Komentarz przed czwartkowym spotkaniem Europejskiego Banku Centralnego

Enrique Díaz-Álvarez07/Wrz/2016Rynki walutowe

Rynki finansowe skupiają się na czwartkowym spotkaniu Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Oczekujemy, że EBC przedłuży swój program zakupu obligacji o kolejne sześć miesięcy oraz zasugeruje możliwość rozszerzenia programu w przyszłości celem  wsparcia europejskiej gospodarki.

Od marca, kiedy prezes EBC Mario Draghi ogłosił kolejny etap luźnej polityki banku centralnego informacje napływające  z gospodarek strefy euro okazują się być relatywnie słabe. Wzrost gospodarczy w Eurolandzie jest niewielki, PKB urosło o 0,3% w drugim kwartale, natomiast w stosunku do poprzedniego roku, o zaledwie 1,6%.

Wskaźniki PMI opisujące aktywność gospodarczą również są rozczarowujące. Zbiorczy indeks obniżył się w sierpniu do poziomu 52,9 (Wykres 1), co jest najniższym poziomem notowanym od początku 2015 roku. W szczególności gospodarka Niemiec wykazuje oznaki spowolnienia.

Wykres 1: Indeksy PMI dla strefy euro (2014 – 2016)

Pre-ECB 1 07.09

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 06/09/2016

Jesteśmy zdania, że EBC powinien w czwartek obciąć swoją prognozę wzrostu dla gospodarek strefy euro z 1,7% do niższego poziomu. Być może doświadczymy również niewielkiej aktualizacji prognoz inflacji.

Dane inflacyjne ze strefy euro w dalszym ciągu rozczarowują. Od rozpoczęcia zwiększonego programu luzowania ilościowego (skup aktywów w wysokości 80 miliardów euro) nie doświadczyliśmy oczekiwanej poprawy. Wstępne wskaźniki inflacyjne za sierpień, opublikowane w zeszłym tygodniu po raz kolejny były niezadowalające. Ceny konsumpcyjne odnotowały wzrost o drobne 0,2% w ujęciu rocznym i już niemal drugi rok znajdują sę w okolicach 0, pomimo przedłużającego się okresu utrzymywania niskich stóp procentowych w Eurolandzie.

Wskaźnik bazowy, który pomija wahające się ceny żywności oraz energii również obniżył się do poziomu 0,8%, w dalszym ciągu nie jest w stanie osiągnąć zakładanego średnioterminowego celu EBC, nie przekraczając nawet poziomu 1% w każdym (za wyjątkiem jednego) miesiącu od początku 2013 roku (Wykres 2). Nakłada to presję na Europejski Bank Centralny, od którego w najbliższych miesiącach eksperci będą oczekiwali kolejnych działań. Warto pamiętać, że cel EBC “w okolicy, ale poniżej 2%” przez cztery kolejne lata nie został osiągnięty. Bank centralny oczekuje, że do 2018 roku nie uda się zrealizować tego założenia.

Wykres 2: Inflacja w strefie euro (2011 – 2016)

Pre-ECB 2 07.09

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 06/09/2016

Stanowisko Europejskiego Banku Centralnego podczas lipcowego spotkania było ostrożne i zachowawcze. Mario Draghi podkreślił, że bank centralny jest gotowy, aby reagować w razie potrzeby. Do teraz, bardzo niewiele wskaźników sugeruje, że głos za Brexitem ma wyraźny, negatywny wpływ na europejską gospodarkę, czego obawiała się spora część ekonomistów.

Nie sądzimy, że EBC jest zdania, iż europejska gospodarka potrzebuje natychmiastowego cięcia stóp procentowych, ani rozszerzenia programu luzowania ilościowego, jednak jesteśmy zdania, że absolutny brak presji inflacyjnej w strefie euro oznacza, że podczas czwartkowego spotkania EBC powinien przedłużyć program QE o minimum sześć kolejnych miesięcy, (obecny program zakłada skup aktywów do marca 2017 roku). Rozszerzenie programu o mniej niż zakładane sześć miesięcy będzie odebrane przez rynki jako rozczarowanie i może dać europejskiej walucie nieco wsparcia w tym tygodniu.

Oczekujemy, że z czwartkowej wypowiedzi prezesa banku centralnego będziemy w stanie odczytać potencjalne zwiększenie poziomu luzowania ilościowego jeszcze w tym roku, co przyczyniłoby się do osłabienia wspólnej waluty.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.