Złoty osłabia się względem głównych walut. Rynki czekają na decyzje banków centralnych

Enrique Díaz-Álvarez05/Wrz/2016Analizy walutowe

Pomimo nieco słabszych danych w ostatnio opublikowanym raporcie z rynku pracy w USA, dolar zaczął odrabiać straty z piątku, notując jednak duże poziomy wahań. Kursem dolara będą rządzić oczekiwania inwestorów względem oddalającej się podwyżki stóp procentowych. Euro, oraz przede wszystkim funt w zeszłym tygodniu pokazały swoją siłę notując poziomy o kilka groszy wyższe niż w poprzednich dniach. Pozytywne dane z brytyjskiej gospodarki zmiotły z rynku część inwestorów obstawiających spadek funta, który zdaje się nieprzerwanie kierować w górę.

We wrześniu uwagę skupią na sobie banki centralne, które już w tym tygodniu zaskakują wyjątkowo dużą ilością oficjalnych spotkań. Europejski Bank Centralny, Bank Rezerwy Australii, Bank Kanady i szwedzki Riksbank, czyli cztery banki grupy G10 zwołają konferencje w ciągu najbliższych pięciu dni. Najistotniejsze dla złotego jest oczywiście czwartkowe spotkanie EBC. Nie oczekujemy że Bank zaskoczy inwestorów podjęciem istotnych działań, rynki jednak będą czekały na publikację kilku kluczowych informacji. Inwestorzy czekają m.in. na aktualizację prognoz wzrostu PKB oraz inflacji, ważne będzie również przemówienie prezesa Europejskiego Banku Centralnego.

PLN

Polska inflacja okazała się być w sierpniu nieco lepsza niż szacunki ekspertów. Ceny w stosunku do poprzedniego roku zmalały nie o 0,9%, a jedynie o 0,8%. Jeżeli ta – wydawać by się mogło kosmetyczna – różnica świadczy o utrzymaniu rozpoczętego w kwietniu trendu wzrostu krajowej inflacji, będziemy mieli szanse na wyjście z deflacji już pod koniec bieżącego roku.

Polski wskaźnik PMI dla przemysłu wzrósł w sierpniu nieco powyżej oczekiwań i wyniósł 51,5, w porównaniu z 50,3 w miesiącu poprzednim. Nie są to dane równie przełomowe, jak ostatnie wskaźniki dla Wielkiej Brytanii, jednak pokazują, że polska gospodarka rozwija się we właściwym tempie.

Centralnym punktem tego tygodnia będzie spotkanie NBP, który podejmie decyzję o stopach procentowych. Nie oczekujemy, żeby ostatnie zmiany w polskiej gospodarce wpłynęły na decyzję Banku. Utrzymujemy, że stopy procentowe powinny w najbliższym czasie pozostać na niezmienionym poziomie. Być może bardziej istotna dla polskiej waluty jest jednak decyzja dotycząca ratingu i perspektyw Polski, którą agencja Moody’s podejmie w piątek.

GBP

Dane makro opublikowane w tym tygodniu będą sprawdzianem dla funta. Powinny zasygnalizować, czy ostatni, znaczny wzrost kursu brytyjskiej waluty może zostać utrzymany. Opublikowany dzisiaj, wrześniowy wskaźnik PMI dla usług, podobnie jak opublikowane w zeszłym tygodniu wskaźniki dla przemysłu i produkcji notuje zaskakującą poprawę osiągając poziom 52,9. Jest to wynik znacznie przekraczający zakładane przez ekspertów 50 i oznacza rozwój brytyjskiej gospodarki.

EUR

Zeszłotygodniowe dane inflacyjne ze strefy euro po raz kolejny rozczarowują. Poziom inflacji bazowej (na którego zmiany nie wpływają wahające się ceny żywności oraz energii) spadł do 0,8% w stosunku do poprzedniego roku. Wskaźnik nie przekroczył poziomu 1% zaledwie jeden raz w ciągu ostatnich dwóch i pół roku.

Rozczarowujące dane powinny nałożyć jeszcze większą presję na Europejski Bank Centralny, od którego inwestorzy i politycy będą oczekiwali reakcji. Nie sądzimy, że ta bierna instytucja podejmie istotne decyzje w tym tygodniu, jednak jesteśmy zdania, że ze względu na brak widocznej poprawy europejskich wskaźników gospodarczych Bank powinien zacząć myśleć o przyszłych działaniach i powoli komunikować je inwestorom.

USD

Sierpniowy raport dotyczący zatrudnienia w sektorach pozarolniczych w USA nie był równie dobry jak ostatnie dwa. Liczba nowopowstałych miejsc pracy rozminęła się nieco z oczekiwaniami, i w sierpniu wyniosła 151 tys. Warto podkreślić, że ten lekki spadek, ze względu na dobre wyniki w ostatnich dwóch miesiącach nie będzie miał aż tak dużego wpływu na decyzję FED-u. Martwią nas jednak inne opublikowane dane, m.in: ledwo odczuwalny wzrost zarobków Amerykanów, które urosły zaledwie o 0,1% w ciągu miesiąca i 2,4% w ciągu roku.

Przeciętny tygodniowy czas pracy zmalał, natomiast bezrobocie w sierpniu nie spadło, rozmijając się z oczekiwaniami. Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że gołębie skrzydło FOMC ma w ręku dosyć mocne argumenty przeciwko szybkiej podwyżce stóp procentowych. W związku z tym oczekujemy, że decyzja FED-u powinna zostać odłożona w czasie aż do grudnia.

John Williams, jeden z członków FOMC powinien podczas swojego przemówienia w tym tygodniu odnieść się do zmieniającej sytuacji gospodarczej i rzucić nieco więcej światła na decyzję FED-u, w kontekście ostatniego raportu z rynku pracy.

Subskrybuj tutaj.
Dzięki temu otrzymasz nasze analizy drogą elektroniczną.

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.