Perspektywa Brexitu wstrząsa rynkiem walutowym

Enrique Díaz-Álvarez15/Cze/2016Analizy walutowe

Funt odbił w ciągu ostatnich trzech miesięcy i utrzymuje się na stosunkowo wysokich poziomach. Przyczyną tego skoku były oddalające się szanse, że dojdzie do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Wahania przed głosowaniem są na bardzo wysokim poziomie i każdy nowy sondaż powoduje wyraźne ruchy na rynku walutowym. Funt względem dolara zanurkował, tracąc 8% swojej wartości do najniższego poziomu od siedmiu lat, w momencie, kiedy sondaże zaczęły sugerować, że wynik referendum jest nie do oszacowania.

Jednakże malejące wsparcie dla Brexitu, o którym świadczyły ostatnie sondaże łagodziło nieco niepewność i wzmocniło brytyjską walutę. W zeszłym miesiącu funt wzrósł do najwyższego poziomu względem euro od lutego i odbudował połowę strat względem dolara, od początku grudnia (Wykres 1).

Wykres 1: GBP/USD (Czerwiec ’15 – Czerwiec ‘16)

Brexit fig 1

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Data: 07/06/2016

Rosnąca przewaga zwolenników pozostania w Unii była następstwem serii ostrzeżeń od członków wielu liczących się organizacji. OECD, CBI i NIESR obniżyły swoje prognozy dla Wielkiej Brytanii, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił, że Brexit jest świadectwem ‘znaczącego ryzyka spadków’, które w długim okresie może przyczynić się do zmniejszenia brytyjskiego PKB o 1-9%.

W zeszłym miesiącu Bank Anglii również podzielił się opinią dotyczącą wpływu jaki mógłby wywołać Brexit. Bank jest zdania, że przewaga głosów opowiadających się za wyjściem doprowadziłaby do ostrej deprecjacji funta, zwiększenia bezrobocia i ryzyka wpędzenia brytyjskiej gospodarki w recesję.

Prawdopodobieństwo Brexitu, według bukmacherów (co zdaniem ekonomistów jest dobrym barometrem) spadło w maju do zaledwie 20%, jednakże w ostatnim czasie wzrosło aż do około 40%. Jesteśmy zdania, że najlepszym wskaźnikiem jest ten publikowany przez Number Cruncher, który bierze pod uwagę poziom pewnej stronniczości każdego sondażu. Ten wskaźnik obecnie daje Brexitowi 39% szans powodzenia.

Niepewność dotycząca wyniku referendum w dalszym ciągu pozostaje największym ryzykiem dla Wielkiej Brytanii. Miesięczne zmiany poziomu brytyjskiej waluty istotnie wzrosły i obecnie są najwyższe od 2009 roku i znacznie przewyższają wahania pary EUR/USD (Wykres 2).

Wykres 2: Wahania miesięczne GBP/USD (2015 – 2016)

Brexit fig 2

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 07/06/2016

Wskaźnik wahań dla pary EUR/GBP jest również na najwyższym poziomie od siedmiu lat, fluktuacje na obu parach najpewniej aż do czasu referendum będą utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie.

W celu zabezpieczenia przed ryzykiem gwałtownych zmian brytyjskiej waluty w przypadku Brexitu, brytyjskie firmy w dalszym ciągu zabezpieczają ryzyko i zmniejszają ekspozycję w czasie przed referendum.

Ostatni sondaż, opublikowany przez ekspertów bankowych East & Parners pokazuje, że 4/5 największych brytyjskich firm podjęło kroki w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego na wypadek Brexitu.

Brak podobnego wydarzenia w przeszłości sprawia, że oszacowanie krótkoterminowego wpływu Brexitu na brytyjską walutę jest niezwykle trudne. Zbiorcze oczekiwania uczestników rynku i ich działania poprzedzające referendum sugerują natychmiastowy spadek funta o około 10% wartości. Naszym zdaniem są to realistyczne oczekiwania, jednak musimy podkreślić, że utrzymujemy, iż nie dojdzie do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Sondaże pokazują bardzo zbliżoną ilość głosów zwolenników i przeciwników wyjścia, mimo to nie zmieniamy naszych prognoz.

Podobnie jak w przypadku referendum dotyczącego niepodległości Szkocji, pewne przesłanki sugerują, że chęć utrzymania statusu quo będzie czynnikiem, który przyciągnie do obozu pragnącego pozostać w UE znaczącą ilość Brytyjczyków, którzy nie opowiadają się po żadnej ze stron.

W przypadku przewagi głosów zwolenników pozostania w UE, biorąc pod uwagę oczekiwania rynków dotyczące wyjścia, spodziewamy się wzrostu funta względem dolara o około 3-4%.

Reakcja pary EUR/USD na wynik referendum jest jeszcze trudniejsza do przewidzenia. Obserwowany ruch na tej parze to około 20% tego na GBP/USD, który był spowodowany publikacją sondaży przed referendum. Ekstrapolując, oczekujemy, że EUR/USD zmniejszy się o około 2% w przypadku spełnienia się czarnego scenariusza i wzrostu o 0,5-1% jeżeli – jak oczekujemy – głosy za pozostaniem w UE przeważą.

Naszym zdaniem, głos za pozostaniem w UE pozwoli Bankowi Anglii podnieść stopy procentowe, pierwszy raz od czasu kryzysu finansowego, co powinno nastąpić w czwartym kwartale tego roku. Utoruje to ścieżkę brytyjskiej walucie, żeby wzrastać wraz z dolarem i zakończyć ten rok na istotnie wyższym poziomie względem euro.

Tym samym, nieoczekiwana przewaga zwolenników wyjścia wywołałaby presję na Bank Anglii, od którego oczekiwalibyśmy natychmiastowej obniżki stóp procentowych. Tym samym perspektywa zmiany polityki monetarnej i podwyżki stóp zostałaby wyraźnie odsunięta w czasie.

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.