W tym tygodniu to decyzje banków centralnych zaważą na kursie złotego

Enrique Díaz-Álvarez07/Mar/2016Analizy walutowe

Za przyczyną dobrych danych gospodarczych oraz zwiększonego apetytu inwestorów na bardziej ryzykowne aktywa, w zeszłym tygodniu polski pieniądz zyskał wobec euro, dolara i szwajcarskiego franka.

Już w piątek ważna dla polskich przedsiębiorców będzie decyzja NBP w kwestii stóp procentowych. Jednak dzień przed posiedzeniem RPP o nastrojach inwestorów decydować będzie Mario Draghi, który wyznaczy kierunek kolejnych kroków polityki pieniężnej w strefie euro.

Jak zawsze w przypadku decyzji banków centralnych, spodziewamy się sporych wahań na rynku walutowym.

PLN

Polska gospodarka rośnie nadal w solidnym tempie – w czwartym kwartale wzrost koniunktury wyniósł 3.9%, mocno prześcigając pozostałe gospodarki Europy Centralnej i Wschodniej. Takie tempo wzrostu napędzanie jest głównie silnym popytem krajowym.

Pierwszy kwartał 2016 roku także wygląda obiecująco – najnowszy odczyt indeksu PMI wzrósł bardziej niż się tego spodziewano: z 50.9 na początku roku do 52.8 w lutym (wykres 1).

Indeks PMI w Polsce (2013 – 2016)

PMI

 

Słabszy złoty natomiast, poprawił konkurencyjność krajowych eksporterów, szczególnie w sektorze przemysłowym.

Na początku tygodnia, nowy członek RPP Kamil Zubelewicz uspokoił inwestorów twierdzeniem, iż obniżka stóp procentowych nie nastąpi w najbliższym czasie. W tym tygodniu rynki będą zatem skupiać swoją uwagę na piątkowej decyzji NBP. Spodziewamy się, że główna stopa procentowa pozostanie na niezmienionym poziomie 1.5%. Ponieważ będzie to pierwsze posiedzenie w nowym składzie, komentarze decydentów będą kluczowe, jako że pomogą w zrozumieniu w jakim tempie oraz w jakim kierunku zmierzać będzie RPP w kolejnych miesiącach.

EUR

Najnowszy odczyt dotyczący poziomu inflacji w strefie euro był niestety rozczarowujący. Niższe ceny energii spowodowały spadek inflacji do -0.3%. Zdaje się zatem, że Mario Draghi nie będzie miał innego wyboru niż rozszerzenie programu luzowania ilościowego podczas czwartkowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Spodziewamy się znaczących zmian w kwestii stopy depozytowej, stopy procentowej oraz aktywów zakupywanych przez EBC. Nie bez znaczenia te wydarzenia będą także dla europejskiej waluty, która w zeszłym tygodniu wzmocniła się w stosunku do dolara o mniej niż 1% – inwestorzy czekają bowiem na decyzję Draghi.

USD

Piątkowy raport o stanie zatrudnienia po raz kolejny pokazał, że amerykańska gospodarka nie jest pod wpływem zawirowań na światowych rynkach, w szczególności gospodarek wschodzących. W lutym wygenerowanych zostało 242 tysięcy nowych miejsc pracy, a odczyty z poprzednich miesięcy uległy korekcie na korzyść. Bezrobocie nadal pozostaje na poziomie 4.9%, ale udział siły roboczej w rynku pracy wzrósł o 0.2%. Jedynym rozczarowaniem w najnowszym raporcie był nieznaczny spadek wynagrodzeń o 0.1% (w styczniu wynagrodzenia wzrosły o 0.5%).

Tym samym, FED nie ma w teorii powodów aby nie podnieść głównej stopy procentowej po raz kolejny. Rynki zdają się jednak nie uwzględniać takiego scenariusza w swojej wycenie, dlatego też spodziewamy się mocnej aprecjacji dolara w momencie kolejnej decyzji Rezerwy Federalnej o podwyżce.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.