G4 - Aktualizacja raportu: Japoński jen (JPY)

Enrique Díaz-Álvarez07/Lip/2016Analizy walutowe

Japoński jen wyraźnie umocnił się w pierwszej połowie roku. Rosnąca niepewność na rynkach finansowych przyczyniła się do napływu dużej ilości pieniędzy do tzw. bezpiecznych przystani, czyli krajów, w których poziom ryzyka jest niski. Idealnym przykładem jest Japonia.

W odpowiedzi na referendum kurs USD/JPY zaczął zahaczać o poziom 100, po raz pierwszy od dwóch i pół roku. Jen wzrósł na najwyższy poziom od ponad trzech lat względem euro oraz wzrósł aż o 15% względem funta w ciągu jednego dnia. Japońska waluta zyskała na wartości aż 17% od początku roku, względem koszyka walut ważonego udziałem w handlu międzynarodowym.

Pomimo wyraźnej aprecjacji, japoński bank centralny zaskakuje brakiem dodatkowej stymulacji monetarnej i oficjalnie nie potwierdził interwencji na rynku walutowym w celu osłabienia jena.

Silny jen wyraźnie przeszkadza japońskiej gospodarce, która jest mocno zorientowana na eksport. Ze względu na problemy, jakie w tym kraju może wywołać zbyt silna krajowa waluta, najważniejsi politycy w Japonii, wraz z premierem Shinzo Abe ogłosili, że w razie większych problemów kraj będzie interweniował.

Ostatni, gwałtowny wzrost japońskiej waluty nie jest poparty fundamentami makroekonomicznymi. Japońska gospodarka nadal rozczarowuje. Trzecia największa gospodarka świata doświadcza stagnacji, notując minimalny wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich kilku kwartałów. Przyczyną jest słaby popyt, zarówno krajowy jak i zagraniczny. PKB wzrosło jedynie o 0,5% w pierwszym kwartale (1,9% rok do roku), co jest jednym z najgorszych wyników w grupie G10 (Wykres 1).

Wykres 1: Wzrost PKB Japonii w ujęciu rocznym (2013 – 2016)

G10 fig 7

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 01/07/2016

Poziom eksportu spadł w maju do najniższego poziomu od ponad trzech lat. Jest to też ósmy miesiąc spadków. Ta sytuacja to poważny problem dla gospodarki, biorąc pod uwagę, że eksport zapewnia około ⅕ całego PKB Japonii. Wydatki konsumpcyjne również są na niskim poziomie, a produkcja przemysłowa spadała każdego miesiąca od połowy 2015 roku.

Inflacja niestety osiąga bardzo niski poziom, zmniejszając się do poziomu -0,3% w kwietniu (Wykres 2) i pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego Banku Japonii, który wynosi 2%. Ruch Banku Japonii, który obniżył główną stopę procentową do ujemnego poziomu w styczniu wydaje się mieć niewielki wpływ na wzrost gospodarczy. Nie oczekujemy, że zakładany wzrost zostanie osiągnięty przed rokiem 2017.

Wykres 2: Poziom inflacji w Japonii  (2014 – 2016)

G10 fig 8

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 01/07/2016

Jesteśmy zdania, że zamieszanie powstałe ze względu na brytyjskie referendum zmusi Bank Japonii do podjęcia bardziej stanowczych kroków. Spodziewamy się jeszcze większego rozluźnienienia polityki monetarnej na spotkaniu Banku 29 lipca. Oczekujemy interwencji, jeżeli jen umocni się, a kurs USD/JPY spadnie poniżej poziomu 100 i taka sytuacja będzie się utrzymywać. W związku z tym, że mocny jen stanowi zagrożenie dla japońskiej gospodarki, przewidujemy jego mocną deprecjację względem dolara amerykańskiego oraz lekką deprecjację względem polskiego złotego.

USD/JPY EUR/JPY PLN/JPY
3 kw. 2016 110 114 27
2016 115 112 26
1 kw. 2017 117 112 26
2 kw. 2017 120 114 27
2017 120 114 27

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.