Zeszły tydzień na minusie dla złotego. Komentarze Rezerwy Federalnej w USA sygnalizują kolejną podwyżkę stóp procentowych

Enrique Díaz-Álvarez23/Maj/2016Analizy walutowe

Pomimo sporych presji których w ostatnich tygodniach doświadczał złoty, jesteśmy zdania, że polski pieniądz jest stosunkowo dobrze zabezpieczony przed ryzykiem dalszych znaczących obniżek jego kursu w najbliższych dniach. Mimo niewielkiego spowolnienia polskiej gospodarki, fundamenty ekonomiczne i opinie ekspertów dotyczące krajowej gospodarki są optymistyczne.

Na rynkach światowych, dobre dane gospodarcze i oczekiwania wobec wzrostu stóp procentowych w USA powodują, że amerykańska waluta stabilnie rośnie, dlatego spodziewamy się dalszej aprecjacji kursu dolara. W związku z brakiem zmian w istotnych danych i stabilnymi oczekiwaniami rynku, w tym tygodniu euro powinno utrzymywać się na stałym poziomie i naśladować pozostałe główne waluty.

PLN

W zeszłym tygodniu złoty tracił wobec głównych walut, jednak analitycy są zdania, że fundamenty, które stoją za polską walutą nie wydają się być zagrożone. Unia Europejska ma pozytywne oczekiwania dotyczące rozwoju Polski w 2016 i 2017 roku i tym samym przyszłości polskiej waluty.

Według większości analityków, wycena PLN jest mocno zaniżona, a różnica między jego wartością rynkową, a rzeczywistą może dochodzić do aż 10%, co czyniłoby złotego jedną z najbardziej niedowartościowanych walut na świecie.

Komisja Europejska natomiast ostatnio zmieniła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski na rok 2016 z 3,5 do 3,7 procent, co jest dobrym wynikiem w regionie i sygnałem dalszego rozwoju. Brak spodziewanego obniżenia ratingu Polski przez agencję Moody’s również miał wpływ na stabilizację polskiej waluty.

Biorąc pod uwagę ostatnie oświadczenie Narodowego Banku Polskiego, z dnia 6 maja, wydawać się może iż nie będziemy w najbliższym czasie świadkami cięcia stóp procentowych, gdyż Polska gospodarka nie ma problemu z presją inflacyjną.

Najbliższy tydzień będzie spokojnym, jedne z istotniejszych opublikowanych danych to miesięczne wyniki dotyczące bezrobocia w Polsce, które według analityków będą pozytywne. Zarobki w sektorze korporacyjnym według analityków powinny wzrosnąć.  Oczekiwane wyniki sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej również dają powody do odetchnięcia z ulgą. Wszystkie te czynniki sugerują stabilizację złotego i powodują, że nie należy oczekiwać mocnego osłabienia polskiej waluty.

EUR

Notatki z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego nie zaskoczyły nikogo. Poza wiadomością, że decydenci EBC są jednomyślni w działaniach banku centralnego, niewiele zostało zakomunikowane rynkom. Euro naśladowało więc pozostałe waluty i słabło wobec amerykańskiego dolara.

W tym tygodniu poznany odczyt najnowszego PMI, który w ostatnich miesiącach nie wskazuje na duże zmiany i pozostaje w przedziale zgodnym z wzrostem gospodarczym 1.5-2% w krajach strefy euro. Jeśli także w tym miesiąc wynik PMI nie ulegnie umocnieniu, EBC najpewniej wyrazi rozczarowanie brakiem wpływu działań luzowania polityki monetarnej na europejską gospodarkę.

USD

Zeszłotygodniowe komentarze Rezerwy Federalnej zdają się potwierdzać nasze przypuszczenia co do kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA. Decydenci dali mocno do zrozumienia, iż czerwcowe posiedzenie może jak najbardziej zakończyć się decyzją o podwyżce. Szczególnie w przypadku gdy kolejny raport dotyczący zatrudnienia, który opublikowany zostanie za dwa tygodnie, będzie wskazywał na zdrową sytuacją na rynku pracy. Te sugestie spowodowały w zeszłym tygodniu aprecjację dolara wobec wszystkich głównych walut oprócz brytyjskiego funta.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.