Agencja S&P w piątek podejmie decyzję dot. ratingu Polski

Roman Ziruk01/Gru/2016Rynki walutowe

Agencja Standar&Poor’s już w najbliższy piatek (02.12) podejmie decyzję dotyczącą ratingu i perspektywy kraju. Pomimo istnienia pewnych przesłanek do obniżenia oceny wiarygodności kredytowej Polski – zwłaszcza w kontekście ostatniej obniżki wieku emerytalnego, która zdaniem agencji ratingowych może mieć negatywny wpływ na polską gospodarkę  – skłaniamy się ku temu, że agencja otrzyma rating (BBB+) i (negatywną) perspektywę dla kraju. Spodziewamy się, że agencja będzie chciała poczekać na efekty działań polskiego rządu oraz głębiej przeanalizować stan finansów publicznych po zakończeniu roku.

Cytując raport S&P z dnia styczniowej obniżki oceny wiarygodności kredytowej Polski:

„Negatywna perspektywa oznacza, że istnieje co najmniej 1/3 szans na obniżkę ratingu w ciągu kolejnych 24 miesięcy.

S&P może obniżyć rating jeżeli zauważy, że doszło do zmniejszenia niezależności, wiarygodności i efektywności kluczowych instytucji, przede wszystkim Nardowego Banku Polskiego. Oprócz tego, możemy obniżyć rating, jeżeli stan finansów publicznych pogorszy się bardziej, niż zakłada nasz scenariusz bazowy.”

Obecnie utrzymywany przez agencję S&P rating Polski jest o jedno oczko niżej niż ocena kraju w oczach Fitch Ratings i aż o dwa oczka niżej niż ocena kraju przez ostatnią z agencji “Wielkiej Trójki” – Moody’s. Tak duża dysproporcja utwierdza nas w przekonaniu, że polski rating w ocenie agencji S&P powinien pozostać stabilny.

Obniżenie ratingu kraju do poziomu BBB skutkowałoby tym, że Polska znalazłaby się obok krajów takich jak Kolumbia, Urugwaj czy Filipiny, niebezpiecznie blisko granicy poniżej której ocena kredytowa kraju jest na śmieciowym, spekulacyjnym poziomie. Bez wątpienia taka decyzja miałaby negatywny wpływ na polską walutę.

Drukuj

Autor: Roman Ziruk

Strategy Analyst at Ebury, based in Warsaw. His main area of interest is emerging markets with and additional focus on Central and Eastern Europe.