Raport walutowy: Lej rumuński (RON)

Enrique Díaz-Álvarez11/Sie/2016Analizy walutowe

Od kilku tygodni na rynkach finansowych rosły obawy związane z Brexitem. To najważniejsze wydarzenie polityczne w Europie w ciągu ostatnich lat utrzymuje niepewność na rynkach i powoduje ogromne wahania, zwłaszcza na rynku walutowym.

Biorąc pod uwagę wynik referendum i jego konsekwencje dla całego świata, oczekujemy, że Rezerwa Federalna nieco ostrożniej będzie podchodziła do kwestii podniesienia stóp procentowych. Jednak jesteśmy zdania, że do końca 2016 roku dojdzie do przynajmniej jednej podwyżki.

Sądzimy, że kierunek w którym będą poruszały się kursy walut rynków wschodzących w drugiej połowie 2016 roku będzie zależał przede wszystkim od reakcji banków centralnych, których głównym zadaniem jest przywrócenie spokoju i stabilności rynków finansowych.

Lej rumuński (RON) radził sobie dobrze, utrzymując w ostatnim czasie stabilny poziom względem zarówno euro, jak i dolara oraz rosnąc w ostatnim czasie względem złotego (Wykres 1). Waluta reagowała lepiej niż waluty krajów o podobnych profilach, które były masowo wyprzedawane ze względu na perspektywę podniesienia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

Wykres 1: Kurs PLN/RON (2011 – 2016)

RON fig 1

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 09/08/2016

Zgodnie z oczekiwaniami ekspertów, Narodowy Bank Rumunii (NBR) podczas ostatniego spotkania w sierpniu, utrzymał niezmieniony poziom stóp procentowych. Jest to 14 miesiąc z rzędu w którym NBR nie podjął decyzji o zmianie. Komunikaty banku centralnego sugerują, że kolejnym ruchem ze strony NBR powinno być zacieśnienie polityki monetarnej. Bank jednak wyraził obawę względem poziomu kapitału napływającego do kraju, który zmieni się, jeżeli EBC zdecyduje się zwiększyć poziom stymulacji monetarnej w nadchodzących miesiącach.

Kolejnym elementem, który blokuje bank centralny przed podniesieniem stóp jest bez wątpienia utrzymująca się deflacja, której kraj doświadcza od połowy 2015 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych zahaczyły o poziom -3,5% w maju, jednak w czerwcu odbiły się nieco i osiągnęły poziom jedynie -0,7%.

Wykres 2: Poziom inflacji W Rumunii (2011 – 2016)

RON fig 2

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 26/07/2016

Bank centralny oczekuje, że w najbliższych miesiącach powróci presja inflacyjna związana z poprawieniem nastrojów konsumentów i zwiększające się koszty produkcji. Eksperci oczekują, że inflacja w lipcu wzrośnie powyżej zera i osiągnie 0,6% do końca roku, co umożliwiłoby NBR podniesienie stóp procentowych pod koniec 2016 roku.

Gospodarka Rumunii kontynuuje wzrost na bardzo wysokim  poziomie. Jest on wspierany m.in. przez niższe podatki i rosnące płace. Wzrost gospodarczy przyspieszył szybciej niż oczekiwali eksperci, do 4,3% w ujęciu rocznym w pierwszym kwartale bieżącego roku (Wykres 3). Takie tempo wzrostu sprawia, że Rumunia jest obecnie jedną z najszybciej rosnących gospodarek w Unii Europejskiej.

Wykres 3: Wzrost PKB Rumunii w ujęciu rocznym (2012 – 2016)

RON fig 3

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 26/07/2016

Narodowy Bank Rumunii zdaje sobie sprawę, że nie powinno się przesadzać ze zbytnim stymulowaniem konsumpcji. Jednym z kroków, które rozważa prezes NBR – Mugur Isarescu – jest zmniejszenie różnicy między stopą pożyczkową a depozytową.

Kolejną pozytywną informacją dla leja rumuńskiego  jest  poprawa na rynku pracy. Bezrobocie w marcu spadło do najniższego poziomu od siedmiu lat (6,4%). Deficyt na rachunku bieżącym Rumunii również znacznie się zmniejszył i w 2015 roku odpowiadał jedynie za 1% PKB kraju (Wykres 4).

Wykres 4: Rachunek bieżący Rumunii (jako % PKB) (2000 – 2015)

RON fig 4

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 26/07/2016

Jesteśmy zdania, że dobry poziom wzrostu gospodarczego w Rumunii oraz perspektywa zacieśnienia polityki monetarnej przez NBR powinny przyczynić się do krótkotrwałej aprecjacji leja względem euro, a później stabilizacji na poziomie 4,3. Jednocześnie oczekujemy delikatnej aprecjacji leja względem złotego. Naszym zdaniem, w związku z cyklem podwyżek, który rozpoczął amerykański FED możemy liczyć na postępującą deprecjację leja względem dolara.

USD/RON EUR/RON GBP/RON PLN/RON
Q3 2016 4,1 4,3 5,4 1,01
2016 4,4 4,3 5,7 1,01
Q1 2017 4,5 4,3 5,8 1,01
Q2 2017 4,5 4,3 5,9 1,01
2017 4,5 4,3 5,9 1,01

 

Informacje zawarte w tym dokumencie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady fnansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z tych informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady. Ebury nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań podjętych na podstawie informacji zawartych w raporcie.

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.