Agencja Fitch utrzymuje rating i perspektywę Polski

Enrique Díaz-Álvarez18/Lip/2016Analizy walutowe

Jedna z trzech najważniejszych agencji ratingowych – Fitch Ratings – podjęła w piątek wieczorem decyzję o utrzymaniu zarówno ratingu, jak i stabilnej perspektywy Polski. Jest to nieco zaskakująca, ale pozytywna wiadomość dla kraju. Analitycy uznawali za najbardziej prawdopodobne obniżenie perspektywy Polski, przede wszystkim dlatego, że dwie równie istotne agencje ratingowe – S&P oraz Moody’s – obniżyły kolejno ocenę zdolności kredytowej i perspektywę kraju nad Wisłą.

Piątkowa decyzja świadczy to o tym, że obecne zmiany w polskiej polityce i otoczeniu gospodarczym nie są jeszcze na tyle daleko posunięte, aby niepokoić agencję. Fitch, podobnie jak S&P oraz Moody’s oczekują na rozwiązanie problemu kredytów frankowych. Jeżeli ustawa, które wejdzie w życie będzie z ich perspektywy miała negatywne skutki dla polskiej gospodarki, może dojść do obniżki perspektyw, a nawet oceny zdolności kredytowej Polski.

W piątek późnym wieczorem świat uderzyła wiadomość o puczu w Turcji. Nieudana akcja wojskowych doprowadziła do największej wyprzedaży liry od czasu kryzysu w 2008 roku, co odbiło się negatywnie również na innych walutach rynków wschodzących, w tym na polskim złotym. Podczas azjatyckiej sesji większość walut rynków wschodzących (poza lirą) odbiła i powróciła na piątkowe poziomy (Wykres 1).

Wykres 1: Wahania kursu USD/TRY oraz USD/PLN  (15/07/16 – 18/07/16)

Weekly fig 1

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Data: 18/07/2016

Niepewność, co do kierunku ruchów walut będzie w tym tygodniu wyjątkowo duża. W czwartek i piątek opublikowane zostaną kluczowe wskaźniki PMI kolejno dla strefy euro i Wielkiej Brytanii. Oczekujemy wyraźnego spadku głównego wskaźnika PMI w Zjednoczonym Królestwie oraz lekkiego obniżenia w strefie euro. Wyraźnie odbiegające od oczekiwań poziomy wskaźników spowodują wyjątkowo ostre ruchy walut pod koniec tygodnia.

Niemal równie istotne jak wskaźniki PMI, będzie spotkanie EBC w czwartek. Nie sądzimy, że dojdzie do jakichkolwiek zmian w prowadzonej przez Bank polityce, mimo to oczekujemy na oznaki sugerujące dalsze luzowanie polityki monetarnej. Może do tego dojść już w kolejnych miesiącach, ze względu na potrzebę zminimalizowania ryzyka makroekonomicznego, którego poziom ze względu na wynik referendum jest wyjątkowo wysoki.

PLN

Miniony tydzień był stosunkowo dobry dla złotego. Jedyną główną walutą, wobec której notował wyraźne straty jest funt, który w ciągu tygodnia wzrósł względem złotego aż o 2,3%.

Dane z Polski, opublikowane w tym tygodniu nie mają kluczowego znaczenia. W poniedziałek dowiemy się, o ile wzrosły płace w sektorze korporacyjnym oraz jak zmienia się zatrudnienie, natomiast we wtorek opublikowane zostaną dane dotyczące produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz wskaźnik cen dóbr produkcyjnych. W piątek poznamy kolejne dane z rynku pracy.

GBP

Jedynie jeden przedstawiciel Banku Anglii głosował w zeszłym tygodniu za natychmiastowym obniżeniem stóp procentowych. Decyzja o pozostawieniu stóp na niezmienionym poziomie była dużym zaskoczeniem dla rynków i spowodowała nagły wzrost kursu funta. Mimo to, BoE zapowiedział, że podczas sierpniowego spotkania przedstawi ‘pakiet’ środków luzujących politykę monetarną. Jesteśmy zdania, że Bank Anglii niemal na pewno obetnie wtedy stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

Analitycy oczekują spadku głównego indeksu PMI z poziomu 52,4 do 48,5. Przewidywana wartość indeksu znajduje się znacznie poniżej poziomu 50, co sugeruje wyraźne spowolnienie gospodarcze w Zjednoczonym Królestwie (Wykres 2).

Wykres 2: Indeksy PMI dla usług i produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii  (2014 – 2016)

weekly fig 2

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Data: 18/07/2016

EUR

Rynek oczekuje spadku głównego indeksu PMI z poziomu 53.1 do 52.5. Byłby to najniższy poziom od początku 2015 roku (Wykres 3). Wysokie, negatywne rozbieżności między faktyczną wartością, a oczekiwanym poziomem spowodowałyby silną presję na euro, w konsekwencji tego kurs EUR/USD prawdopodobnie przebiłby poziom 1,10.

Wykres 3:  Indeksy PMI dla usług i produkcji przemysłowej w strefie euro  (2011-2016)

Weekly fig 3

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Data: 18/07/2016

Oprócz wskaźników PMI, istotny będzie również komentarz prezesa EBC, od którego oczekujemy możliwych wskazówek co do potencjalnego dalszego rozluźnienia polityki monetarnej oraz rozwiązania problemu włoskiego sektora bankowego.

USD

W ostatnim tygodniu poznaliśmy dane dotyczące sprzedaży detalicznej oraz inflacji w czerwcu. Pozytywne dane zwiększyły prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp stóp przez FED. Inflacja bazowa wzrosła do 2,3% w ujęciu rocznym, co jest kolejnym czynnikiem zwiększającym szansę na jastrzębią decyzję FED-u. Rynek wycenia prawdopodobieństwo podniesienia stóp w 2016 roku na niemal 50%. W naszej opinii jest to cały czas zbyt mało, jednak wyraźnie widać zmianę nastrojów na rynku – tuż po referendum szansa podwyżki wyceniana była jedynie na 10%. Oczekujemy, że notowane ostatnio pozytywne wyniki amerykańskiej gospodarki wesprą amerykańską walutę wobec wszystkich głównych walut.

Subskrybuj tutaj.
Dzięki temu otrzymasz nasze analizy drogą elektroniczną.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.