Aktualizacja prognozy G4 – Funt szterling (GBP)

Enrique Díaz-Álvarez16/Cze/2016Analizy walutowe

Funt szterling ustabilizował się w ciągu minionych tygodni wraz z malejącą niepewnością co do wyniku czerwcowego referendum, które ma kluczowe znaczenie dla całej UE.

Najnowsze sondaże opinii społecznej pokazują wyrównaną walkę zwolenników i przeciwników pozostania w Unii Europejskiej. Mimo to, średnia wszystkich wyników od początku kwietnia pokazuje, że głosów opowiadających się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej  jest o około 3 punkty procentowe więcej.

Bukmacherzy dają Brexitowi szansę . Naszym zdaniem najlepszym wskaźnikiem jest prawdopodobieństwo, które uwzględnia odchylenia każdego z sondaży. Według takiego wskaźnika ryzyko wyjścia UK z UE wynosi obecnie niemal 40%.

Bank Anglii ostrzega przed skutkami Brexitu

Brexit jest bez wątpienia największym zmartwieniem Banku Anglii. W maju Bank Anglii ponownie jednogłośnie utrzymał stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, ucinając pewne spekulacje, że jeden z członków zagłosuje za natychmiastową obniżką.

Prognozy wzrostu na ten i następny rok zostały poddane korekcie spadkowej do odpowiednio 2% i 2,3%, odzwierciedlając zarówno globalną sytuację ekonomiczną jak i niepewność co do wyniku referendum.

Prezes Mark Carney również przedstawił pesymistyczny scenariusz w przypadku Brexitu, oświadczając, że możemy spodziewać się znaczącego spadku wartości funta szterlinga, wyższej inflacji, większego bezrobocia i niższego wzrostu gospodarczego a nawet ryzyka recesji. Bank uważa również, że zawirowania towarzyszące referendum przyczyniły się w znacznym stopniu do 9-procentowego spadku funta od listopada ubiegłego roku.

Niepewność spowalnia brytyjską gospodarkę

Niepewność towarzysząca referendum wpłynęła na wyniki krajowej gospodarki, która odnotowała znaczące spowolnienie od początku tego roku.

Wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale spadł do poziomu 0,4%, podczas gdy najnowszy wskaźnik PMI był bardzo słaby. W kwietniu sektor produkcyjny odnotował spadek po raz pierwszy od trzech lat, podczas gdy wzrost w najważniejszych brytyjskich sektorach usługowych jest na najniższym poziomie od lutego 2013 roku (Wykres 1).

Wykres 1: Roczny wzrost GDP i brytyjskiego PMI (2013 – 2016)

Fig 5

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 27/05/2016

Jakie są prognozy dla funta szterlinga?

Mimo podobnych wyników sondaży, uważamy, że Wielka Brytania zagłosuje za pozostaniem w UE podczas czerwcowego referendum.Powinno to natychmiast wpłynąć na wartość funta szterlinga i stymulować wzrost waluty w drugiej połowie roku.

Naszym zdaniem, powinno to także umożliwić Bankowi Anglii podwyższenie stóp procentowych w czwartym kwartale roku. Oczekujemy, że funt dotrzyma kroku amerykańskiemu dolarowi, gdyż FOMC również zaciska politykę pieniężną i tym samym, funt szterling będzie zdecydowanie mocniejszy od euro.

GBP/USD GBP/EUR GBP/PLN
2 kw. 2016 1,43 1,30 5,55
3 kw. 2016 1,46 1,39 5,90
2016 1,46 1,47 6,25
1 kw. 2017 1,46 1,51 6,40
2017 1,46 1,54 6,50

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.