Pomimo słabych danych EBC pozostaje bierny

Enrique Díaz-Álvarez09/Wrz/2016Rynki walutowe

Europejski Bank Centralny (EBC) podczas czwartkowego spotkania pozostawił zarówno główną jak i depozytową stopę procentową na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0% i -0,4%. Program luzowania ilościowego (QE) zgodnie z oczekiwaniami został utrzymany na obecnym poziomie i cały czas wynosi 80 miliardów euro miesięcznie.

Sierpniowe spotkanie EBC nie przyniosło żadnych zmian. Bank zaskoczył rynki nie przedłużając programu luzowania ilościowego o kolejne sześć miesięcy. Niemniej, obecna data wygaszenia programu – marzec 2017 – może zgodnie ze słowami prezesa EBC ulec zmianie “w razie potrzeby”.

Mario Draghi podczas konferencji prasowej nie poinformował o żadnych dodatkowych środkach stymulowania gospodarki. Podtrzymał swoją opinię, że ultra-luźna polityka banku centralnego działa efektywnie, a za spowolniony wzrost gospodarczy obwinił niepewność wywołaną Brexitem.

Jesteśmy zdania, że słabe dane z europejskiej gospodarki skłonią bank centralny do reakcji w najbliższych miesiącach. Oczekujemy, że najpóźniej w grudniu EBC przedłuży program skupu aktywów o kolejne sześć miesięcy.

Wzrost gospodarczy w strefie euro w dalszym ciągu jest nikły, PKB w drugim kwartale urosło zaledwie o 0,3%. Ostatnie wskaźniki aktywności biznesu (PMI) notują niższe poziomy, zbiorczy indeks jest na poziomie sprzed półtorej roku (Wykres 1). Pomimo to, Europejski Bank Centralny ogłosił jedynie niewielką korektę wcześniejszych prognoz wzrostu gospodarczego w strefie euro, z 1,7% do 1,6% w 2017 roku.

Wykres 1: Indeksy PMI dla strefy euro: zbiorcze oraz usług (2014 – 2016)

ECB report september

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 08/09/2016

Inflacja w strefie euro również uparcie pozostaje na niskim poziomie, ostatnie dwa lata przyniosły jedynie niewielki wzrost. Prognoza inflacji również została zaktualizowana podczas czwartkowego posiedzenia. EBC spodziewa się, że inflacja wzrośnie nie o 1,3%, ale o 1,2% w ciągu roku. Nawet ten poziom wydaje się bardzo optymistycznym, biorąc pod uwagę ostatnie dane (wskaźnik CPI dla strefy euro wzrósł w sierpniu zaledwie o 0,2%).

Utrzymujemy, że przedłużająca się dywergencja w polityce monetarnej Europejskiego Banku Centralnego oraz Rezerwy Federalnej przyczyni się do postępującego osłabiania euro względem dolara. Jednak, ze względu na oczekiwane opóźnienie w cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych naszym zdaniem parytet euro i dolara nastąpi dopiero w pierwszym kwartale 2017 roku.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.