Tydzień istotnych wydarzeń. Wybory w Holandii, Brexit i podwyżka stóp procentowych w USA

Enrique Díaz-Álvarez13/Mar/2017Rynki walutowe

Praktycznie pewna podwyżka stóp procentowych w USA oraz kolejny bardzo dobry raport z rynku pracy nie były w stanie umocnić amerykańskiej waluty, która w parze ze złotym zakończyła tydzień na poziomie z ostatniego tygodnia.

Euro było z kolei wspierane przez relatywnie optymistyczny ton Mario Draghiego podczas ostatniej konferencji prasowej Europejskiego Banku Centralnego oraz rosnące przekonanie, iż to umiarkowany Emmanuel Marcon, a nie Marine Le Pen zostanie kolejnym prezydentem Francji. W rezultacie, zarówno dolar, jak i euro umacniały się do innych walut. Największe straty z tego tytułu zanotowały waluty emerging markets. Efekt oczekiwanych wyższych stóp procentowych było również widać patrząc na rentowności amerykańskich i europejskich papierów dłużnych. Sam efekt został dodatkowo wzmocniony przez spadek cen ropy naftowej oraz surowców przemysłowych i pogarszające się terms of trade większości państw zaliczających się do grupy rynków wschodzących.

W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się Rezerwa Federalna, która już w środę zadecyduje o stopach procentowych. Podczas gdy amerykański raport z rynku pracy praktycznie gwarantuje podwyżkę, uwaga inwestorów będzie skupiona na tym, czy FOMC zaktualizuje  tzw. “dot plot”, czyli  prognozy indywidualnych członków komitetu względem zmian stóp w 2017 r. (Wykres 1).

Wykres 1: “Dot plot” FOMC (grudzień 2016 r.)

Zrzut ekranu 2017-03-13 o 12.20.14

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 13/03/17

Kolejne kluczowe wydarzenie tym razem będzie miało miejsce w Europie. W środę do urn pójdą Holendrzy, którzy zdecydują, które z partii będą miały największe szanse na rządzenie krajem. Rynki spodziewają się, że antyeuropejska partia PVV z Geertem Wildersem na czele  nie znajdzie się w koalicji rządzącej, niemniej połączenie spotkania FED-u oraz wyborów w Holandii sprawia, iż w środę wieczorem i w czwartek rano możemy być świadkami wyjątkowych wahań na rynku.

PLN

Polska waluta w ubiegłym tygodniu reagowała bardzo wyraźnie na sytuację zewnętrzną. Złoty umacniał się do funta zyskując na utrzymującej się niepewności wokół Brexitu. Polska waluta traciła z kolei w relacji do euro. W obliczu większego optymizmu EBC para EURPLN znalazła się na najwyższym poziomie od końca stycznia. Podczas spotkania w środę RPP zgodnie z oczekiwaniami utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Pomimo wzrostu inflacji prezes NBP, Adam Glapiński nie uważa za właściwe zacieśnianie polityki monetarnej. Decyzja jest po części uzasadniona tym, że za wzrostem inflacji nie stoi  gwałtowny wzrost popytu konsumenckiego, tylko wzrost cen surowców energetycznych, co wyraźnie widać jeżeli spojrzymy na dywergencję w kształtowaniu się inflacji CPI i inflacji bazowej (która nie wlicza  zmian cen energii) [Wykres 2].

Wykres 2: Inflacja CPI i inflacja bazowa w Polsce (2011 – 2017)

Inflacja CPI i bazowa

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 13/03/17

GBP

Brak istotnych niespodzianek sprawił, że w ubiegłym tygodniu funt kontynuował trend spadkowy trwający od końca lutego. Pod koniec tygodnia funt stracił grunt w związku z pozytywnymi informacjami ze Stanów Zjednoczonych i strefy euro, które wyraźnie kontrastują ze wzrostem ryzyka politycznego w Wielkiej Brytanii. Bieżący tydzień powinien być kluczowy dla funta. Oczekujemy, że najpóźniej w środę dojdzie do wdrożenia artykułu 50, z kolei w czwartek o polityce monetarnej będzie decydował Bank Anglii.

Oczekujemy, że w czwartek nie dojdzie zmian w polityce monetarnej, jednak warto będzie zwrócić uwagę na komunikację ze strony banku centralnego. Publikacja raportu z rynku pracy w środę również jest dosyć istotna. Jeżeli wzrost zarobków okaże się wyższy niż bardzo skromne oczekiwania rynku, funt powinien otrzymać wsparcie, którego tak mocno potrzebuje.

EUR

Zgodnie z oczekiwaniami, Europejski Bank Centralny w ostatni czwartek pozostawił parametry swojej polityki monetarnej na niezmienionym poziomie. Warto jednak zwrócić uwagę na ton banku, który był nieco bardziej optymistyczny niż zwykle. Draghi uznał, że bilans ryzyka w strefie euro uległ poprawie i ogłosił zwycięstwo nad deflacją. Wspólna waluta była wspierana również przez doniesienia, że Rada rozważa możliwość podwyżki stóp procentowych przed zakończeniem programu QE. Draghi w swoim oświadczeniu ostrzegł jednak, że wzrost inflacji jest uzależniony od “pełnej implementacji” programu EBC, co oznacza, że możliwość podwyżki stóp procentowych w 2017 r. jest bardzo ograniczona.

W tym tygodniu, głównymi czynnikami ryzyka ze strefy euro będą wybory w Holandii w środę oraz wstępny odczyt inflacji w strefie euro opublikowany w czwartek.

USD

Bardzo dobre dane z amerykańskiego rynku pracy praktycznie gwarantują podwyżkę stóp procentowych w tym tygodniu. Stopy w środę wieczorem powinny wzrosnąć o 25 punktów bazowych. Rynki w pełni dyskontują to wydarzenie, w związku z czym samo w sobie będzie miało ograniczony wpływ na kurs dolara. Znacznie bardziej istotny będzie ton komunikacji FOMC oraz konferencja prasowa Janet Yellen. Inwestorzy będą patrzyli na reakcję FOMC w kontekście silnego rynku pracy, ostatniego wzrostu inflacji bazowej oraz euforii na rynku akcji, która zazwyczaj wspiera konsumpcję dzięki tzw. wealth effect. ‘Dot plot’, który ukazałby wzrost oczekiwań członków FOMC względem podwyżek w 2017 r. z trzech do czterech jest realistyczny.  Jeżeli tak się stanie, dolar ma szansę wyrwać się ze stagnacji, która w ostatnim czasie doskwiera parze USDPLN.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.