Dolar zyskuje ze względu na oczekiwania względem podwyżek stóp w 2017 r.

Enrique Díaz-Álvarez19/Gru/2016Rynki walutowe

Grudniowa podwyżka stóp procentowych przez FED nie była żadnym zaskoczeniem – rynki wyceniały ją w 100%. Od pewnego czasu zwracaliśmy natomiast uwagę, jak istotna będzie publikacja  “dot plot” Rezerwy Federalnej (oczekiwań członków FOMC względem podwyżek stóp procentowych w ciągu następnych trzech lat). “Dot plot” pokazał rynkom iż Rezerwa Federalna  spodziewa się podnosić stopy procentowe szybciej, niż zakładała jeszcze we wrześniu, miał bezpośredni, pozytywny wpływ na amerykańską walutę, która umacniała się do każdej z walut G10 oraz złotego. Dolar najbardziej zyskiwał do jena japońskiego. Na parze USD/JPY nastąpił powrót do klasycznej relacji tej pary walutowej, czyli podręcznikowego osłabiania się jena wraz ze wzrostem stóp procentowych w USA (Wykres 1).

Wykres 1: Kurs USD/JPY (12/12/2016 – 19/12/2016)
2016-12-19

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 20/12/2016

Kurs EUR/USD obecnie znajduje się blisko poziomu jakiego spodziewamy się na koniec 2016 r. Aż do stycznia informacje makroekonomiczne będą miały umiarkowane znaczenie, a waluty, z uwagi na przerwę świąteczną i mniejszą aktywność uczestników rynku powinny zachowywać się wyjątkowo spokojnie. Spodziewamy się, że w pierwszej połowie 2017 r. dolar będzie kontynuował wzrosty i w ciągu najbliższych trzech miesięcy kurs EUR/USD powinien osiągnąć poziom parytetu – 1,0. Podstawą naszej prognozy jest przede wszystkim zwiększająca się dywergencja w polityce monetarnej amerykańskiego FED-u i EBC – w Stanach Zjednoczonych stopy procentowe rosną już kolejny raz, natomiast w strefie euro na podwyżki stóp nie mamy co liczyć jeszcze przez co najmniej okrągły rok.

PLN

Złoty zakończył miniony tydzień wyraźnie osłabiając się do dolara amerykańskiego, wobec którego stracił 0,5%. Względem pozostałych głównych walut – euro oraz funta – złoty utrzymywał stosunkowo stabilny poziom, lekko zyskując.

Informacje z polskiej gospodarki wskazują na to, że okres deflacji należy już do przeszłości. Inflacja w listopadzie wyniosła 0%, ceny wyniosły dokładnie tyle, ile rok temu. Bazowa inflacja (z wyłączeniem cen energii i żywności, które są najbardziej podatne na zmiany) wynosi -0,1%, więcej niż jeszcze miesiąc temu.

W tym tygodniu poznamy serię danych o umiarkowanym znaczeniu, z których najistotniejsze będą produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna oraz poziom bezrobocia w listopadzie. Największym czynnikiem ryzyka w grudniu pozostaje rozpoczęty ostatnio otwarty konflikt na linii opozycja-rząd. Ostatnie wydarzenia polityczne w tym momencie zdają się jednak w żaden sposób nie wpływać na stabilność polskiej waluty.

GBP

Pozytywne informacje z ostatniego tygodnia sprawiły, iż nawet w obliczu silnej aprecjacji dolara, funt radził sobie się lepiej niż większość głównych walut. Ton Banku Anglii podczas ostatniego spotkania był bardziej jastrzębi, niż oczekiwały rynki, a dane dotyczące sprzedaży detalicznej były nadzwyczaj dobre. Jesteśmy zdania, iż Bank Anglii będzie w dłuższym terminie zacieśniać politykę monetarną, co powinno wesprzeć dalsze umacnianie się funta do euro oraz złotego.

EUR

Wyprzedzające koniunkturę wskaźniki nastrojów w Europie sugerują, że w kolejnych miesiącach powinniśmy mieć do czynienia z lepszym wzrostem gospodarczym. Kombinacja ultraluźnej polityki monetarnej EBC i deprecjacji euro, naszym zdaniem będzie miała pozytywny wpływ na gospodarki krajów wspólnoty walutowej. Co jednak istotne, ruchy walut przez kilka kolejnych miesięcy będą szczególnie podatne na różnice w stopach procentowych między USA a strefą euro. Potencjalnie lepszy wzrost gospodarczy w Europie, w naszej opinii nie jest w tym momencie wystarczającym argumentem, który mógłby zmienić nasz negatywny pogląd na euro. Będziemy z uwagą obserwować rozwój wydarzeń na Starym Kontynencie.

USD

W zeszłym tygodniu komitet FOMC jednogłośnie podniósł stopę procentową o 25 punktów bazowych. Oprócz tego potwierdziły się nasze oczekiwania względem wyraźnie bardziej jastrzębiego stanowiska niż spodziewały się rynki. “Dot plot” FOMC obecnie pokazuje, iż członkowie komitetu w 2017 r. spodziewają się trzech, a nie dwóch podwyżek stóp procentowych (jak miało to miejsce we wrześniu). W górę poszły również prognozy wzrostu oraz zatrudnienia (Wykres 2).

Wykres 2: Oczekiwania Rezerwy Federalnej względem kolejnych podwyżek stóp procentowych
Screen Shot 2016-12-19 at 13.00.16

Źródło: Rezerwa Federalna Data: 20/12/2016

Taki rozwój wydarzeń jest zdecydowanie byczym sygnałem dla amerykańskiej waluty. Wraz z tym, jak obecne oczekiwania względem podwyżek stóp procentowych będą się sprawdzać, różnica w stopach procentowych Europy oraz Stanów Zjednoczonych powinna przyczynić się do dalszej deprecjacji euro.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.