Nasza analiza i prognoza kursu malezyjskiego ringgita (MYR)

Enrique Díaz-Álvarez07/Cze/2016Analizy walutowe

Malezja staje się ważnym kierunkiem dla polskich inwestorów. Ministerstwo Rozwoju informuje o wzroście zainteresowania tym azjatyckim krajem – w 2015 roku polscy przedsiębiorcy zrealizowali aż pięć projektów w Malezji. Wartość wymiany handlowej z Malezją rośnie z roku na rok. Perspektywy rozwoju Malezji i szybkie tempo wzrostu PKB wpływają na to, że inwestorzy patrzą z coraz większym zainteresowaniem na tę egzotyczną walutę.

Na świecie, rynek walutowy w dalszym ciągu koncentruje się na lukach w głównych obszarach polityki gospodarczej, które występują na wielu globalnych rynkach. Analitycy oceniają, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe w USA dwukrotnie w 2016 roku, w następstwie pierwszej podwyżki w grudniu poprzedniego roku. Członkowie Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku w ostatnich wypowiedziach potwierdzają oczekiwania analityków. W związku z obniżeniem prawdopodobieństwa Brexitu oczekuje się, że Bank Anglii podniesie stopy procentowe w ostatnim kwartale bieżącego roku. Kontrastuje to z polityką Europejskiego Banku Centralnego i innych banków centralnych grupy G10, które w przytłaczającej większości kontynuują politykę luzowania ilościowego i obniżania stóp.

Kombinacja oczekiwanego zacieśnienia polityki monetarnej ze strony Rezerwy Federalnej i związane z tym mocne spadki na rynku surowców, spowodowały ostrą wyprzedaż większości walut rynków wschodzący w styczniu i lutym. Dotyczy to zwłaszcza tych państw, które eksportują surowce. Jednakże, stabilizacja cen surowców była czynnikiem, który wpłynął na częściową aprecjację większości walut gospodarek wschodzących.

Malezyjski ringgit (MYR), zgodnie z naszymi oczekiwaniami ustabilizował się na przełomie roku.

W kwietniu ringgit osiągnął najwyższą wartość od ośmiu miesięcy, jednak dalej utrzymuje się na najniższym od 17 lat poziomie. Wpływ na to miała głównie dewaluacja chińskiego juana w sierpniu zeszłego roku (Wykres 1).

Wykres 1: Kurs USD/MYR (1999 – 2016), Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 20/05/2016

MYR1

 

SPOWOLNIENIE GOSPODARCZE

Zeszłoroczna ostra deprecjacja ringitta szła w parze ze spowolnieniem gospodarczym w Malezji. Gospodarka Malezji wzrosła jedynie o 4.5% w czwartym kwartale 2015 roku – był to najniższy wynik w ciągu prawie trzech lat.

Analitycy oczekują, że gospodarka Malezji ustabilizuje się w 2016 roku na poziomie 4-5%, ze względu na prężny popyt krajowy, który kompensuje spowolnienie w handlu zewnętrznym Malezji, spowodowanym przez Chiny (Wykres 2).

Wykres 2: Tempo wzrostu PKB Malezji (2011 – 2016), Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 20/05/2016

MYR2

 

POZYTYWNE CZYNNIKI EKONOMICZNE

Zachęcającym czynnikiem dla inwestorów jest inflacja, która spadła do poziomu 2.1% w kwietniu i tym samym cel inflacyjny banku centralnego (2-3%) został osiągnięty. W poprzednim okresie uległa wzrostowi, na co wpływ miała implementacja podatku od dóbr i usług w wysokości 6% (GST).

Bank centralny oprócz utrzymywania referencyjnej stopy procentowej na stałym poziomie z lipca 2014 roku, zmniejszył rezerwy obowiązkowe, w celu pobudzenia akcji kredytowej i stymulacji konsumpcji.

Uzależnienie kraju od cen ropy na światowych rynkach spadło: w 2016 przychody z ropy będą stanowić mniej niż 14% całości przychodów. Tym samym presja na malezyjską walutę ulega osłabieniu.

POLITYCZNA NIEPEWNOŚĆ

Ryzyko polityczne w Malezji w dalszym ciągu studzi nastroje interesów i przyczynia się do utrzymania kursu malezyjskiej waluty na bardzo niskim poziomie. Premier Malezji – Nahib Razak – zmaga się z zarzutami o nieprawidłowości finansowe i niepokojące działania związane z państwową firmą inwestycyjną 1MDB. Polityczne skandale przyczyniły się do poważnego kryzysu zaufania zarówno konsumentów, jak i inwestorów.

INTERWENCJA BANKU CENTRALNEGO

Aby chronić krajową walutę, centralny bank Malezji – Bank Negara – interweniował na rynku wymiany walut w 2015 roku, w związku z czym rezerwy walutowe Malezji uległy zmniejszeniu. Jednakże, Bank Negara ostatnio powstrzymywał się od ingerencji w rynek walutowy i rezerwy walutowe kraju ustabilizowały się (Wykres 3).

Wykres 3: Rezerwy walutowe Malezji (2000 – 2016), Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 20/05/2016

MYR3

 

Ponadto, kraj cały czas posiada jedne z największych rezerw walutowych na świecie, które są na tyle wystarczające, aby bank centralny mógł interweniować i chronić walutę przed kolejną gwałtowną wyprzedażą.

JAK RYSUJE SIĘ PRZYSZŁOŚĆ MYR?

Przewidujemy, że ringgit w stosunku do dolara będzie stabilny przez resztę bieżącego, a także w następnym roku.

Wymienione w raporcie czynniki powinny spowodować umocnienie malezyjskiej waluty w stosunku do euro, zwłaszcza biorąc pod uwagę luzowanie ilościowe, którego skalę ciągle zwiększa Europejski Bank Centralny.

Nasza prognoza dla ringgita:

USD/MYR EUR/MYR PLN/MYR
2 kw. 2016 4,20 4,62 1,09
3 kw. 2016 4,10 4,31 1,01
2016 4,00 3,96 0,93
1 kw. 2017 4,00 3,88 0,91
2017 4,00 3,80 0,89

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.