interesującym i istotnym faktem jest zmiana perspektywy z “negatywnej” na “stabilną”. Głównymi powodami, jakie stoją za podwyżką perspektywy, jest m.in. niższe prawdopodobieństwo negatywnych skutków bardziej luźnej polityki fiskalnej prowadzonej przez rządy Prawa i Sprawiedliwości oraz związana z tym ograniczona niepewność polityczna.

Decyzja agencji jest powrotem do sytuacji dokładnie sprzed roku – Moody’s utrzymywała “negatywą” perspektywę kraju na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy – od maja 2016 r. Powodem do obniżenia perspektywy rok temu były m.in. obawy agencji względem przyszłej kondycji fiskalnej, którą nadwyrężyć miało wprowadzenie programu 500+ oraz pogorszenie klimatu do inwestycji, na co wpłynął prezydencki projekt ustawy o przewalutowaniu kredytów we frankach szwajcarskich po kursie z dnia zaciągnięcia. Istotną rolę odgrywał także spór o Trybunał Konstytucyjny.

Agencja Moody’s, podobnie jak pozostałe, główne agencje ratingowe (S&P oraz Fitch Ratings) zwracała szczególną uwagę na ryzyko wzrostu krajowego deficytu. Moody’s w przeszłości bardzo krytycznie wypowiadała się również o obniżce wieku emerytalnego. W obecnej chwili resort finansów zakłada jednak, że deficyt sektora finansów publicznych powinien jednak nie przekraczać bezpiecznego poziomu 2,9% PKB w 2017 r. oraz obniżać się w kolejnych latach.

Co tyczy się samego wzrostu gospodarczego – pod koniec kwietnia agencja, podobnie jak inne instytucje międzynarodowe podniosła prognozę wzrostu PKB dla kraju do poziomu 3,2% w 2017 r. oraz 3,1% w 2018 r.

Agencja za największe czynniki ryzyka mogące zagrażać polskiemu ratingowi w przyszłości uznaje pogorszenie się sytuacji fiskalnej, negatywną zmianę w kwestii klimatu inwestycyjnego oraz brak wyraźnych postępów we wdrażaniu reform strukturalnych. Z drugiej strony, poprawa otoczenia instytucji oraz reforma systemu opieki społecznej, mająca wpływ na jej stabilność w długim terminie, mogłyby przyczynić się do podwyżki oceny wiarygodności kredytowej kraju.

Aktualne oceny wiarygodności kredytowej oraz perspektywy ratingu Polski wydane przez trzy główne agencje ratingowych zobrazowane są w tabeli poniżej.

Złoty, który w ostatnich tygodniach zyskuje na poprawie sentymentu w Europie i w kraju oraz silnie umacnia się w relacji do głównych walut, na informację o decyzji Moody’s zareagował pozytywnie, jednak skala umocnienia była bardzo ograniczona. Polska waluta zakończyła ostatnią, piątkową sesję, zyskując w relacji do głównych walut. Notowania złotego w relacji do głównych walut w poniedziałek rano były niższe, po części właśnie z uwagi na decyzję agencji Moody’s (Wykres 1).

Wykres 1: Kurs EUR/PLN (12/05/17 – 15/05/17)

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 15/05/17

Kurs EUR/PLN w ubiegły piątek obniżył się o 0,3%. Kurs USD/PLN również się osłabia. Piątkowy dzień kurs zakończył niżej o 0,9%. W poniedziałek, wraz z otwarciem parkietów w Azji oraz zwiększeniem płynności związanym z otwarciem europejskich giełd i dołączaniem na rynek kolejnych inwestorów, polska waluta kontynuowała wzrosty.

Wykres 2: Kurs USD/PLN (12/05/17 – 15/05/17)

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 15/05/17

Kolejną agencją, która będzie przyglądać się ocenie wiarygodności kredytowej kraju będzie Fitch Ratings – na jej decyzję będziemy musieli poczekać jednak aż do 7 lipca.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.