Złoty odzyskuje zaufanie inwestorów. Uwaga rynków w zeszłym tygodniu zwrócona ku dolarowi

Enrique Díaz-Álvarez08/Lut/2016Analizy walutowe

Koniec zeszłego tygodnia nie przyniósł większych zmian w wycenie złotego, który spore ruchy odnotował jedynie wobec dolara. Dobre dane napływające z amerykańskiego rynku pracy wzmocniły USD w piątek, ale nie był to najlepszy tydzień dla amerykańskiej waluty.

PLN

Ubiegły tydzień okazał się szczególnie trudny na amerykańskiego dolara, którego słabnąca pozycja pomogła jednak złotemu. Polski pieniądz odrobił straty z początku 2016 wobec USD oraz franka szwajcarskiego, ale nadal przegrywał z euro. W ciągu 10 dni notowania dolara wobec złotego spadły o około 20 groszy.

NBP po raz kolejny zadecydował o pozostawieniu stopy procentowej na niezmienionym poziomie: Marek Belka w swoim komentarzu odrzucił możliwość obniżki na najbliższych spotkaniach. Decydenci NBP prognozują nieznaczny wzrost inflacji w nadchodzących miesiącach, ale nie spodziewają się zupełnego wyeliminowania trendów deflacyjnych.

Jeśli chodzi o pozostałe dane gospodarcze, najnowsze odczyty produkcji przemysłowej wskazują na to, że gospodarka wyhamowuje w pierwszym kwartale 2016. Indeks PMI spadł z 52.1 to 50.9.

Oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych, obawy o spowolnienie gospodarcze, a także trwające dyskusje na temat franka szwajcarskiego będą w najbliższych miesiącach najważniejszymi czynnikami wewnętrznymi wpływającymi na pozycję złotego. Nadal spodziewamy się stopniowego osłabienia PLN w stosunku do dolara, oraz powolnej aprecjacji polskiej waluty wobec euro.

EUR

Rynek pracy w krajach strefy euro zdaje się odnotowywać poprawę. Bezrobocie spadło do 10.4% w grudniu i pomimo tego, że nadal jest wysokie, to najniższy poziom od 2011 roku. Spora liczba nowych miejsc pracy wytworzonych w Hiszpanii to najbardziej optymistyczny aspekt europejskiego rynku pracy na chwilę obecną.

Podobnie jak w przypadku Polski, presje deflacyjne najpewniej nie znikną w najbliższych miesiącach, dlatego też spodziewamy się kolejnego rozszerzenia programu luzowania ilościowego jeszcze w marcu. Oczekiwania w stosunku do zmian w polityce pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego będą miały kluczowe znaczenie dla kondycji europejskiej waluty w najbliższym czasie.

Biorąc powyższe pod uwagę, uważamy że euro nie będzie w stanie pozostać na poziomie wyższym niż 1.10 wobec dolara.

USD

Po raz kolejny to oczekiwana decyzja Rezerwy Federalnej w kwestii kolejnej podwyżki stóp procentowych jest czynnikiem w największym stopniu wpływającym na rynki finansowe.

Najnowsze odczyty ze Stanów Zjednoczonych można było uznać za mieszane – rozczarowała liczba nowych miejsc pracy, ale zaskoczył z kolei bardzo pozytywny wynik bezrobocia, 4.9%. Co ważniejsze, wynagrodzenia wzrosły o 0.5%, a inflacja kształtuje się na poziomie około zera.

Powyższe wyniki wskazują na to, że amerykańska gospodarka nadal zdaje się być odporna na zawirowania na rynkach światowych, ale FED bierze pod uwagę w swoich założeniach spowolnienie w innych gospodarkach. Rynki nadal nie uwzględniają w swojej wycenie dolara potencjalnych kolejnych podwyżek stóp, dlatego też przewidujemy, iż kolejna decyzja FED o podwyżce spowoduje mocny wzrost amerykańskiego pieniądza.

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.