Znaczne umocnienie złotego. Ustawa frankowa odsunięta w czasie

Enrique Díaz-Álvarez08/Sie/2016Analizy walutowe

W zeszłym tygodniu rynek walutowy był wyjątkowo aktywny. W czwartek Bank Anglii obciął stopy procentowe oraz zwiększył poziom luzowania ilościowego. Obcięcie stóp było kwestią pewną, i oczekiwaną przez praktycznie wszystkich analityków. Rozszerzenie programu QE nie było jednak tak oczywiste, takiego obrotu wydarzeń spodziewało się wąskie grono ekspertów, w tym my.

Piątkowy, wyjątkowo mocny raport z amerykańskiego rynku pracy oznacza, że wrześniowy wzrost stóp nie jest wykluczony. Co więcej, jest również szansa na to, że w 2016 roku może ostatecznie dojść nawet do dwóch podwyżek stóp w Stanach Zjednoczonych (Wykres 1).

Wykres 1. Miesięczna zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych

Weekly 08.08 fig 1

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 08/08/16

Na wieści z amerykańskiego rynku pracy, złoty osłabił się względem dolara i umocnił wobec funta i euro. Inne ryzykowne aktywa, oprócz złotego i pozostałych walut rynków wschodzących po publikacji amerykańskiego raportu również odnotowały wzrosty. Optymizm w kwestii globalnego wzrostu oraz rosnące oczekiwania względem podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych zaczynają przeważać wśród inwestorów.

Ten tydzień na rynkach powinien odznaczać się umiarkowanym spokojem. Poznamy zaledwie kilka figur makrokonomicznych ze strefy euro, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Oczekujemy, że sezon wakacyjny sprawi, iżruchy na walutach nie będą zbyt znaczne. Spodziwamy się, że główne waluty do końca miesiąca będą odznaczały się niewielkimi wahaniami. Najistotniejszym wydarzeniem będzie doroczna konferencja banków centralnych – Jackson Hole – na które j prezes FED-u, Janet Yellen może zdradzić więcej szczegółów co do terminu, w jakim bank centralny planuje podnieść stopy procentowe.

PLN

Dane makroekonomiczne z kraju zostały przyćmione przez nową propozycję rozwiązania problemu kredytów frankowych. We wtorek podczas konferencji prezes NBP ogłosił odsunięcie w czasie i złagodzenie ustawy frankowej. Nowa propozycja rządu zakłada natychmiastowy zwrot spreadów, co w przypadku większości klientów obniży nieznacznie sumę kredytu pozostałą do spłaty. Drugą istotną kwestią jest nakłanianie banków do dobrowolnego przewalutowania kredytów frankowych.

Kwestia ustawowego przewalutowania kredytów nie jest w pełni odrzucona, jednak eksperci doszli do wniosku, że wejście w życie czerwcowego projektu jest zbyt dużym zagrożeniem dla Polskiej gospodarki. W związku z tym uważamy ,iż temat będzie powracał, jednak największe ryzyko, które stanowiło zagrożenie dla stabilności polskiej waluty jest już za nami. Złoty, w odpowiedzi na te informacje umocnił się względem każdej głównej waluty, na czele z frankiem szwajcarskim i dolarem amerykańskim.

Dane z polskiego rynku napłyną do nas dopiero pod koniec tego tygodnia. Poznamy przede wszystkim tempo wzrostu PKB za drugi kwartał oraz wskaźnik CPI za lipiec.

GBP

Bank Anglii zgodnie z oczekiwaniami obciął stopy procentowe. Zdecydował się również na zwiększenie poziomu luzowania ilościowego oraz ogłosił, że pozszerzy operację skupu aktywów o obligacje korporacyjne. Bank poinformował również o wprowadzeniu tzw. Term Funding Scheme. Program ten pozwoli bankom komercyjnym pożyczać pieniądze bezpośrednio od banku centralnego, bez wykorzystania bonów skarbowych jako zabezpieczenia transakcji.

Po ogłoszeniu informacji o tak dużym rozluźnieniu polityki monetarnej, funt zanotował spadki wobec głównych walut oraz złotego. Względem euro, funt zakończył tydzień na niemal niezmienionym poziomie, jednak obniżka wobec złotego była dosyć znaczna.

EUR

Jedynymi danymi makroekonomicznymi ze strefy euro były dosyć rozczarowujące informacje dotyczące poziomu zamówień w fabrykach w czerwcu. Obecny tydzień jest równie ubogi w istotne informacje. Poznamy szacunkowy wzrost PKB w strefie euro za drugi kwartał, jednak ze względu na to, że jest to wskaźnik opisujący sytuację przed Brexitem nie spodziewamy się, że będzie miał istotny wpływ na rynek walutowy.

USD

Obawy inwestorów o stan amerykańskiej gospodarki w całościzniknęły, po wyjątkowo mocnym, piątkowym raporcie z rynku pracy. W lipcu w sektorach pozarolniczych zostało utworzonych 255 tys. miejsc pracy. Jest to wynik znacznie wyższy od średniej oraz od oczekiwań rynku. Oprócz tego, odnotowaliśmy stabilny wzrost płac i dobry poziom wskaźnika aktywności zawodowej (co jest wyjąktowo istotne dla amerykańskiego FED-u). Coraz wyraźniejsze głosy dotyczące wrześniowej podwyżki stóp i wysokie prawdopodobieństwo tego, że na przestrzeni roku dojdzie do przynajmniej jednego tego typu działania ze strony banku, powinny powodować wzrost kursu dolara względem złotego.

Najistotniejsze dane ze Stanów Zjednoczonych w tym tygodniu będą dane dotyczyć sprzedaży detalicznej. Stabilny wzrost dochodów z pracy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy powoduje, że spodziewamy się wyższego poziomu tego wyjątkowo wahliwego wskaźnika.

Subskrybuj tutaj.
Dzięki temu otrzymasz nasze analizy drogą elektroniczną.

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.