Funt wyraźnie traci po decyzji Banku Anglii o obcięciu stóp procentowych oraz rozszerzeniu programu luzowania ilościowego

Enrique Díaz-Álvarez05/Sie/2016Analizy walutowe

Funt osłabił się względem wszystkich głównych walut w czwartek, po tym jak Bank Anglii ogłosił obniżenie stóp procentowych do nowego minimum oraz zwiększył program luzowania ilościowego, w celu zapobiegnięcia pobrexitowej recesji w Zjednoczonym Królestwie.

Zgodnie z prognozami ekspertów, bank centralny obciął stopy procentowe po raz pierwszy od 2009 roku, obniżając ich poziom do najniższego poziomu w historii, z 0,5% do 0,25% (Wykres 1). Głososujący, jednomyślnie podjęli decyzję o natychmiastowym obcięciu stóp, w następstwie katastrofalnych lipcowych odczytów wskaźników PMI dla Wielkiej Brytanii.

Wykres 1: Poziom stóp procentowych Banku Anglii (2006 – 2016)

BoE August fig 1

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 05/08/2016

Program luzowania ilościowego (QE), prowadzony przez bank centralny uległ rozszerzeniu. Wynik głosowania członków MPC to 6-3 za zwiększeniem skali skupu aktywów, do poziomu wyższego niż oczekiwany. Obecnie program został powiększony o 60 miliardów funtów, do poziomu 435 miliardów funtów. Bank Anglii będzie skupował obligacje korporacyjne o wartości do 10 miliardów funtów, przy jednoczesnym wprowadzeniu nowego programu TFS (Term Funding Scheme) w wysokości 100 miliardów funtów, aby zdjąć z barków banków ciężar obcięcia stóp procentowych oraz przenieść koszty tej decyzji na klientów. Wszystkie te działania oznaczają, że BoE chce wpomować w gospodarkę Wielkiej Brytanii łącznie aż 170 miliardów funtów.

Wszystkie te środki łagodzące, są znaczące i bardziej agresywne niż oczekiwała większość ekonomistów. Zmiana tonu Banku Anglii jest wyraźna i jeżeli nie dojdzie do poprawy wskaźników PMI oraz wzrostu gospodarczego jesteśmy zdania, że bank centralny może jeszcze bardziej zwiększyć poziom luzowania. Prezes Carney ostrzegł, że BoE będzie podejmował wszystkie środki, co może w przyszłości oznaczać również obcięcie stóp do zera.

Nie jest zaskakujące, że w związku z tym wydarzeniem funt wyraźnie spadł: o 1,5% względem dolara, 1,4% względem euro oraz 1,2% względem złotego (Wykres 2).

Wykres 2: Kurs GBP/EUR & GBP/PLN (05/08/2016)

BoE August fig 2

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 05/08/2016

Pomimo zdecydowanego tonu prezesa BoE podczas wczorajszej konferencji, Mark Carney nie był wcale przesadnie gołębi. Wykluczył możliwość skorzystania z  tzw. helicopter money oraz wykluczył możliwość wprowadzenia ujemnych stóp procentowych w Zjednoczonym Królestwie. Carney ostrzegł, że perpektywy gospodarcze w Wielkiej Brytanii zmieniły się bardzo wyraźnie i poinformował o natychmiastowym działaniu.

Prognozy banku centralnego dotyczące wzrostu gospodarczego również zostały zaktualizowane w dół, jednak nie do poziomu zakładającego recesję. Wzrost gospodarczy w 2016 roku powinien zdaniem banku osiągnąć 2%, natomiast w 2017 roku został obcięty do poziomu 0,8% z 2,3%. Znacznie słabszy funt powinien wpłynąć na to, że bank osiągnie cel inflacyjny na poziomie 2% znacznie szybciej niż wcześniej oczekiwano, natomiast liczba bezrobotnych zgodnie ze słowami prezesa BoE może wzrosnąć aż o 250 tys. osób.

Decyzja Banku Anglii o zwiększeniu środków łagodzących nie jest zaskoczeniem w kontekście bardzo słabych wskaźników PMI za zeszły miesiąc. Indeksy PMI dla produkcji i usług obniżyły się znacząco, poniżej poziomu 50, który oznacza skurczenie się gospodarki. Sektor produkcji osiągnął najgorszy wynik od lutego 2013 roku, podczas gdy dominujący w Zjednoczonym Królestwie sektor – usługi, który stanowi niemal 80% całości gospodarki obniżył się do rekordowo niskiego poziomu od 1996 roku, 47,4 (Wykres 3).

Wykres 3: Indeksy PMI dla Wielkiej Brytanii (2014 – 2016)

BoE August Fig 3

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 05/08/2016

Wygląda na to, że po początkowej, ostrej deprecjacji, funt ustabilizował się w okolicach  poziomu 5,06 względem złotego. W związku z tym, że decyzja BoE była wliczona w cenę funta nie oczekujemy dalszych spadków funta względem złotego na przestrzeni roku. Oczekujemy stopniowej aprecjacji funta względem złotego, a zwłaszcza euro pod koniec roku.

 

Informacje zawarte w tym dokumencie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady fnansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są specyfczne dla danego adresata. Przed skorzystaniem z tych informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady. Ebury nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań podjętych na podstawie informacji zawartych w raporcie.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.