Raport walutowy: Rosyjski rubel (RUB)

Enrique Díaz-Álvarez08/Sie/2016Analizy walutowe

Od kilku tygodni na rynkach finansowych rosły obawy związane z Brexitem. To najważniejsze wydarzenie polityczne w Europie w ciągu ostatnich lat, utrzymuje niepewność na rynkach i powoduje ogromne wahania, zwłaszcza na rynku walutowym.

Biorąc pod uwagę wynik referendum i jego konsekwencje dla całego świata, oczekujemy, że Rezerwa Federalna nieco ostrożniej będzie podchodziła do kwestii podniesienia stóp procentowych. Jednak jesteśmy zdania, że do końca 2016 roku dojdzie do jednej podwyżki. Oczekujemy również, że Bank Anglii już w sierpniu podejmie decyzję o obcięciu stóp procentowych. Większość banków centralnych krajów, których waluty są w grupie G10 utrzymuje luźną politykę monetarną.

Jesteśmy zdania, że kierunek w którym będą poruszały się kursy walut rynków wschodzących w drugiej połowie 2016 roku będzie zależał przede wszystkim od reakcji banków centralnych, których głównym zadaniem jest przywrócenie spokoju i stabilności rynków finansowych. Oczekujemy, że działania banków centralnych przełożą się na większe zainteresowanie inwestorów aktywami ryzykownymi, a w szczególności walutami rynków wschodzących.

Ostatnie kilka lat było dla rubla rosyjskiego okresem podwyższonych wahań. Po ostrej wyprzedaży w ostatnim kwartale 2014 roku, ze względu na kryzys finansowy w Rosji, waluta odrobiła większość strat w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2015 roku. Druga połowa roku okazała się być jednak mniej łaskawa dla rubla, który w styczniu 2016 ze względu na dalsze spadki cen ropy osiągnął swoje nowe minimum.

Fakt niedowartościowania waluty, utrzymujące się odbicie cen ropy oraz interwencja Centralnego Banku Rosji spowodowały jednak kolejny zwrot kierunku w jakim zmierzała cena rubla, który wzrósł o około 20% w tym roku do najmocniejszej pozycji od dziewięciu miesięcy w lipcu (Wykres 1).

Wykres 1: Kurs RUB/PLN (2011 – 2016)

RUB fig 1

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 05/08/2016

Utrzymujące się niskie ceny ropy są wyjątkowo negatywnym czynnikiem dla rosyjskiej gospodarki, biorąć pod uwagę zależność od produkcji ropy i gazu ziemnego, które odpowiadają za około 2/3 całości eksportu z Rosji oraz połowę dochodów rządu.

W związku z tym nie jest zaskoczeniem, że rubel rosyjski podążał w tym samym kierunku, co ceny ropy w ciągu ostatniego roku (Wykres 2).

Wykres 2: Kurs RUB/USD a ceny ropy na świecie (lipiec ‘15 – lipiec ‘16)

RUB fig 2

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 29/07/2016

Kryzys gospodarczy wprowadził kraj w głęboką recesję. Gospodarka Rosji kurczyła się przez każdy z ostatnich pięciu kwartałów. Spadek produkcji przemysłowej oraz wydatków konsumpcyjnych sprawił, że gospodarka Rosji zmniejszyła się o 1,2% w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczekuje, że w 2016 gospodarka skurczy się o kolejne 1,5%. Na wzrost gospodarczy w Rosji negatywnie wpływają w dalszym ciągu niskie ceny ropy oraz zachodnie sankcje, które mają dosyć duży wpływ na rosyjski eksport.

Ostatnimi czasy widzimy pozytywny kierunek rozwoju inflacji, która znowu zmierza w dół. Inflacja po nagłym wzroście do poziomu 17% na początku 2015 roku spadła do znacznie lepszego dla gospodarki poziomu, 7,5% w czerwcu. Centralny Bank Rosji był w stanie obciąć stopy procentowe o 50 punktów bazowych do poziomu 10,5% w czerwcu (Wykres 3), co jest pierwszą zmianą stóp procentowych od prawie roku. Naszym zdaniem do kolejnego cięcia stóp może dojść w kolejnych miesiącach, jeżeli poziom inflacji nadal będzie w trendzie spadkowym.

Wykres 3: Poziom stóp procentowych w Rosji a inflacja (2013 – 2016)

RUB fig 3

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 29/07/2016

Oprócz perspektywy niższych stóp, jesteśmy zdania, że wyprzedaż rubla była przesadzona, a rosyjska waluta  w 2016 roku będzie kontynuowała wzrosty.

Ostry spadek ceny rubla spowodował, że znajduje się on na poziomie, który jest atrakcyjny dla inwestorów. Rezerwy walutowe w Rosji również pozostają na wysokim poziomie, pomimo silnej interwencji banku centralnego na przestrzeni ostatnich kilku lat. Centralny Bank Rosji obecnie utrzymuje rezerwy na poziomie powyżej wartości 25 miesięcy importu (Wykres 4), co jest poziomem bardzo bezpiecznym (za bufor bezpieczeństwa uważane jest utrzymywanie rezerw odpowiadających 3 miesiącom importu). Daje to Centralnemu Bankowi Rosji pole do dalszej interwencji, jeżeli dojdzie do kolejnej, gwałtownej wyprzedaży.

Wykres 4: Rezerwy walutowe Rosji (2006 – 2016)

RUB fig 4

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 29/07/2016

Rachunek bieżący Rosji również nie budzi powodów do zmartwień. Widzimy poziom powyżej zera nawet w okresie największych spadków na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Co jednak bardziej istotne, oczekujemy, że ceny ropy będą wzrastać do poziomu około $60 za baryłkę w przyszłym roku, w związku z między innymi zmniejszającymi się zapasami w Stanach Zjednoczonych.

Wymienione czynniki powodują, iż oczekujemy, że rosyjski rubel będzie rósł w ciągu 2016 roku i 2017 względem praktycznie wszystkich głównych walut oraz złotego. Biorąc pod uwagę oczekiwania względem dalszej polityki EBC oczekujemy, że wzrost rubla wobec euro oraz złotego będzie wyjątkowo mocny.

USD/RUB EUR/RUB GBP/RUB RUB*/PLN
Q3 2016 65 68 85 6,3
2016 65 63 84 6,8
Q1 2017 63 60 81 7,1
Q2 2017 61 58 79 7,3
2017 58 55 75 7,7

* 100 RUB

Informacje zawarte w tym dokumencie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady fnansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są specyfczne dla danego adresata. Przed skorzystaniem z tych informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady. Ebury nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań podjętych na podstawie informacji zawartych w raporcie.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.