Rynki w oczekiwaniu na jutrzejsze spotkanie FED-u

Enrique Díaz-Álvarez20/Wrz/2016Analizy walutowe

W minionym tygodniu dolar został wsparty przez dane inflacyjne z USA, które pozytywnie zaskoczyły ekspertów zyskiwał na wartości. Inflacja bazowa, która nie wlicza najbardziej wahających się komponentów znajduje się powyżej 2 – procentowego celu Rezerwy Federalnej.

Podobnie jak większość ekonomistów, oczekujemy, że na jutrzejszym posiedzeniu FED-u nie powinno dojść do podwyżki stóp procentowych. Jednak jesteśmy zdania, iż biorąc pod uwagę dobrą kondycję amerykańskiej gospodarki bank centralny może zasugerować termin podniesienia stóp. Powinno wzmocnić to oczekiwania rynku co do – naszym zdaniem – niemal pewnej podwyżki stóp procentowych w grudniu.

W tym tygodniu na uwagę zasługuje dolar kanadyjski oraz meksykańskie peso. Obie waluty doświadczyły ciężkich chwil, reagując na zawężanie się luki w sondażach między Donaldem Trumpem a Hillary Clinton. Słabość tych dwóch walut jest pierwszym wyraźnym znakiem, który pokazuje wpływ nadchodzących wyborów w USA na międzynarodowe rynki finansowe. Będziemy przykładać baczną uwagę do rozwoju wydarzeń związanych z wyborami w USA.

PLN

Polska waluta znajduje się od początku minionego tygodnia w trendzie wzrostowym i zyskuje względem wszystkich głównych walut. Przyczyniają się do tego czynniki zewnętrzne, m.in. oczekiwania względem opóźniającej się podwyżki stóp w USA oraz słabość funta, dobre nastroje względem rynków wschodzących. Dodatkowo czynniki wewnętrzne również odgrywają pozytywną rolę.

Piątkowa, niespodziewana podwyżka ratingu Węgier wpłynęła pozytywnie na koszyk walut środkowoeuropejskich, w którym również znajduje się polski złoty.  Ostatnie wskaźniki CPI oraz PPI okazały się być lepsze od oczekiwań i od odczytów w poprzednim miesiącu. Inflacja bazowa natomiast wyniosła w sierpniu -0,4% w ujęciu rocznym (Wykres 1). Zaczynamy dostrzegać poprawę inflacji, która idzie w parze z dobrymi wynikami sprzedaży detalicznej, które poznaliśmy wczoraj.

Wykres 1: Sprzedaż detaliczna w Polsce rok do roku (2013 – 2016)

weekly 20.09 fig 1

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 20/09/2016

GBP

Ostry spadek funta w zeszłym tygodniu w kontekście umiarkowanych danych makroekonomicznych oraz ostatniego komunikatu ze strony Banku Anglii jest zaskakujący i zdaje się nie być uzasadniony. Brytyjska inflacja okazała się być nieco łagodniejsza od szacunków ekspertów, a dane dotyczące sprzedaży detaliczne były nadzwyczaj dobre. Ostatnie spotkanie BoE nie dowodzi, że cięcie stóp procentowych o 25 punktów bazowych w ostatnim kwartale bieżącego roku jest pewne. W tym tygodniu ze względu na brak istotnych wydarzeń makroekonomicznych, funt powinien reagować przede wszystkim  na spotkanie Rezerwy Federalnej i zmieniające się oczekiwania względem podwyżki stóp procentowych w USA.

EUR

Ze względu na brak istotnych informacji ze strefy euro, wspólna waluta w minionym tygodniu reagowała przede wszystkim na wiadomości ze Stanów Zjednoczonych. Dobre, piątkowe dane inflacyjne z USA sprawiły, że kurs EUR/USD obniżył się poniżej 1,12.

W tym tygodniu poznamy natomiast kluczowe, wrześniowe wstępne wskaźniki PMI. Nie oczekujemy zbyt dużych zmian tego zbiorczego szacunku nastrojów w biznesie.

Spodziewamy się, że aż do spotkania EBC, które będzie miało miejsce 20 października kurs euro nie będzie poddawany zbyt dużym wahaniem.

USD

Najważniejszą informacją ze Stanów Zjednoczonych w zeszłym tygodniu były wspomniane już, lepsze od oczekiwań dane inflacyjne. Wydatki mieszkaniowe oraz zdrowotne przyczyniły się do wzrostu inflacji bazowej o 0,3% w ujęciu miesięcznym. Dobre dane nie przełożył się jednak na wzrost prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych w tym tygodniu.

Subskrybuj tutaj.
Dzięki temu otrzymasz nasze analizy drogą elektroniczną.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.