G4 - Aktualizacja raportu: Euro (EUR)

Enrique Díaz-Álvarez07/Lip/2016Analizy walutowe

Rozwój sytuacji gospodarczej w strefie euro pozostaje w cieniu brytyjskiego referendum. Po przegłosowaniu przez Wielką Brytanię wyjścia z UE, euro straciło na wartości około 4% względem dolara i osiągnęło najniższy poziom od marca. Jednocześnie europejskie giełdy odnotowały największe jednodniowe spadki od czasów kryzysu.

Mimo to, jesteśm zdania, że spadek w strefie euro został w pewnym stopniu niedoszacowany i już widać przymiarki do podobnego referendum w innych krajach, między innymi w Holandii, Francji i Włoszech. Ryzyko, że więcej krajów będzie chciało podążać ścieżką brytyjską jest stosunkowo duże, niektórzy europejscy politycy, w tym Przewodniczący Rady Europejskiej – Donald Tusk – sugerowali przyspieszenie negocjacji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE aby zapobiec ryzykownym ruchom innych populistycznych europejskich partii.

Jesteśm zdania, że wynik referendum zwiększy presję na Europejski Bank Centralny, aby jeszcze bardziej stymulowała europejską gospodarkę w nadchodzących miesiącach. EBC nie zmienia swojej luźnej polityki, jednak cały czas przypomina, że jest gotów i ma możliwości aby zwiększyć poziom stymulacji monetarnej, jeżeli obecne środki okażą się niewystarczająće i nie przyczynią się do trwałego wzrostu gospodarczego i zwiększenia poziomu inflacji.

Inflacja w strefie euro w dalszym ciągu jest ujemna, spadając w maju o 0,1% w ujęciu rocznym (Wykres 1). Ceny w strefie euro nie rosną od czterech miesięcy, pomimo obcięcia przez EBC stopy referencyjnej do zera i rozszerzenia programu QE do poziomu 80 miliardów euro na miesiąc w marcu.

Wykres 5: Poziom inflacji w strefie euro (2013 – 2016)

G10 fig 5

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 01/07/2016

Wzrost w strefie euro również wydaje się zwalniać. Ostatnie wskaźniki PMI pokazują trend spadkowy, a najistotniejszy z nich spadł do najniższego poziomu od półtora roku w czerwcu (Wykres 2). Podobnie jak w przypadku Zjednoczonego Królestwa, pierwszym wiarygodnym miernikiem negatywnych gospodarczych i finansowych skutków Brexitu, które wpłyną na nastroje inwestorów i menedżerów, będą wskaźniki PMI z 22 lipca.

Wykres 2: Indeksy PMI w strefie euro  (2014 – 2016)

G10 fig 6

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 01/07/2016

Mimo, że podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych zostały opóźnione przez Brexit, oczekujemy, że FED nie zmieni kursu swojej polityki pieniężnej w długim terminie.  Jesteśmy zdania, że podwyższone ryzyko polityczne (na przykład referendum konstytucyjne we Włoszech, jesienią bieżącego roku) i wysokie prawdopodobieństwo zwiększonego luzowania przez EBC, sprawi że euro będzie tracić w ciągu najbliższych miesięcy. W zestawieniu ze złotym natomiast utrzymujemy naszą prognozę utrzymania się kursu EUR/PLN na poziomie zbliżonym do 4,25 przez cały przewidywany okres. Oczekujemy, że zarówno euro, jak i złoty ulegną osłabieniu względem głównych walut jednak wzajemna relacja tej pary walutowej pozostanie stabilna.

EUR/USD EUR/GBP EUR/PLN
3 kw. 2016 1,04 0,80 4,25
2016 0,97 0,75 4,25
1 kw. 2017 0,96 0,74 4,25
2 kw. 2017 0,95 0,73 4,25
2017 0,95 0,73 4,25

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.