Aktualizacja prognozy G4 – Dolar amerykański (USD)

Enrique Díaz-Álvarez16/Cze/2016Analizy walutowe

W kwietniu dolar amerykański  był  pod presją  słabych wyników gospodarczych odnotowanych w   pierwszym kwartale tego roku.  Inwestorzy i analitycy ponownie obniżyli swoje oczekiwania co do kolejnej podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

Indeks dolara nadal wynosi około 6% i znajduje się poniżej szczytowego poziomu z listopada (Wykres  1).

Wykres 1: Zmiany indeksu dolara amerykańskiego (2014 – 2016)

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 07/06/2016

Spowalniający wzrost

Wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale tego roku znacznie zwolnił. Gospodarka amerykańska wzrosła o zaledwie 0,5% w pierwszym kwartale tego roku, co oznacza najsłabszy kwartalny wzrost w okresie minionych dwóch lat.

Produkcja przemysłowa nadal spada, wzrost w najważniejszych amerykańskich sektorach usługowych jest nieznaczny, na domiar złego w  lutym po raz pierwszy od dwóch lat sektory te odnotowały spadek.

Amerykański rynek pracy

W tym sektorze również odnotowano nieoczekiwane zmiany na gorsze. Najnowszy raport o rynku pracy z maja przyniósł duże rozczarowanie. Liczba nowych miejsc pracy spadła do najniższego poziomu od sześciu lat, i wyniosła zaledwie 38 000 (Wykres  2).Dane z poprzedniego miesiąca zostały skorygowane w dół  aż o 37 000 miejsc.

Wykres 2:  Amerykańskie płace w sektorze pozarolniczym (2010 – 2016)

Fig 2

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 07/06/2016

Bezrobocie wynosi 4,7% i utrzymuje się na poziomie uznawanym przez Fed za pełne zatrudnienie. Średnie wynagrodzenie wzrosło o 2,5% w stosunku do ubiegłego roku.

„Jastrzębi” FOMC

Podczas kwietniowego posiedzenia banku centralnego, Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku utrzymał  dotychczasowe stopy procentowe i uznał, że ryzyko ciążące obecnie na amerykańskiej gospodarce usprawiedliwia przerwę w procesie zacieśniania polityki pieniężnej.

Od tego momentu ton wypowiedzi członków FOMC zaczął nabierać  wyraźnie jastrzębiego charakteru. Raport z kwietniowego zebrania, opublikowany w maju, zasugerował rynkom walutowym, że czerwcowa podwyżka stóp jest bardzo prawdopodobna.

Po jastrzębich wypowiedziach Rezerwy Federalnej, dolar wzmacniał się w stosunku do wszystkich głównych walut, odzyskując niemalże połowę strat.

Bardzo pesymistyczny raport o rynku pracy opublikowany w ubiegłym miesiącu, wydaje się wykluczać możliwość podwyżki stóp procentowych w czerwcu i uzależnia lipcową podwyżkę stóp od poprawy sytuacji na rynku pracy w bieżącym miesiącu.

Co czeka amerykańską walutę?

Uwzględniając dobre wyniki gospodarcze i niedawne  wypowiedzi członków FOMC mające wyraźnie jastrzębi wydźwięk, spodziewamy się dwukrotnej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku,  jeżeli amerykański rynek pracy wyjdzie z obecnego zastoju.

Stopniowa podwyżka stóp procentowych przez FED powinna zapewnić solidne wsparcie dla amerykańskiego dolara w zestawieniu z niemal wszystkimi podstawowymi walutami.

EUR/USD GBP/USD USD/PLN
2 kw. 2016 1,10 1,43 3,85
3 kw. 2016 1,05 1,46 4,05
2016 0,99 1,46 4,30
1 kw. 2017 0,97 1,46 4,40
2017 0,95 1,46 4,45

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.