Aktualizacja prognozy G4 – Euro (EUR)

Enrique Díaz-Álvarez16/Cze/2016Analizy walutowe

Euro notuje dobre wyniki od początku roku. W maju, mimo zakrojonego na szeroką skalę programu luzowania ilościowego (QE) zapowiedzianego w marcu przez Europejski Bank Centralny (EBC), euro osiągnęło najmocniejszą pozycję w stosunku do USD od ośmiu miesięcy.

Mimo wszystko, jastrzębi ton wypowiedzi członków Rezerwy Federalnej spowodował wyraźny spadek kursu europejskiej waluty  w drugiej połowie maja.

EBC utrzymuje obrany kurs działania

Kwietniowe zebranie Rady Prezesów EBC nie przyniosło znaczących zmian i potwierdziło obrany wcześniej kurs polityki pieniężnej. Stopy procentowe refinansowania i depozytów zostały utrzymane na poziomach odpowiednio 0% i -0,4%, natomiast bank centralny kontynuuje  program skupu aktywów w wysokości 80 mld euro miesięcznie

Prezes EBC Mario Draghi ostrzegł, iż inflacja może być  ujemna w nadchodzących miesiącach, szczególnie w obliczu wydarzeń zwiększających ryzyko na rynkach finansowych poza strefą euro (np. referendum dotyczące Brexitu). Decydenci postanowili poczekać na wyniki programów stymulacyjnych rozpoczętych w marcu, w celu napędzania zarówno wzrostu gospodarczego jak i inflacji, zanim podejmą  dalsze kroki.

Niska inflacja

Ogromny rozmach przy wykorzystaniu środków stymulacyjnych przez bank centralny i nie wpłynął w znaczący sposób na wzrost cen w strefie euro.

W kwietniu inflacja zasadnicza odnotowała spadek o 0,2% w skali roku (Wykres 1), co jest najwyższym poziomem od wprowadzenia przez EBC programu luzowania ilościowego w marcu 2015 roku. Główny wskaźnik spadł do alarmującego poziomu 0,7%.

Wykres 1: Wskaźnik inflacji w strefie euro (2013 – 2016)

Fig 3

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 27/05/2016

Dodatkowe luzowanie?

Uważamy, że EBC nadal dysponuje środkami, aby wprowadzić dodatkowe programy luzowania ilościowego, jeżeli poziom inflacji lub wzrostu gospodarczego w strefie euro nie odnotuje znacznej poprawy w nadchodzących miesiącach.

Oprócz inflacji, zwracamy szczególną uwagę na czołowy wskaźnik PMI (rynku prywatnego) należący do elementów składowych biznesowego wskaźnika zaufania (Wykres 2). Jeżeli ten wskaźnik zacznie spadać w stosunku do obecnego poziomu, uważamy, że nowe środki stymulacyjne mogą zostać omówione na wrześniowym posiedzeniu EBC.

Wykres 2: Wskaźnik PMI w strefie euro (2014 – 2016)

Fig 4

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 27/05/2016

Wzrost gospodarczy również jest niewielki, mimo nieznacznego skoku do skromnego poziomu 0,5% w pierwszym kwartale tego roku. Produkcja przemysłowa spadła, podczas gdy usługi na rynku prywatnym odnotowały najniższy poziom od ponad roku.

Jakie są prognozy dla euro?

Biorąc pod uwagę to, że dalsze środki luzowania ilościowego ze strony EBC są nadal możliwe, oczekujemy, że euro zacznie odnotowywać spadek w stosunku do USD. Decyzja Rezerwy Federalnej o podwyższeniu amerykańskich stóp procentowych umocniłaby ten proces.

Powinno to doprowadzić również do podobnej deprecjacji wspólnej waluty w stosunku do funta szterlinga.

EUR/USD EUR/GBP EUR/PLN
2 kw. 2016 1,10 0,77 4,25
3 kw. 2016 1,05 0,72 4,25
2016 0,99 0,68 4,25
1 kw. 2017 0,97 0,66 4,25
2017 0,95 0,65 4,45

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.