Jaka przyszłość czeka złotego?

Enrique Díaz-Álvarez15/Kwi/2016Analizy walutowe

Rynki walutowe dalej koncentrują się na działaniach światowych banków centralnych. Amerykańska Rezerwa Federalna najprawdopodobniej będzie zmierzać do dwukrotnego podniesienia stóp procentowych w 2016 roku po ostatniej podwyżce w grudniu zeszłego roku. Podobne działania może podjąć Bank Anglii, który może podnieść koszt pieniądza w ostatnim kwartale 2016 roku. W pozostałych bankach centralnych z grupy G10, zwłaszcza w Europejskim Banku Centralnym, przeważa łagodne nastawienie do polityki pieniężnej.

Połączenie spodziewanego zaostrzania polityki pieniężnej przez amerykańską Rezerwę Federalną i gwałtowne spadki cen surowców, spowodowały ostrą wyprzedaż walut większości rynków wschodzących, zwłaszcza państw eksportujących surowce.

Tymczasem polski złoty (PLN) w ostatnich miesiącach odbudowuje swoją pozycję po gwałtownej wyprzedaży z początku 2016 roku, kiedy wartość polskiej waluty spadła do najniższego poziomu od 13 lat względem dolara amerykańskiego oraz do najniższej wartości względem euro od czterech lat (wykres 1).

Wykres 1: Kurs EUR/PLN (2011 – 2016), Thomson Reuters Datastream

1

 

Tak znaczące osłabienie waluty na początku roku spowodowane było styczniowym obniżeniem długoterminowego ratingu kredytowego Polski przez agencję Standard & Poor’s z A- do poziomu BBB+. S&P zmieniła również perspektywę ratingu Polski z „pozytywnej” na „negatywną”. Obniżenie ratingu Polski powszechnie przypisywano polityce podjętej przez nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie zaś konkretnemu pogorszeniu wskaźników gospodarczych lub finansowych kraju. Działania nowego rządu, szczególnie w kwestii kluczowych instytucji publicznych, wywołały niepewność wśród inwestorów zagranicznych, którzy sprzedawali polską walutę.

Inwestorzy byli także zaniepokojeni przedstawieniem projektu ustawy o przewalutowaniu kredytów hipotecznych zawartych we frankach szwajcarskich na złotego. W ustawie prezydenckiej, która ma na celu poprawę sytuacji finansowej osób zadłużonych we frankach, zaproponowano wyliczenie tzw. sprawiedliwego kursu wymiany.

Pomimo tych obaw, polska waluta odrabiała straty z początku roku, korzystając ze zwiększonego apetytu na ryzykowniejsze aktywa. Złotego wspierały także sygnały z Rady Polityki Pieniężnej, które oddalały możliwość potencjalnej obniżki stóp procentowych w tym roku. W marcu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała główną stopę referencyjną na poziomie 1,5 procent, tym samym zapewniając dwunasty już miesiąc stabilnej wartości stóp. Obawy, że nowa Rada Polityki Pieniężnej poprze cięcia stóp procentowej osłabiły się po zeszłotygodniowym spotkaniu w NBP, na którym stwierdzono, że RPP „po obniżeniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych w marcu 2015 roku zamyka cykl łagodzenia polityki pieniężnej”.

Z komentarzy członków nowej Rady, niedawno powołanych przez Sejm lub prezydenta Andrzeja Dudę, można wywnioskować, że stopy procentowe pozostaną w tym roku stabilne, chociaż nie należy wykluczać możliwości cięć. Należy spodziewać się takiego scenariusza, jeśli inflacja nie odbije się od bardzo niskiego poziomu, na którym utrzymuje się już od miesięcy. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych utrzymywał się na niskim poziomie -0,8% w lutym, a od połowy 2014 r. co miesiąc się kurczył (wykres 2).

Wykres 2: Poziom inflacji w Polsce (2013 – 2016), Thomson Reuters Datastream

2

 

Solidny wzrost gospodarczy oraz coraz lepsze warunki na rynku pracy powinny przywrócić wartość inflacji na właściwy tor w perspektywie średnioterminowej, chociaż oczekuje się, że zajmie to dłużej, niż początkowo się spodziewano. Decydenci przewidują, że deflacja utrzyma się aż do ostatniego kwartału 2016 r.

Pomimo ostatniego spowolnienia w gospodarce światowej polska gospodarka odnotowuje prężny wzrost. W przeciwieństwie do wielu państw europejskich Polska jest w mniejszym stopniu uzależniona od eksportu do krajów strefy euro, a jej dodatkowym atutem jest względnie silny rynek krajowy. Wzrost gospodarczy w czwartym kwartale zeszłego roku przewyższył oczekiwania i osiągnął rekordową wartość 3,9 procent w stosunku rocznym, najlepszą od 2012 r (wykres 3). Można się spodziewać, że polska gospodarka utrzyma w tym roku tempo wzrostu na poziomie powyżej 3,5 procent.

Dzięki bezprecedensowym nadwyżkom odnotowanym od początku roku poprawia się też saldo obrotów bieżących Polski. Zwiększony eksport doprowadził również do pozytywnej wartości bilansu handlowego w ostatnich kilku miesiącach. Ponadto, dzięki poprawie sytuacji na rynku pracy stopa bezrobocia po raz pierwszy od 2008 roku oscyluje wokół jednocyfrowych wartości.

Z uwagi na ostatnie odbicie wartości złotego, a także walut rynków wschodzących, nasze prognozy krótkoterminowe dla złotego uległy korekcie. Spodziewamy się stabilności polskiej waluty w stosunku do euro do końca 2016 roku oraz w 2017.

Stopniowo rosnące stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych oraz wciąż realistyczne dalsze łagodzenie polityki pieniężnej w Polsce powinny skutkować jednak długoterminowym osłabieniem złotego w stosunku do dolara amerykańskiego.

  USD/PLN EUR/PLN GBP/PLN
2 kw.2016 3,95 4,25 5,70
3 kw. 2016 4,15 4,25 6,00
2016 4,30 4,25 6,30
1 kw. 2017 4,40 4,25 6,45
2017 4,45 4,25 6,50

 

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.