Złoty w górę. Decyzja Rezerwy Federalnej powoduje osłabienie dolara wobec pozostałych walut

Enrique Díaz-Álvarez21/Mar/2016Analizy walutowe

Kolejny udany tydzień dla złotego – PLN umocnił się w szczególności do dolara, którego gwałtowna deprecjacja spowodowana była decyzją szefowej Rezerwy Federalnej o pozostawieniu amerykańskich stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Złoty świetnie poradził sobie także z euro: kurs wspólnej waluty wobec polskiego pieniądza był najniższym od połowy stycznia.

Decyzja FED miała także swoje odzwierciedlenie na światowych giełdach oraz na rynku surowców, które po środowej konferencji w USA poszybowały w górę.

PLN

Rynki i inwestorzy z zadowoleniem przyjęli decyzję NBP o braku interwencji w politykę pieniężną. Stabilne stopy procentowe w ostatnich tygodniach powodują spore umocnienie złotego, który od połowy stycznia zyskał około 5% wobec euro. Importerzy mają zatem powody do zadowolenia, szczególnie Ci, którzy zabezpieczyli kurs waluty na obecnych poziomach.

Notatki z ostatniego posiedzenia NBP wskazały na to, że RPP skłania się w najbliższych miesiącach do pozostawienia stóp procentowych na obecnych poziomach. Stopa 1.5% zdecydowanie służy wzrostowi gospodarczemu: w ostatnim czasie wynosi on 3.9%.

Niestety tak dobrych wiadomości nie przyniosły najnowsze odczyty inflacji, której styczniowy wynik uległ korekcie na niekorzyść i kształtuje się na poziomie -0.9%. Przyczyną są głównie spadające ceny surowców – spodziewamy się jednak zakończenia trendów deflacyjnych jeszcze w tym roku, kiedy to silny popyt krajowy powinien napędzać poziom tempa wzrostu cen.

Tymczasem dane gospodarcze wskazują na kolejny bardzo dobry kwartał – sprzedaż detaliczna w lutym wzrosła powyżej oczekiwań, zaskoczeniem był także świetny odczyt produkcji przemysłowej, wynoszący 6.7%.

EUR

Ubiegły tydzień był spokojnym pod względem danych makroekonomicznych napływających ze strefy euro. Co prawda produkcja przemysłowa wzrosła do 2.1%, jednak wyniki te nadal nie odzwierciedlają silniejszej kondycji europejskiej waluty oraz spadku popytu na rynkach światowych. Spodziewamy się zatem nieco słabszego wzrostu gospodarczego w Eurolandzie w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Euro nie dało jednak za wygraną po ogłoszeniu decyzji przez FED w zeszłą środę i uległo mocnej aprecjacji względem dolara.

USD

Zgodnie z oczekiwaniami inwestorów, Rezerwa Federalna pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie (0.25-0.5%). Według badania przeprowadzonego wśród decydentów FED-u, spodziewają się oni jeszcze jednej podwyżki w 2016 roku. W grudniu zeszłego roku większość spodziewała się podwyżek stóp co kwartał, czyli łącznie czterech interwencji w politykę monetarną w 2016 roku. Co ciekawe, przed ostatnim posiedzeniem jeden z decydentów głosował za natychmiastową podwyżką.

Konferencja prasowa Jannet Yellen była utrzymana w bardzo neutralnym tonie, cytując spowolnienie gospodarcze oraz zawirowania na rynkach finansowych. Co ważne, szefowa Rezerwy Federalnej zasugerowała, że kwietniowa podwyżka jest nadal jak najbardziej możliwa – scenariusz, którego rynki nadal nie uwzględniają w swojej wycenie.

Spodziewamy się zatem stopniowego umocnienia kursu dolara gdy ta wycena ulegnie korekcie.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.