G4 - Aktualizacja raportu: Dolar amerykański (USD)

Enrique Díaz-Álvarez07/Lip/2016Analizy walutowe

Indeks amerykańskiej waluty mocno wzrósł, odrobiając około połowy swoich rocznych strat odkąd Wielka Brytania zagłosowała za opuszczeniem Unii Europejskiej. Ze względu na to wydarzenie Stany Zjednoczone doświadczyły nagłego przypływu środków dzięki inwestorom, którzy szukali  bezpiecznego miejsca do lokowania swoich pieniędzy.

Jeszcze przed referendum rynki finansowe zmniejszały oczekiwania względem następnej podwyżki stóp procentowych w USA, zwłaszcza po wyjątkowo rozczarowującym czerwcowym raporcie o rynku pracy.

Płace w sektorach pozarolniczych wzrosły jedynie o 38 000 w maju, co jest najniższym wzrostem od września 2010 roku (Wykres 1). Jest to zaskakująco niski wynik, nawet biorąc pod uwagę problemy firmy Verizon, przez które odjętych od puli zostało około 34 000 miejsc pracy. Średnie zarobki zostają na stałym poziomie, jednak poziom bezrobocia zmniejszył się do najniższego poziomu od 9 lat (4,7%).

Wykres 1: Zatrudnienie w sektorach pozarolniczych w USA  (2010 – 2016)

G10 fig 4

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 01/07/2016

Oczekujemy, że gospodarka USA lepiej od innych większych gospodarek poradzi sobie z obecnymi zawirowaniami, głównie ze względu na dosyć dużą izolację od światowego handlu (eksport to zaledwie 15% PKB kraju) i fakt, że Stany Zjednoczone  są uznawane za bezpieczną przystań. Już w momencie pisania tego raportu, amerykańskie akcje odrobiły wszystkie straty związane z referendum.

Jednakże, wyraźne jest, że FED będzie bardziej ostrożny w kwestii podnoszenia stóp do momentu, kiedy będzie w stanie wyraźnie ocenić skutki brytyjskiego referendum. Jest niepewnym, czy FED będzie w stanie utrzymać tempo swoich własnych prognoz dotyczących stóp procentowych z czerwcowego spotkania FOMC, które i tak zostały zrewidowane dosyć znacznie w dół od marcowych prognoz. W tym momencie oczekujemy jedynie jednej podwyżki stóp w USA w tym roku, podczas grudniowego spotkania oraz dwóch lub trzech w 2017 roku.

Opóźnienienie w oczekiwanych podwyżkach powinno naszym zdaniem zostać zrekompensowane przez zwrócenie się zagranicznych inwestorów w stronę bezpieczniejszych aktywów, takich jak dolar amerykański. Co więcej, luka pomiędzy wydajnością gospodarczą i polityką monetarną między Stanami Zjednoczonymi i gospodarkami starego kontynentu najpewniej jeszcze się rozszerzy w efekcie referendum.

W związku z tym zaktualizowaliśmy nasze prognozy względem dolara i oczekujemy aprecjacji amerykańskiej waluty zarówno względem euro,  funta jak i złotego.

EUR/USD GBP/USD USD/PLN
3 kw. 2016 1,04 1,30 4,10
2016 0,97 1,29 4,38
1 kw. 2017 0,96 1,30 4,43
2 kw. 2017 0,95 1,30 4,47
2017 0,95 1,30 4,47

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.