Cisza przed burzą na światowych rynkach?

Enrique Díaz-Álvarez01/Cze/2016Analizy walutowe

W minionym tygodniu złoty był poddawany stosunkowo odczuwalnym wahaniom, zwłaszcza w relacji do amerykańskiej i brytyjskiej waluty. Wpływ na to miały głównie oczekiwania inwestorów względem kluczowych wydarzeń – mowa oczywiście o Brexicie i potencjalnej podwyżce stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

Pozytywnym akcentem na polskim rynku jest fakt, że w połowie tygodnia złoty doświadczył umocnienia ze względu na napływające pozytywne dane. Aprecjacja polskiego pieniądza spowodowana była w szczególności lepszymi od oczekiwań analityków informacjami dotyczącymi bezrobocia w Polsce w kwietniu i w pierwszym kwartale 2016 roku. Spowodowało to chwilowy wzrost kursu polskiej waluty względem ciągle jednak umacniających się funta i dolara.

Obecnie największym zagrożeniem dla złotego wydaje się być niepewność co do dalszych decyzji partii rządzącej. Przewalutowanie kredytów frankowych i obniżenie wieku emerytalnego nie nastrajają inwestorów pozytywnie. Nie zmienia to jednak zdania niektórych analityków, którzy utrzymują, że złoty jest niedowartościowany o około 5 do 10%.

PLN

Poziom bezrobocia w Polsce spada – tak wynika z opublikowanego w środę raportu Głównego Urzędu Statystycznego. W pierwszym kwartale poziom osób niezatrudnionych był o 1.6pkt proc. lepszy od analogicznego okresu w poprzednim roku i wyniósł 7% według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Bezrobocie w kwietniu było nieco lepsze od oczekiwań analityków i wyniosło 9.5%, co pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość polskiego rynku pracy. Pomimo tym pozytywnych danych, wyjątkowo mocny funt i dolar nie pozwoliły złotemu urosnąć do oczekiwanego poziomu.

GBP

Ostatni czas nie obfitował w istotne informacje makroekonomiczne mające wpływ na kierunek zmian kursu funta. Kolejny tydzień handlu angielską walutą przebiegał pod znakiem zbliżającego się referendum dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Szanse na to zmalały: obecnie prawdopodobieństwo Brexitu jest niższe niż 20%. W związku z powyższym, nie było zaskoczeniem to, że funt osiągał wysokie poziomy w ubiegłym tygodniu i wzmacniał swoją pozycję w porównaniu z większością głównych walut.

W nadchodzących dniach analitycy będą się skupiać na przemówieniu przewodniczącego Banku Anglii i wskaźnikach aktywności gospodarczej. Oczekujemy, że publikacja najnowszych sondaży będzie miała pozytywny wpływ na zaufanie inwestorów względem brytyjskiej waluty.

EUR

W zeszłym tygodniu miał miejsce niepokojący, choć niewielki, spadek w głównym indeksie PMI krajów strefy euro. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom stymulacji polityki pieniężnej ze strony banku centralnego, oczekiwano, że indeks PMI będzie poruszał się w przeciwnym kierunku.

Pod koniec tygodnia będzie miała miejsce konferencja Europejskiego Banku Centralnego. Nie oczekujemy jednak wysokiego wpływu tego wydarzenia na rynki, gdyż sądzimy, iż EBC zechce poczekać z kolejnymi decyzjami aż jego ostatnie działania przyniosą efekty. Niewielkiemu obniżeniu może ulec stopa dyskontowa, nie jest to jednak pewne.

Jeżeli w najbliższym czasie nie nastąpi utrzymujący się wzrost inflacji i indeksów PMI oczekujemy dalszej stymulacji ze strony EBC, co może nastąpić jeszcze tego lata.

USD

Pozytywny wydźwięk informacji makroekonomicznych, a także komentarze członków Federalnego Komitetu do spraw Operacji Wolnego Rynku przyczyniły się do wzrostu dolara i oczekiwań inwestorów względem stop procentowych. Wpływ na kolejny skok waluty w czerwcu będzie miał zapewne majowy raport o rynku pracy, który będzie opublikowany w najbliższy piątek.

Dane prawdopodobnie będą istotnie niższe niż wcześniej oczekiwano, zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację amerykańskiego Verizona, która przełoży się na spadek w statystykach zatrudnienia nawet o 40 000 miejsc. Poza tym jednorazowym wydarzeniem oczekujemy kolejnego poziomu oscylującego wokół 200 000, co może przyspieszyć podwyżkę stóp przez FED i doprowadzić do ich wzrostu jeszcze w tym miesiącu, co bezpośrednio przełożyłoby się na umocnienie amerykańskiej waluty.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.