Nasza analiza i prognoza kursu serbskiego dinara (RSD)

Enrique Díaz-Álvarez08/Cze/2016Analizy walutowe

Po stosunkowo dużym spadku, który miał miejsce między 2011 a 2015 rokiem, dinar serbski od pewnego czasu utrzymuje stabilny kurs względem dolara amerykańskiego oraz euro. (Wykres 1).

Wykres 1: Kurs EUR/RSD (2011-2016)

Dinar S Fig 1

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Data: 30/05/2016

GOSPODARKA SERBII

Gospodarka Serbii po kilku latach niepocieszających wyników odzyskała oddech. Widmo recesji oddaliło się, a Serbia wchodzi w nową fazę wzrostu. Tempo wzrostu gospodarczego kraju wzrosło o 3.5% w pierwszym kwartale tego roku (Wykres 2). W związku ze zwiększeniem krajowego eksportu i wyższego poziomu inwestycji, centralny bank Serbii podniósł ocenę pespektywy wzrostu PKB w 2016 roku z 1.8% do 2.25-2.5%.

Wykres 2: Tempo wzrostu PKB Serbii (2011 – 2015)

Dinar S fig 2

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Data: 30/05/2016

POZIOM INFLACJI I DZIAŁANIA BANKU CENTRALNEGO

Analitycy oceniają Serbię optymistycznie, prognozy wzrostu są pozytywne. Inflacja zwolniła w tym roku, a główny indeks wzrostu CPI w kwietniu spadł do najniższego poziomu na przestrzeni jednego roku – do 0,4%.

Inflacja jest nadal poniżej celu inflacyjnego banku centralnego, który wynosi 4%, z dopuszczalnymi wahaniami +/- 1.5% punktu procentowego. (Wykres 3). W związku z niewielką presją inflacyjną bank centralny najpewniej będzie utrzymywał luźną politykę monetarną.

Wykres 3: Inflacja w Serbii (2013-2016)

Dinar S Fig 3

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Data: 30/05/2016

W ciągu kilku poprzednich miesięcy Narodowy Bank Serbii kilkukrotnie obcinał stopy procentowe, w celu stymulowania krajowej inflacji. Podczas ostatniego spotkania banku centralnego w maju nie doszło  do zmian w polityce monetarnej. W lutym NBS obciął główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do poziomu 4,25% (Wykres 4). Dalsze obniżenie stóp procentowych wraz z upływem czasu zdaje się być bardziej prawdopodobne w najbliższych miesiącach, jeżeli inflacja w dalszym ciągu uparcie będzie znajdowała się poniżej celu inflacyjnego banku centralnego.

Wykres 4. Zmiany głównej stopy procentowej Serbii  (2011 – 2016)

Dinar S Fig 4

Źródło: Thomson Reuters Database, Data: 02/06/2016

Wyraźna deprecjacja serbskiego dinara, która miała miejsce w ciągu ostatnich kilku lat wpływa na decyzje o interwencji  banku centralnego, który bronił kursu dinara przeznaczając na ten cel około 7% swoich rezerw walutowych (Wykres 5).

Wykres 5. Rezerwy walutowe Serbii w miliardach euro (2011 – 2016)

Dinar S Fig 5

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Data: 02/06/2016

Rezerwy walutowe Serbii spadły do najniższego poziomu od 7 lat, co przekłada się na mniejszą zdolność banku centralnego do obrony serbskiej waluty. Zostają one jednak na poziomie, który pokrywa aż około 6 miesięcy importów, co sugeruje bezpieczeństwo poziomu serbskiej waluty.

NISKIE RYZYKO POLITYCZNE

Serbia jest krajem stabilnym politycznie. Prowadzone są rozmowy dotyczące członkostwa kraju w Unii Europejskiej- niektórzy oczekują, że będzie to miało miejsce już w 2020 roku.

24 kwietnia 2016 roku miały miejsce przyspieszone wybory do serbskiego parlamentu. Niemal czterokrotną przewagą głosów najwięcej miejsc w krajowym parlamencie (131) zajęła koalicja rządzącego premiera, na którego wniosek odbyły się przyspieszone wybory. Głównym argumentem za przyspieszeniem wyborów była potrzeba większej stabilności w kraju, do której mają przyczynić się dalsze rządy jego partii.

Kolejna podwyżka stop procentowych w USA i spodziewana dalsza obniżka stóp procentowych w Serbii najpewniej spowoduje deprecjację serbskiej waluty. Uszczuplone rezerwy walutowe kraju sprawiają, że bank centralny ma mniejsze możliwości obrony kursu dinara.  W związku z tym oczekujemy wzrostu dolara względem serbskiej waluty. Obniżeniu powinien ulec natomiast kurs EUR/RSD i PLN/RSD.

Jesteśmy zdania, że wysoki poziom luzowania ilościowego, które wdraża Europejski Bank Centralny i możliwość dalszej stymulacji monetarnej powinna zapewnić stopniową aprecjację dinara względem euro.
Niepewna sytuacja polityczna i dalej prawdopodobna możliwość dalszych cięć stóp procentowych w Polsce może, naszym zdaniem doprowadzić do lekkiej deprecjacji złotego względem dinara.

USD/RSD EUR/RSD PLN/RSD
3 kw. 2016 110 121 28
2016 112 118 27
1 kw. 2017 116 115 27
2 kw. 2017 119 115 27
2017 121 115 27

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.