Raport walutowy: Frank szwajcarski (CHF)

Enrique Díaz-Álvarez20/Lip/2016Analizy walutowe

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy zapobiegał nadmiernej aprecjacji franka. Interweniował, aby zabezpieczyć walutę przed nagłymi wzrostami, po czerwcowym referendum w Wielkiej Brytanii.

Po tym, jak Brytyjczycy zdecydowali się opuścić UE, frank wzrósł do najwyższego poziomu względem euro od sierpnia 2015 roku. Ostatnio, szwajcarska waluta wydaje się jednak stabilizować. Duży udział w tym ma oficjalna informacja, iż SNB aktywnie przygląda się sytuacji na rynku walutowym i w razie potrzeby będzie interweniował. Bank centralny ostatnio utrzymał główną stopę procentową na poziomie -0,75% co powinno przyczynić się do łagodzenia presji, której poddany jest frank. Zgodnie z komunikatem SNB szwajcarska waluta jest ‘wyraźnie przewartościowana’.

Wyjątkowo silna aprecjacja franka, od momentu rezygnacji Banku z utrzymania stałego kursu względem euro (w styczniu 2015 roku) skomplikowała sytuację inflacyjną kraju.

Inflacja pozostawała ujemna w każdym miesiącu od połowy 2014 roku, nieco poprawiając swój poziom w ciągu ostatnich kilku miesięcy: w maju utrzymała poziom -0,4% (Wykres 1).

Wykres 1: Inflacja w Szwajcarii (2013 – 2016)

CHF fig 1

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 13/07/2016

SNB ze względu na wysoki kurs franka cyklicznie obniża  prognozy dotyczące inflacji. Czerwcowe spotkanie było pierwszym od dłuższego czasu, na którym Bank nie aktualizował prognozy dotyczącej inflacji. Należy jednak podkreślić, iż spotkanie to miało miejsce przed referendum w Wielkiej Brytanii.

Oczekujemy, że SNB dokona rewizji prognoz wzrostu oraz inflacji, kolejny raz we wrześniu. Czekamy na kolejne obniżenie stopy depozytowej do poziomu  -1,00%. Gospodarka Szwajcarii pozostaje krucha w związku z wyjątkową  siłą franka i słabym zagranicznym popytem. W związku z tym bank centralny jest pod presją dalszego rozluźnienia polityki monetarnej.

Jesteśmy zdania, że Szwajcarski Bank Narodowy nie będzie tolerował zbyt silnego franka i oczekujemy, że będzie interweniował, jeżeli EUR/CHF osiągnie poziom 1,06, podobnie jak zrobił to w następstwie brytyjskiego referendum.

W związku z tym utrzymujemy naszą prognozę dla szwajcarskiej waluty. Kurs EUR/CHF powinien pozostać na stabilnym poziomie, w okolicach 1,08. Oczekujemy jednocześnie postępującej deprecjacji względem dolara i utrzymania mniej więcej stabilnego poziomu względem złotego.

USD/CHF EUR/CHF GBP/CHF CHF/PLN
3 kw. 2016 1,04 1,08 1,35 3,95
2016 1,11 1,08 1,44 3,95
1 kw. 2017 1,13 1,08 1,46 3,95
2 kw. 2017 1,14 1,08 1,48 3,95
2017 1,14 1,08 1,48 3,95

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.