Raport walutowy: Korona czeska (CZK)

Enrique Díaz-Álvarez16/Sie/2016Analizy walutowe

Od kilku tygodni na rynkach finansowych rosły obawy związane z Brexitem. To najważniejsze wydarzenie polityczne w Europie w ciągu ostatnich lat utrzymuje niepewność na rynkach i powoduje ogromne wahania, zwłaszcza na rynku walutowym.

Biorąc pod uwagę wynik referendum i jego konsekwencje dla całego świata, oczekujemy, że Rezerwa Federalna nieco ostrożniej będzie podchodziła do kwestii podniesienia stóp procentowych. Jednak jesteśmy zdania, że do końca 2016 roku dojdzie do przynajmniej jednej podwyżki.

Sądzimy, że kierunek w którym będą poruszały się kursy walut rynków wschodzących w drugiej połowie 2016 roku będzie zależał przede wszystkim od reakcji banków centralnych, których głównym zadaniem jest przywrócenie spokoju i stabilności rynków finansowych.

Biorąc pod uwagę specyfikę czeskiej gospodarki, jesteśmy jednak zdania, że Brexit nie będzie miał zbyt dużego wpływu na zmiany w tym kraju.

Narodowy Bank Czeski w listopadzie 2013 roku powiązał kurs euro i korony, chroniąc koronę przed zbytnim umocnieniem. Częściowe usztywnienie kursu sprawiło, że para EUR/CZK utrzymuje się od tamtej pory na poziomie 27.

Kurs czeskiej waluty względem złotego jest, ze względu na utrzymywany sztywny kurs EUR/CZK w okolicach 27 pochodną kursu EUR/PLN. Spadek kursu euro względem złotego oznacza umocnienie się złotego względem czeskiej korony (Wykres 1).

Wykres 1: Kurs PLN/CZK (2011 – 2016)

CZK fig 1

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data 12/08/16

Narodowy Bank Czeski w listopadzie 2013 roku zadecydował, że utrzymywanie sztywnego kursu korony względem euro będzie rozwiązaniem, które pozwoli osiągnąć cel inflacyjny. ČNB dokonuje natychmiastowego zakupu obcych walut z wykorzystaniem korony. Tego typu operacje, wpływają na wyraźne zwiększenie się rezerw walutowych Czech, które w ciągu niespełna trzech lat wzrosły aż o ponad 60%, co odpowiada 6 miesiącom importu. W opinii ekspertów oraz w porównaniu z innymi krajami regionu Czechy posiadają poziom rezerw gwartantujący bezpieczeństwo monetarne kraju (Wykres 2).

Wykres 2: Czeskie rezerwy walutowe (2000 – 2016)

CZK fig 2

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data 12/08/16

Aby złagodzić presję, jakiej poddana jest czeska korona, Centralny Bank Czeski w listopadzie 2012 obciął stopę referencyjną kraju do poziomu 0,05% i od tej pory utrzymuje ją na niezmienionym poziomie. ČNB nie wyklucza również skorzystania z możliwości wprowadzenia kontrowersyjnych, ujemnych stóp procentowych, jeżeli wzrost inflacji nie będzie wystarczający aby osiągnąć zaplanowany przez bank centralny cel inflacyjny.

Inflacja od 2014 roku utrzymuje się w widełkach 0-1%, co jest poziomem niskim, jednak stosunkowo bezpiecznym. Inflacja w lipcu osiągnęła 0,5%. Za tak niski poziom inflacji odpowiada przede wszystkim spadek cen żywności oraz energii (Wykres 3). Jesteśmy zdania, że ze względu m.in. innymi na fakt wzrostu kosztów pracy oraz podtrzymywania stałego, niskiego kursu korony czeskiej względem euro inflacja powinna pójść w górę.

Wykres 3: Inflacja w Czechach (2012 – 2016)

CZK fig 3

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data 12/08/16

Bank centralny oczekuje, że już w pierwszych miesiącach 2017 roku osiągnięty zostanie cel inflacyjny, a inflacja będzie znajdować się w okolicach 2%. Dobre nastroje wśród konsumentów powinny w dłuższym okresie doprowadzić do wzrostu inflacji, jednak sądzimy, że istnieje uzasadniona obawa, iż osiągnięcie celu inflacyjnego zajmie Czechom więcej czasu, niż zakłada bank centralny. Realistyczny scenariusz zakłada osiągnięcie 2% inflacji w Czechach pod koniec 2017 roku.

Gospodarka Czech jest uznawana za bardzo stabilną. Transformacja ustrojowa, prywatyzacja oraz reformy gospodarcze sprawiły, że Czechy mogą szczycić się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego oraz poziomem życia swoich mieszkańców. Wzrost gospodarczy w Czechach w 2015 roku wyniósł 4,3%, co sprawiło, że Czechy stały się jednym z liderów wzrostu na Starym Kontynencie (Wykres 4). Wzrost gospodarczy w  pierwszym kwartale 2016 roku wyniósł 3%. Jesteśmy zdania, że utrzymanie wzrostu gospodarczego na poziomie powyżej 4% jest mało realistyczne, jednak biorąc pod uwagę potencjał i siłę czeskiej gospodarki, utrzymujemy, że wzrost gospodarczy w Czechach będzie nadal jednym z najwyższych w Unii Europejskiej.

Wykres 4: Wzrost PKB Czech w ujęciu rocznym

CZK fig 4

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data 12/08/16

Rynek pracy w Czechach odzwierciedla siłę czeskiej gospodarki. Bezrobocie jest na najniższym poziomie od czasów kryzysu, w ciągu niespełna dwóch lat spadło o ponad 3 punkty procentowe i obecnie znajduje się na poziomie 5,4% (Wykres 5). Trzeba podkreślić, że jest to wynik bardzo dobry, a Czechy w tym aspekcie radzą sobie lepiej od sąsiadów z tego regionu. Wzrost płac również ostatnio dynamicznie przyspieszył i obecnie wynosi aż 3,9%. Rachunek bieżący Czech również odnotował sporą poprawę i w 2014 roku, pierwszy raz od ponad 20 lat w relacji do PKB odnotował dodatni poziom 1,2%, co dodatkowo wzmacnia naszą opinię o dobrej sytuacji gospodarczej w kraju.

Wykres 5: Bezrobocie w Czechach

CZK fig 5

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data 12/08/16

Biorąc pod uwagę wypowiedzi czeskich decydentów jesteśmy zdania, że utrzymają oni stały kurs wymiany korony i euro co najmniej do połowy 2017 roku.

Biorąc pod uwagę rozpoczęty w grudniu 2015 roku cykl podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, oczekujemy co najmniej jednej podwyżki pod koniec bieżącego roku oraz około dwóch podwyżek w roku następnym. Jesteśmy zdania, że oczekiwania względem tego działania oraz słabość euro sprawią, że dolar nieco wzrośnie względem euro i tym samym czeskiej korony.  Jesteśmy zdania, że te czynniki sprawią, że korona utrzyma stabilny kurs względem złotego.

USD/CZK EUR/CZK GBP/CZK PLN/CZK
Q3 2016 26 27 34 6,35
2016 28 27 36 6,35
Q1 2017 28 27 36 6,35
Q2 2017 28 27 37 6,35
2017 28 27 37 6,35

 

Informacje zawarte w tym dokumencie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady fnansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z tych informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady. Ebury nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań podjętych na podstawie informacji zawartych w raporcie.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.