G4 - Aktualizacja raportu: Funt szterling (GBP)

Enrique Díaz-Álvarez07/Lip/2016Analizy walutowe

Brytyjczycy zagłosowali stosunkiem głosów 52:48 za wyjściem z Unii. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w historii Wspólnoty. Rynki finansowe na całym świecie, zaskoczone wynikiem notowały spadki, a brytyjska waluta doświadczyła największej jednodniowej wyprzedaży, tracąc 10% wartości względem amerykańskiego dolara, co jest najgorszym wynikiem od 1985 roku. W zestawieniu z koszykiem walut, funt spadł do najniższego poziomu od sierpnia 2013 (Wykres 1).

Wykres 1: Realny efektywny kurs wymiany funta (2013 – 2016)

G10 fig 2

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 01/07/2016

Wielka Brytania przez jakiś czas będzie jeszcze członkiem Unii Europejskiej. W tym czasie, a nawet przez dłuższy okres, nie dojdzie do żadnych istotnych zmian prawnych. Data rozpoczęcia procedury wyjścia, która zapoczątkuje dwuletni proces, pozostaje zagadką. Ze względu na niepokój polityczny w Zjednoczonym Królestwie oraz fakt, że partia Konserwatywna nie mówi do końca jednym głosem, jest prawdopodobne, że zgoda Parlamentu na rozpoczęcie procedury będzie potrzebna do jej wdrożenia. Jest  to kolejne utrudnienie na ścieżce oficjalnego Brexitu.

Sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii jest bardzo dynamiczna, kraj oczekuje na nowego premiera, po tym jak obecny – David Cameron – podał się do dymisji. Szkocki Parlament wyraźnie zasugerował, że możemy spodzieawć się drugiego referendum dotyczącego niepodległości Szkocji, do czego po referendum Szkoci są bardziej przekonani.

Ostatnie wydarzenia przyniosą spadek inwestycji, konsumpcji oraz przyczynią się do wytworzenia stagflatycznego środowiska na wyspach w średnim okresie. Przewidywanie wzrostu gospodarczego jest niezwykle trudne, mimo to szansa na to, że gospodarka osiągnie prognozowany wcześniej wzrost na poziomie 2% jest bardzo niewielka. Pozytywnym aspektem sytuacji będzie natomiast oczekiwana redukcja deficytu handlowego.

Spodziewamy się zerowego  wzrostu gospodarczego  (w ujęciu kwartalnym) w drugim kwartale, spadku o 1%  w trzecim kwartale i zerowego wzrostu w czwartym kwartale.  W związku z tym spowolnieniem oczekujemy nadzwyczajnych zmian w budżecie. Mimo wszystko jesteśmy zdania, że Wielka Brytania uniknie recesji, ze względu na poprawę deficytu handlowego oraz duże zaangażowanie rządu, którego zwiększone wydatki nieco złagodzą wpływ spadku inwestycji i konsumpcji na gospodarkę.  

Czekamy także na kluczowe wskaźniki PMI za lipiec. Będą one pierwszym wiarygodnym  wskaźnikiem obrazującym wpływ referendum na wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii. Wskaźniki PMI oraz inne, obrazujące nastroje biznesu w Wielkiej Brytanii, będą dla nas kluczowe. Z ich uwzględnieniem będziemy dokonywali kalibracji naszych prognoz na kolejne miesiące (Wykres 2).

Wykres 2: Indeksy PMI dla Wielkiej Brytanii  (2013 – 2016)

G10 fig 3

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 01/07/2016

Dziesięcioprocentowy spadek wartości brytyjskiej waluty powinien spowodować jednoprocentowy wzrost inflacji, jednak całość tego wzrostu nie będzie od razu odczuwalna. Oczekujemy, że inflacja osiągnie poziom 0,8% przed końcem 2016 roku i będzie rosnąć aż do poziomu 2,5% w 2017 roku.

Bardzo istotna w tej sytuacji jest reakcja Banku Anglii. Bank uspokoił rynek informacją, że jest w stanie zagwartantować stabilność poprzez zapewnienie 250 miliardów funtów dodatkowej płynności i może interweniować na rynku walutowym w celu zapobieżenia kolejnym drastycznym spadkom funta. Prezes Carney zasugerował, że do obcięcia stóp procentowych powinno dojść jeszcze tego lata. Jesteśmy zdania, że może to nastąpić już  14 lipca. Oprócz tego, możliwe jest również, że bank centralny zacznie myśleć o rozszerzeniu programu luzowania ilościowego.

Nieoczekiwany wynik referendum drastycznie zmienia sytuację na rynku walutowym. W związku z tym, musimy zrewidować nasze prognozy dotyczące funta. Oczekujemy, że brytyjska waluta będzie wyraźnie tracić względem wszystkich walut grupy G10.

GBP/USD GBP/EUR GBP/PLN
3 kw. 2016 1,30 1,25 5,30
2016 1,29 1,33 5,65
1 kw. 2017 1,30 1,35 5,75
2 kw. 2017 1,30 1,37 5,80
2017 1,30 1,37 5,80

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.