Złoty silny wobec euro. W tym tygodniu to odczyty gospodarcze zaważą na kursach walut

Enrique Díaz-Álvarez29/Mar/2016Analizy walutowe

Podczas tygodnia poprzedzającego święta wielkanocne rynki finansowe i walutowe wykazywały się spokojem – uwaga inwestorów skierowana jest na nadchodzące tygodnie. Uważamy, że dwa czynniki będą w najbliższym czasie kierować kursami walut.

Pierwszym będzie decyzja FED w kwestii kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA oraz decyzja NBP dotycząca potencjalnej obniżki stóp w Polsce. Drugim będzie ryzyko związane z zachodzącymi zmianami politycznymi, np. możliwość opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, ale także zmiany zachodzące w krajowej polityce oraz na arenie politycznej krajów strefy euro.

PLN

Kurs złotego sprzyja nadal głównie importerom – polski pieniądz odrobił straty które poniósł na początku 2016 roku i umocnił swoją pozycję wobec wspólnej waluty.

Większość inwestorów spodziewa się obniżki stóp procentowych przez NBP jeszcze w tym roku, jednak ich oczekiwania zostały przesunięte w dalszą przyszłość – według członka RPP Łukasza Hardta, obecne stopy sprzyjają wzrostowi gospodarczemu, a ich cięcie nie przyspieszyłoby dalszego umacniania się koniunktury.

Przy wzroście gospodarczym na poziomie przewyższającym 3.5%, oraz spodziewanej rosnącej inflacji, decydenci mają zdecydowanie powód, aby nie ingerować w politykę pieniężną w najbliższym czasie. Dlatego nie spodziewamy się ogłoszenia żadnych istotnych zmian na kolejnym posiedzeniu RPP 6 kwietnia.

W tym tygodniu uwaga inwestorów zwrócona będzie ku najnowszemu odczytowi stopy inflacji, który zostanie opublikowany w czwartek. Tempo wzrostu cen powinno ulec poprawie, ale nadal będzie pewnie przejawiać tendencje deflacyjne. Kolejnym ważnym punktem odniesienia w handlu złotym będzie piątkowy odczyt PMI.

EUR

Ósmy rok z rzędu, Europejskiemu Bankowi Centralnemu nie udało się osiągnąć docelowego poziomu inflacji. Co gorsza, najnowsze prognozy EBC zdają się nie określać kiedy tempo wzrostu cen wróci do zadowalających poziomów.

Czwartkowe wyniki będą po raz kolejny testem na to, w jakiej kondycji znajduje się europejska gospodarka. Jeśli najnowszy odczyt będzie rozczarowujący, możemy spodziewać się dalszych cięć stopy depozytowej, a to będzie mocno zaważać na kursie europejskiej waluty.

USD

Wczorajsze dane dotyczące stopy inflacji w Stanach Zjednoczonych okazały się słabsze niż oczekiwały tego rynki. Inflacja wyniosła 1.7% – nadal brakuje jej zatem do docelowego poziomu wyznaczonego przez Rezerwę Federalną, który wynosi 2%.

To piątkowy raport o stanie zatrudnienia będzie jednak głównym wyznacznikiem tego, jakie stanowisko przyjmie szefowa FED Jannet Yellen podczas kolejnego posiedzenia w kwestii stóp procentowych. Decyzja ta będzie oczywiście głównym determinantem pozycji dolara wobec pozostałych walut.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.